JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้า-ส่งออก (Import/Export)
- จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้า เช่น L/C, AWB or B/L, Invoice, Packing List - รับ-ส่งอีเมล์ลูกค้า - ดูแลกระ...

บริษัท ภัสวีร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า 2.จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก 4.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต - ติดตามวัตถุดิบและราคา - จัดหา supplier และจัดเก็บทะเบียนประวัติการสั่งซื้อ - จัดซื้อวัตถุดิบทั้งใน และต่างประเทศ - ตรวจรับวัตถุดิบและประเมินคุณภาพ...

Bangkok Percussion.Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Packaging
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ตามรายการขอซื้อ 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเที...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนเอกสารรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสาร MCPD จาก SUPPLIER ในประเทศ เพื่อให้ได้ MCPDทันเวลา 2.ประสานกับกรมประมง ในการตรวจสอบเอกสาร และติดตาม IMD และ Catch Cert. จากกรมประมง เพื่อให้ทันเวลาในการใช้ 3.รวบรวมข้อมูล MCPD และ Cat...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
6 . General Manager
สามารถรับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคล,จัดซื้อจัดหาและการบริหารจัดการสำนักงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ