JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง-เงินเดือน (บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด)รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีค่าแรง-เงินเดือน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารเงินสดย่อย - จ่ายเช็ค - รับวางบิล - คีย์เงินเดือนพนักงาน

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีและการเงิน
- บัญชีลูกหนี้ - บัญชีจ่าย เบิกจ่าย - งานด้านบัญชีการเงินทั่วไป

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกรายการลงสมุดประจำวัน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รายการบันทึกและจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง 3.บันทึกบัญชี คำณวนค่าขนส่ง 4.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ควบคุมดูแลด้านการเงินและลูกหนี้ 2. เปิดบิลและเปิดใบกำกับภาษี และบันทึก 3. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 4. ทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายของแต่ละเดือน 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

SV Machinery Limited Partnership
15,000 - 20,000 บาท
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 บาท
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/ผู้จัดการบัญชี
-จัดการงานระบบบัญชี -นำเสนอปิดงบแต่ละเดือน -งานอื่นๆ

บริษัท รักเกียรติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . ผจก.แผนกบัญชี
-จัดทำงานด้านบัญชีต้นทุน -ปิดงบการเงิน -ดูแลและควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คำนวณต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบBOMของฝ่ายผลิตและRDเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ - คำนวณและจัดทำรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนเพื่อปิดงบประจำเดือน -...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- วางบิล รับ-จ่ายเช็ค - จัดทำทะเบียนเช็ค Cash Flow - ประสานงานกับธนาคาร นำเงินสด และ เช็คเข้าบัญชี - คุมเงินสดย่อย - จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30 - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท คริสปี้คอร์น สตอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
15 . Accounting Officer
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
เงินเดือน Company Structure
21 มิ.ย. 62
16 . General Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการสินทรัพย์ และรายการที่โอนเป็นทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่าง ๆ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบการขายสินทรัพย์ต่าง ๆ นับทรัพย์สินตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามผู้บังคับบัญชาหมอบห...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 อัตรา
21 มิ.ย. 62

บริษัท เอฟเวอร์ ไลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี (มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ครับ ขอแค่มีใจรักในอาชีพนี้ )
1. หาความถนัดเฉพาะด้านก่อน โดยเบื้องต้นจะให้บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ , จัดเก็บเอกสาร ,สรุปรายงานงาน , ประสานงานภายในบริษัทฯและนอกบริษัทฯ 2. เมื่อชำนาญแล้ว จะมอบหมายหน้าที่สำคัญกว่าให้เพิ่มเติม หร...

บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ เงินเดือนตามวุฒิหรือตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี
ทำเอกสารรายรับ-จ่าย,ภาษีซื้อ-ขาย,ค่าแรงพนักงาน ประวัติการจัดซื้อ,การใช้วัสดุต่างๆ,จัดทำประกันสังคม,ต่างด้าว

บริษัท ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี่ จำกัด
21 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาวเกี่ยวกับงานบัญชีทั่วไป - ทำเอกสารประกันสังคม - ทำบัญชีซื้อขาย/VAT - ภพ 30 ภงด และอื่นๆ

Sgs Mould & Tools Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
21 มิ.ย. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ