JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ งานตกแต่งภายใน
- จัดหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดซื้อวัสดุที่ถูกต้อง - จัดทำเอกสารสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
20 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ