JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด 2. บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ 3. ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 4. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.วิเคราะห์สภาพการสต๊อกสินค้าและอะไหล่ อุปกรณ์ 2.ทำจัดซื้อจัดจ้าง ต่างประเทศ 3.จัดทำโครงการรองรับแผนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทส 4.ติดต่อ เจรจาการจัดซื้อ จัดจ้างกับทาง Supplier ต่างประเท...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อผู้จำหน่ายและหน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสินค้าที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ด้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
6 . พนักงานจัดซื้อ
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามสินค้าให้ส่งทันเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายขาย ฝ...

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า 2.จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก 4.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
16 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ งานตกแต่งภายใน
- จัดหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดซื้อวัสดุที่ถูกต้อง - จัดทำเอกสารสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
11 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ส.ค. 62
12 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
16 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบ เทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุม...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ซืออุปกรณ์โรงงาน และ สำนักงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อ
-ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ -จัดทำตารางการสั่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบใช้ตามแผนการผลิตสินค้า

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน จัดทำเอกสารการจัดซื้อ ดูแลและจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ และให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนเพียงพอ - ติดต่อขอรายละเอียด...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ คัดเลือกหาอะไหล่ จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 ของฝ่ายจัดซื้อ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.วิเคราะห์สภาพการสต๊อคสินค้า อะไหล่ และอุปกรณ์ 2.เปรียบเทียบราคา อะไหล่ อุปกรณ์จาก Supplier ต่างประเทศ 3.ติดต่อเจรจาการจัดซื้อ จัดจ้างกับทาง Supplier ต่างประเทศ 4.ทำการจัดซื้อจัดจ้างกับต่างประเทศ ...

บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิธีการส่งออก)
1. จัดทำเอกสารพิธีการส่งออก 2. วางแผนการจอง Freight ให้สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายขาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต - ติดตามวัตถุดิบและราคา - จัดหา supplier และจัดเก็บทะเบียนประวัติการสั่งซื้อ - จัดซื้อวัตถุดิบทั้งใน และต่างประเทศ - ตรวจรับวัตถุดิบและประเมินคุณภาพ...

Bangkok Percussion.Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
15 ส.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ