JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.การจัดหาผู้ขายรายใหม่ 2.ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย 3.การควบคุมดูแลงานด้านจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ราคา และปริมาณตามนโยบายของบริษัท 4.การพัฒนาผู้ขาย ประเมินผล และเยี่ย...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท-30,000 บาท
16 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าหน่วยธุรการ (Supervisor) ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วยงานความสะอาด และหน่วยงานซักรีด 2.ประสานงานดูแลการจัดทำเอกสารระบบในหน่วยงาน 3.ควบคุมดูแลงาน สต๊อคอุปกรณ์พนักงาน 4.ตรวจสอบผลการทำงาน/รายง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- แก้ไขปัญหากรณีสินค้าขาด / สินค้าทดแทนต่างๆในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถเจรจาได้ - ควบคุมการเบิกสินค้า ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน - สั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลัง - เบิกจ่ายวัตถุดิบ - คีย์ข้อมูล...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
4 . Supervisor
1.คุม STOCK สินค้า ตามระบบ FIFO 2.รับผิชอบรายงาน STOCK สินค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตและแผนกโหลดสินค้า

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-ดูแลระบบงานจัดซื้อของบริษัทฯทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัษฯ
10 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ