JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.ตั้งหนี้ชิปปิ้ง 2.จัดชุดใบขนขาออก+CREDIT NOTE 3.นับสต็อคประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ(AR)/เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย(AP)
งานบัญชีด้านรับ/รับชำระหนี้ ความรับผิดชอบหลัก 1.งานบัญชีด้านบันทึกบัญชี การชำระหนี้ ของบริษัทฯ 2.งานจัดทำรายงานภาษีขาย/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.งานติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบัญชีภายในบริษัท • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี • รับผิดชอบดำเนินงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • สมัครพร้อ...

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ซินซุ่นหลี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
6 . จนท.บัญชีลูกหนี้, จนท.บัญชีการเงิน
1.งานด้านบัญชีการเงิน ได้แก่ (รับ 1 ตำแหน่ง) 1.1 เบิกจ่ายเงินสดย่อย 1.2 ทำการบันทึกบัญชี 1.3 ทำเช็คจ่าย Supplier 1.4 การรายการของธนาคาร 1.5 กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำวัน 2. งานด้านบั...

บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
อย่างละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - คลังสินค้า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
8 . บัญชีบริหารหนี้รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านกองทุนทดแทน ประกันสังคม

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
รับวางบิล จ่ายเช็ค ทำการตั้งเจ้าหนี้ กระทบยอดค่าใช้จ่าย ทำจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระทั้งหมด

บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับวางบิล จ่ายเช็ค บันทึกข้อมูล อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไปหรือตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ