JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บันทึกการเข้า-ออกของสินค้า,สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ ประสานงานกับแผนกขาย,จัดส่งและคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารสต็อกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการรายรับ, รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - งานเปิด PR, PO งานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ตา...

บริษัท จีทีเอส อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา)
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเบื้องต้น, ตั้งหนี้ Inventory, ตั้งหนี้เงินสดย่อย, ติดตามสินค้า QC Hold-สินค้ารอเคลม-สินค้ารับคืน, รายงานสูญเสียเทียบบัญชี, รายงานการตรวจเช็คสต๊อคแต่ละ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- วางบิล รับ-จ่ายเช็ค - จัดทำทะเบียนเช็ค Cash Flow - ประสานงานกับธนาคาร นำเงินสด และ เช็คเข้าบัญชี - คุมเงินสดย่อย - จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30 - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท คริสปี้คอร์น สตอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
23 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
บักทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ , จัดเก็บเอกสาร ,สรุปรายงานงาน , ประสานงานภายในบริษัทฯ

บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ เงินเดือนตามวุฒิหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
- จัดทำต้นทุนสินค้าที่ผลิตและขาย - จัดทำต้นทุนด้านค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ - ตรวจสอบรายงานการผลิตของสินค้า - ทำงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านบัญชีต้นทุน - ติดต่อประ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. บันทึกรายการทางบัญชี 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี 3. จัดทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฮเทคอิ๊ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับรายจ่าย - จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารสำคัญของบริษัท - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริ...

บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 ต่อเดือน
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- บัญชีคุมลูกหนี้/เจ้าหนี้, เงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป - ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดเตรียมภาษีเงินได้ - ดูแลงบการเงิน

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ/Incentive/เบี้ยขยัน/โบนัส
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คำนวณต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบBOMของฝ่ายผลิตและRDเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ - คำนวณและจัดทำรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนเพื่อปิดงบประจำเดือน -...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
17 . ผจก.แผนกบัญชี
-จัดทำงานด้านบัญชีต้นทุน -ปิดงบการเงิน -ดูแลและควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีรายรับ/รายจ่าย - จัดทำบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี - รับผิดชอบเอกสารการวางบิลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ...

บริษัท เออีซี รับเบอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ธุรการฝ่ายบัญชี
-จัดการงานระบบบัญชี -นำเสนอปิดงบแต่ละเดือน -งานอื่นๆ

บริษัท รักเกียรติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บและคีย์เอกสารทางบัญชี อาทิ บิลรับ,บิลจ่าย,หัก ณ ที่จ่าย,เบ็ดเตล็ด และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมใจ (สาย4) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
22 พ.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ