JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิธีการส่งออก)
1. จัดทำเอกสารพิธีการส่งออก 2. วางแผนการจอง Freight ให้สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายขาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่โรงงานมหาชัย)
1. ติดต่อหาข้อมูลเพื่อนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ 2. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหาร เพื่อหาสินค้าหรือวัตถุดิบในกรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. สรรหาวัตถุดิบสินค้าจากในประเทศ แล...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าภาษาจีน
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Packaging
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ตามรายการขอซื้อ 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเที...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ส.ค. 62
9 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า 2.จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก 4.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
20 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ งานตกแต่งภายใน
- จัดหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดซื้อวัสดุที่ถูกต้อง - จัดทำเอกสารสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
20 ส.ค. 62
12 . พนักงานจัดซื้อ
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามสินค้าให้ส่งทันเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายขาย ฝ...

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน จัดทำเอกสารการจัดซื้อ ดูแลและจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ และให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนเพียงพอ - ติดต่อขอรายละเอียด...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อผู้จำหน่ายและหน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสินค้าที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ด้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบ เทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุม...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ คัดเลือกหาอะไหล่ จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 ของฝ่ายจัดซื้อ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. งานจัดซื้อ สรรหาวัตถุดิบด้านพืชผลทางการเกษตรต่างๆ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.จัดทำทะเบียนอนุมัติผุ้ส่งมอบและผุ้รับจ้างช่วง 3.ประเมินผลการปฎิบัติและการส่งมอบของผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง 4.วิเคราะห์ข้อมูลผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง ...

บริษัท พร้อมแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ,ต่างประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ