JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เสมียนธุรการรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานทั่วไป ประจำที่สำนักงานใหญ่(ถนนพุทธบูชา) และสาขาสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
5 . STAFF "ADMINS"
Admin คอยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนในบริษัท เช่นถ้าหากมีพนักงานเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินจะต้อง ขับรถยนต์พาพนักงานไปส่งโรงพยาบาล และงานทั่วไป รับโทรศัพท์ และงานอื่นๆที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงคุณสมบัติพิเศ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
6 . ธุรการหลังการขาย ประจำโซนบางปลา สมุทรสาคร
1. มีหน้าที่ ดำเนินการ และกำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3. วางแผนบร...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
7 . เสมียนธุรการโรงงาน
-ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน -คีย์ข้อมูลภายใน -ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ จัดทำเช็คจ่าย -ติดต่อประสานงานเรื่องต่างด้าว

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ค่าเบี้ยขยัน
18 ก.ค. 62
8 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
1.ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.รวบรวมและบันทึกเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต ข้อมูลด้านการผลิตเพื่อนำไปคำนวณต้นทุน 3.จัดทำการรับ-จ่ายของวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป 4...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กระทุุ่มแบน)รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก -ดำเนินการเรื่องเอกสาร -ดูแลจัดซื้อและเบิกอุปกรณ์สำนักงานและฝ่ายผลิต -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี่ยวกับเอกสารภายในแปนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
13 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
14 . ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ป้อนข้อมูลทางฝ่ายผลิต 2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3. ประสานงานฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
15 . เสมียนสำนักงาน Clerk
เอกสารสำนักงาน จัดส่ง ประสานงาน เก็บข้อมูลลูกจ้าง จัดทำสต๊อก อื่น ๆ

บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์แมชีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ (Porto Go สมุทรสาคร)
• ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของสำนักงานให้เป็นระบบ • จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม • ควบคุม ดูแล จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน • ควบคุมดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Porto go ท่าจีน)
-รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ -งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคของโครงการ -ทำงานเอกสารต่างๆ ในโครงการ งานประสานงานราชการ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. ทำการถ่ายเอกสารและแจกจ่ายสำเนาเอกสาร Drawing ของผลิตภัณฑ์ฉบับที่เป็นปัจจุบันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง และให้ทันกับแผนการผลิต และดำเนินการจัดเก็บ และทำลายเอกสารที่ล้าสมัย ออกจากจุดปฏิบัติงาน 2. ติดตา...

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แอดมิน/บัญชี
ทำเอกสารทั่วไปของทางบริษัทฯ มีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

C&H Paperbox (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 570บ/วัน
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายออนไลน์/ธุรการทั่วไป/ธุรการผลิต
-รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ -รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า (กรณีเป็น หน้าที่ธุรการขายออนไลน์)

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ