JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบัญชีภายในบริษัท • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี • รับผิดชอบดำเนินงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • สมัครพร้อ...

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - คลังสินค้า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าบัญชี
งานบัญชีด้านรับ/รับชำระหนี้ ความรับผิดชอบหลัก 1.งานบัญชีด้านบันทึกบัญชี การชำระหนี้ ของบริษัทฯ 2.งานจัดทำรายงานภาษีขาย/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.งานติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำใบวางบิลเรียกเก็บเงินลูกค้า 2.ติดตามทวงหนี้ 3.ประสานงานด้านเอกสารทั้งใน-ภายนอก องค์กร 4.ติดต่อและประสานกับลูกค้า 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
รับวางบิล จ่ายเช็ค ทำการตั้งเจ้าหนี้ กระทบยอดค่าใช้จ่าย ทำจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระทั้งหมด

บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด
0 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.ทำรายการลูกหนี้ร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 2.เช็คระบบข้อมูลเครดิตลูกหนี้และจัดทำเอกสารขออนุมัติเครดิตลูกค้า 3.ประสานงานติดตามการชำระหนี้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เกษมรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
งานบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
9 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
ทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด **ทำงานวันทร์-ศุกร์ (08.30-18.00 น.) และวันที่เสาร์สุดท้ายของเดือน (09.00-15.30 น.)

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ