JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (มหาชัย)
1. ติดต่อหาข้อมูลเพื่อนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ 2. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหาร เพื่อหาสินค้าหรือวัตถุดิบในกรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. สรรหาวัตถุดิบสินค้าจากในประเทศ แล...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าภาษาจีน
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
23 ก.ค. 62
3 . Purchasing Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย/ส่วนต่างๆในองค์กร 2.สรรหาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพของผู้ส่งมอบ 3.เจรจาการต่อรอง ดำเนินการจัดซื...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา !รับสมัครด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ คัดเลือกหาอะไหล่ จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 ของฝ่ายจัดซื้อ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด)
- ดำเนินการจัดซื้อสินค้าในหมวดวิศวกรรม และเบ็ดเตล็ดให้ตรงตาม Spec ที่ User มีการร้องขอ - ดำเนินการควบคุมการส่งมอบสินค้าจาก Supplier ให้ตรงตาม Spec ที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ เปิด P/O สั่งซื้อ 2. หาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคา 3. ประเมินผู้ขาย 4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย และรายการสินค้าที่สั่งซื้อ 5. รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายบัญชี 6. งานอื...

บริษัท สุรศักดิ์แมคคานิคอล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
1.การจัดหาผู้ขายรายใหม่ 2.ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย 3.การควบคุมดูแลงานด้านจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ราคา และปริมาณตามนโยบายของบริษัท 4.การพัฒนาผู้ขาย ประเมินผล และเยี่ย...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท-30,000 บาท
23 ก.ค. 62
8 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ซืออุปกรณ์โรงงาน และ สำนักงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
10 . Assistant Purchasing Manager
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และควบคุม ดูแลการประเมิน พัฒนาผู้ขายรายเก่า 2. ควบคุมดูแลการวางแผน และประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชิ้นงาน 3. ควบ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อ
-ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ -จัดทำตารางการสั่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบใช้ตามแผนการผลิตสินค้า

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
14 . พนักงานจัดซื้อ
-สรรหา จัดซื้อและจัดจ้างวัตถุดิบในบริษัทและ งานโครงการต่างๆ -ประสานงานและติดต่อการจัดส่งสินค้า รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง -วางแผนและควบคุมวัตถุดิบเกี่ยวกับคลังสินค้า -ติดต่อประส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อ - เปิด PO, Key รับสินค้า, จัดทำรายงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประเภทธุรกิจออนไลน์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดซื้อวัสดุที่ถูกต้อง - จัดทำเอกสารสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
19 . Assistant Purchase *Samutsakorn*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ลักษณะงาน - ติดต่องานหา Supplier ต่างประเทศและในประเทศ - ทำเอกสา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต - ติดตามวัตถุดิบและราคา - จัดหา supplier และจัดเก็บทะเบียนประวัติการสั่งซื้อ - จัดซื้อวัตถุดิบทั้งใน และต่างประเทศ - ตรวจรับวัตถุดิบและประเมินคุณภาพ...

Bangkok Percussion.Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
23 ก.ค. 62
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ