JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน,จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา ให้พนักงานขาย 3.แนะนำโปรโมชั่น,รายละเอียดสินค้า 4.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กะกลางคืน)
1.ดูแลด้านเอกสารต่างๆ 2.คีย์ข้อมูล 3.รับผิดชอบการรับและการต่อโทรศัพให้แต่ละแผนก/ฝ่าย 4.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
6 . พนักงานขับรถธุรการ ประจำยูนิคอร์ด สาขา 1
- ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งบริษัทในทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่นำรถออกให้บริการ -ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก -ขับรถรับ - ส่งพน...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. งานจัดซื้อ สรรหาวัตถุดิบด้านพืชผลทางการเกษตรต่างๆ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
9 . จัดซื้อ
1. ประสานงานและดูแลทั่วไปกับเจ้าหนี้ 2. จัดการด้านเอกสารให้เจ้าหนี้ 3. ดูแลเอกสารที่รับเข้ามาจับชุดพร้อมบันทึกบัญชี ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 4. ติดตามงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ 5. ออก PO 6....

บริษัท เอ อี ชี แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . Sales Coordinator
Coordinate sales team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information Ensure the adequacy of sales-related equipment or material Respond to complaints from c...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
23 ส.ค. 62
11 . Puchasing Supervisor
For our new joint venture Art of Baking, we need a Purchasing Supervisor for the General Manager to help organize the human resource management. - Coordinate with oversea suppliers and relevant dom...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000 THB
23 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาสินค้าใหม่ 2. ติดต่อประสานงานต่อรอง เปรียบเทียบทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า 3. หา supplier รายใหม่ๆ 4. จัดเก็บทำบันทึกข้อมูลการซื้อทุก...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
13 . ล่ามพม่า (สมุทรสาคร)
1. สังกัดฝ่ายบุคคล ดูแลจัดการแรงงานชาวพม่า 2. จัดทำ/แปลเอกสารต่างๆ 3. ปฐมนิเทศ ดูแลบันทึกประวัติแรงงานพม่า 4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป (ตามระดับทักษะภาษา)
23 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์/Spars Partรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย/ส่วนต่างๆในองค์กร และจัดซื้อทางด้าน Spare Parts 2.สรรหาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพของผู้ส่งมอบ 3...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อผู้จำหน่ายและหน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสินค้าที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ด้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายส่งออก
จัดทำใบเสนอราคา 1.รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบเงื่อนไขการขายของลูกค้า 3.จัดทำใบเสนอราคาให้ผู้บังคับบัญชาและส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า การประสานงานขายและงานเอกสาร 1.จัดทำเอกสารการเปิด Order...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบ เทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุม...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด 2. บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ 3. ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 4. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนติดต...

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)
22 ส.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ