JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า ในการรับคำสั่งซื้อหรือข้อร้องเรียน - ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ส.ค. 62
2 . Sale & Marketing Officer
1.หาลูกค้าและทำการตลาดชาวจีน 2.ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารกับคู่ค้าชาวจีน 3.เป็นล่ามภาษาจีนให้กับลูกค้าชาวจีนที่มาติดต่อ

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับorderจากลูกค้าและรับโทรศัพท์เซลล์ 2. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ 3. คีย์ใบสั่งขายหลังจากรับออเดอร์จากลูกค้าและเซลล์ 4. ตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าและบันทึกในใบสั่งขาย 5. ประสานงานกับฝ่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
- เป็นผู้ช่วยฝ่ายขายของแผนก - เตรียมเอกสารให้ฝ่ายขาย - ช่วยฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ช่วยฝ่ายขายตามสินค้า เช็คสินค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ส่งแบบ ส่งงาน แทนSale ได้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับออเดอร์ลูกค้าต่างประเทศ - ติดตามงานของลูกค้าประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับฝ่ายผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย สาขามหาชัยรับสมัครด่วน !
รับออเดอร์ลูกค้า พร้อมประสานงานในการจัดส่งใบออเดอร์ให้กับแผนกต่างๆได้รับทราบ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
7 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสารด้านงานขาย ทั้งเอกสารภายในและภายนอก 2. ประสานงานรับข้อมูลกับฝ่ายขาย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. เข้าร่วมประชุม ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน 5. งานอื่...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
17 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.จัดทำเอกสารประวัติและสเปคของสินค้า 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Coordinator
1. จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 2. ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อตอบเอกสารให้ลูกค้า 3. คำนวณราคาสินค้า จัดทำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่เสมียนฝ่ายขาย
ขอเขตหน้าที่ -ดูแลประสานงานด้านการขาย -ดูแลประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า -ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆด้านการขาย -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 2. ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
12 . Export Sales ( เซลล์ ต่างประเทศ )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขาย ลูกค้าต่างประเทศ 2. หาลูกค้าใหม่ต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ 3. ติดต่อ / ประสานงานลูกค้า / ผู้ขายต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 4. ออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ 5. รับออเดอร์จากลูกค้า...

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับผิดชอบจัดเตรียมดูแลเอกสารของฝ่ายขายสรุปและจัดทำรายงานขาย - ดูแลประวัติลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบเสนอราคา -จัดทำใบสั่งผลิต -ติดต่อประสานงานกับบัญชี เซล ฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆตามที่ไดร้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล) @สมุทรสาคร
บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ในเครือของยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ซึ่งมีบริษัทในเครือด้านไอทีที่น่าจะรู้จักเป็นอย่างด...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
16 . Sales coordinator (ผู้ช่วยฝ่ายขายสาขาสมุทรสาคร)
1. ดูแลประสานงานด้านการขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mold และ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าในประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายรายงานต่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การขายประจำOffice ที่โรงงานสมุทรสาคร
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - ประสานงานภายในบริษัทและภายนอก - ในเรื่องเอกสารงานขายต่างๆ

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ตรวจนับสต๊อกสินค้า ดูแลเพจน้ำปลาร้า ให้ข้อมูลลูกค้า รับผิดชอบการโหลดสินค้า เปิดบิลขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมครัวไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
17 ส.ค. 62
19 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาพระราม2)
1.ดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสาขาและดูแลลูกค้าเก่าเพื่อติดตามยอดขาย 2.นำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานผลการดำเนินงานให...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
17 ส.ค. 62
20 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.ดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสาขาและดูแลลูกค้าเก่าเพื่อติดตามยอดขาย 2.นำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานผลการดำเนินงานให...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
17 ส.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ