JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1. จัดทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้(ด้านจ่าย) 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- บันทึกเจ้าหนี้ สมุดรายวันซื้อเชื่อ รายการลดหนี้ เพิ่มหนี้ ภายในประเทศ - บันทึกเงินมัดจำต่าง ๆ ภายในประเทศ - บันทึกบิลน้ำมันและภาษีซื้อ ของเจ้าหนี้ Shell + KTC - ตั้งเงินทดรองจ่าย - จัดเก็บและดูแ...

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- บันทึกใบสำคัญรับ - จ่าย - ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารในการขอคืนภาษี(ส่งออก)กับกรมศุลฯ - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการและภายในได้เป็นอย่างดี - ลงบัญชีและบันทึกรายการประจำ...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารขายในประเทศ-ต่างประเทศ(เอกสารประกอบการส่งออก) - จำทำรายงานภาษีขายในประเภท-ต่างประเทศ - บันทึกรายได้เงินลงทุน และ บันทึกการรับ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(งานโครงการ)
-เปิดใบกำกับภาษีขาย -ตามยอดที่ลูกค้าได้ -จัดทำรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้กับ Sale -อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบัญชีภายในบริษัท • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี • รับผิดชอบดำเนินงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • สมัครพร้อ...

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
13 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - คลังสินค้า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีเจ้าหนี้)
1. รับวางบิล-จ่ายเช็ค 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย -เช็คจ่าย -ออกหน้งสือหัก ณ ที่จ่าย 3. บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน 4. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าเฟรท ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายส่งออก 5. กระทบภาษีซื้อไม...

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
1. บันทึกบัญชีรับ-จ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป 2. จัดทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ในประเทศ-ต่างประเทศ 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) 4. จัดทำรายงาน ภงด.1, 3, 53 5. ตรวจสอบ statement ธนาคาร 6. งานในด้านการบัญชีและ...

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
• เปิดใบกำกับภาษีขายและใบลดหนี้สินค้า • จัดทำใบสำคัญรับ บันทึกบัญชีรับเงิน ลูกหนี้การค้า,รายได้ • ตรวจสอบรายงานภาษีขายกับเอกสาร • ตรวจสอบสมุดรายวันทั่วไป รายการที่บันทึก • จัดทำวางบิล • ติด...

บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ / ตามตกลง
11 ก.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
ทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด **ทำงานวันทร์-ศุกร์ (08.30-18.00 น.) และวันที่เสาร์สุดท้ายของเดือน (09.00-15.30 น.)

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
10 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
รับวางบิล จ่ายเช็ค ทำการตั้งเจ้าหนี้ กระทบยอดค่าใช้จ่าย ทำจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระทั้งหมด

บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด
0 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ