JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ เปิด P/O สั่งซื้อ 2. หาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคา 3. ประเมินผู้ขาย 4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย และรายการสินค้าที่สั่งซื้อ 5. รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายบัญชี 6. งานอื...

บริษัท สุรศักดิ์แมคคานิคอล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต - ติดตามวัตถุดิบและราคา - จัดหา supplier และจัดเก็บทะเบียนประวัติการสั่งซื้อ - จัดซื้อวัตถุดิบทั้งใน และต่างประเทศ - ตรวจรับวัตถุดิบและประเมินคุณภาพ...

Bangkok Percussion.Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. งานจัดซื้อ สรรหาวัตถุดิบด้านพืชผลทางการเกษตรต่างๆ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ,ต่างประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อผู้จำหน่ายและหน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสินค้าที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ด้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า 2.จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก 4.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
23 ส.ค. 62
11 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
12 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
23 ส.ค. 62
13 . ธุรการจัดซื้อ
จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ตามรายการสั่งซื้อ ดูแลสต๊อกวัตถุดิบขนาดเล็ก (buffer stock) เบิกจ่าย และ ดูแล Min Max งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ต่อเฮง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
23 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่โรงงานมหาชัย)
1. ติดต่อหาข้อมูลเพื่อนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ 2. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหาร เพื่อหาสินค้าหรือวัตถุดิบในกรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. สรรหาวัตถุดิบสินค้าจากในประเทศ แล...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าภาษาจีน
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบ เทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุม...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
16 . พนักงานจัดซื้อ
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามสินค้าให้ส่งทันเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายขาย ฝ...

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
23 ส.ค. 62
17 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.วิเคราะห์สภาพการสต๊อคสินค้า อะไหล่ และอุปกรณ์ 2.เปรียบเทียบราคา อะไหล่ อุปกรณ์จาก Supplier ต่างประเทศ 3.ติดต่อเจรจาการจัดซื้อ จัดจ้างกับทาง Supplier ต่างประเทศ 4.ทำการจัดซื้อจัดจ้างกับต่างประเทศ ...

บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด 2. บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ 3. ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 4. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนติดต...

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)
22 ส.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ