JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการเงิน
-ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ให้คำปรึกษางานในระบบการเงิน และลูกหนี้ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาน นโยบายของบริษัท

บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - รับวางบิล รวบรวมเอกสารทำจ่าย - รับจ่ายเงินสด - จัดทำรายงานเพื่อนำส่งผุ้บริหาร - บันทึกเอกสารการจ่ายต่างๆในโปรแกรม

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน/QC Supervisor
1. จนท.บัญชี - ตั้งหนี้ (RO)พร้อมตัดชำระหนี้ (PS), ทำจ่าย (PV), กระทบยอดเจ้าหนี้ค้างจ่ายสิ้นเดือน, จัดทำรายงานภาษีซื้อและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. QC Supervisor - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการรับวัต...

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . แคชเชียร์
ดูแลตรวจสอบค่าใช้จ่าย รับวางบิล-จ่ายบิล รับวางจ่ายเช็ค งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอรร์ริง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ