JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Porto go ท่าจีน)
-รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ -งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคของโครงการ -ทำงานเอกสารต่างๆ ในโครงการ งานประสานงานราชการ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A+ประสบการณ์
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ส่วนบุคคลฯ )
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
5 . ธุรการทั่วไป
ประสานงานภายในองค์กร จัดเก็บดูแลสต๊อกอะไหล่ งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
1. ประสานงานกับเซลล์รับออเดอร์จากลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี,จัดส่ง 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาย 4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยู ฟอง อินเตอร์เนชั๋นแนล จำกัด
15 ก.ค. 62
7 . ธุรการ รับสมัครด่วน !
- ประสานงานธุรการทั่วไป ทำสต๊อคเป็น ถ้าทำไม่เป็นมีคนสอนงานให้ - ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร **ขอคนที่ต้องการสมัครงาน เพื่อมาทำงานจริงๆ ไม่ใช่มาสมัครงานเล่นๆ นัดสัมภาษณ์แล้วไม่มา แบบนั้นไม่เอานะคะ **

บริษัท แสงทวีทรัพย์โลหะกิจ (1997) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลงกัน
15 ก.ค. 62
8 . ธุรการโรงงาน
- ออกใบสั่งซื้อ - ดูแลเงินสดย่อย - บันทึกรับจ่ายของที่ซื้อเข้าระบบ - เปิดบิล - จัดคิวส่งของ

บริษัท โอดีเอสที เมกเกอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 15,000
15 ก.ค. 62
9 . เสมียนธุรการรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานทั่วไป ประจำที่สำนักงานใหญ่(ถนนพุทธบูชา) และสาขาสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
15 ก.ค. 62
10 . เสมียนสำนักงาน Clerk
เอกสารสำนักงาน จัดส่ง ประสานงาน เก็บข้อมูลลูกจ้าง จัดทำสต๊อก อื่น ๆ

บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์แมชีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
11 . ธุรการหลังการขาย ประจำโซนบางปลา สมุทรสาคร
1. มีหน้าที่ ดำเนินการ และกำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3. วางแผนบร...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
12 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี่ยวกับเอกสารภายในแปนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
15 . ธุรการ ขายต่างประเทศ
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงาน และเอกสารการขายต่างๆ 3. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
16 . ธุรการ ควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
17 . ธุรการ
- คีร์ข้อมูลเข้าระบบ cd organizer - รับวางบิล - ออกเอกสารเพื่อนำส่งสินค้าให้ลูกค้า - สรุปรายงานบัณชีสิ้นเดือน - ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท ทีเอส เลเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ (Porto Go สมุทรสาคร)
• ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของสำนักงานให้เป็นระบบ • จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม • ควบคุม ดูแล จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน • ควบคุมดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
19 . เสมียน
ประสานงานธุรการทั่วไป ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ รายการสินค้า และตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท ทริปเปิลบี เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 ก.ค. 62
20 . ธุรการรับสมัครด่วน !
ธุรการทั่วไป ประสานงานสถานีบริการ นำส่งข้อมูลให้ฝ่ายบัญชี

บริษัท ศิริสาครเอนเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ