JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Purchasing Manager
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และควบคุม ดูแลการประเมิน พัฒนาผู้ขายรายเก่า 2. ควบคุมดูแลการวางแผน และประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชิ้นงาน 3. ควบ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
2 . Assistant Purchase *Samutsakorn*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ลักษณะงาน - ติดต่องานหา Supplier ต่างประเทศและในประเทศ - ทำเอกสา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
3 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• จัดการด้านระบบเอกสารของแผนกให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพและเป็นหมวดหมู่ • จัดเตรียมเอกสารซื้อ-ขาย / เอกสารประเมินผู้ขาย / เอกสารเครม / จัดทำ PO นำเสนอผู้บังคับบัญชา • บันทึกข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายส...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประเภทธุรกิจออนไลน์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อ - เปิด PO, Key รับสินค้า, จัดทำรายงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ซืออุปกรณ์โรงงาน และ สำนักงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ เปิด P/O สั่งซื้อ 2. หาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคา 3. ประเมินผู้ขาย 4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย และรายการสินค้าที่สั่งซื้อ 5. รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายบัญชี 6. งานอื...

บริษัท สุรศักดิ์แมคคานิคอล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สรรหาวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 2. ติดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง 3. พัฒนา Supplier ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4. สรรหาอะไหล่ชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงร...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิธีการส่งออก)
1. จัดทำเอกสารพิธีการส่งออก 2. วางแผนการจอง Freight ให้สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายขาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
18 . Purchasing Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย/ส่วนต่างๆในองค์กร 2.สรรหาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพของผู้ส่งมอบ 3.เจรจาการต่อรอง ดำเนินการจัดซื...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา !รับสมัครด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . พนักงานจัดซื้อ
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามสินค้าให้ส่งทันเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายขาย ฝ...

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ