JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาวุโส
- จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างในโครงการที่รับมอบหมาย - บริหารงานจัดซื้อวัสดุในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - บริหารการส่งมอบวัสดุให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - บริหารความ...

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ