JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.วิเคราะห์สภาพการสต๊อกสินค้าและอะไหล่ อุปกรณ์ 2.ทำจัดซื้อจัดจ้าง ต่างประเทศ 3.จัดทำโครงการรองรับแผนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทส 4.ติดต่อ เจรจาการจัดซื้อ จัดจ้างกับทาง Supplier ต่างประเท...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
ประสานงานกับฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน เปิด P/Oให้กับฝ่ายการเงิน รับโทรศัพท์/ติดต่อลูกค้าบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน/ทำหน้าที่ธุรการต่างให้กับเจ้าหน้าที่ขาย ตจว. สรุปยอดขายและทำรายงานส่งผู้บังคั...

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่สำนักงานอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน ดำเนินงานส่วนสำนักงาน 2.ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กระทุุ่มแบน)รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก -ดำเนินการเรื่องเอกสาร -ดูแลจัดซื้อและเบิกอุปกรณ์สำนักงานและฝ่ายผลิต -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี่ยวกับเอกสารภายในแปนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
27 . ประสานงานขาย
- ติดต่อ และติดตามงานกับลูกค้าทางอีเมล์และโทรศัพท์ - ติดตามงานกับฝ่ายผลิต ให้งานบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ - จัดทำ จัดการ และดูแลรับผิดชอบงานเอกสารในส่วนประสานงานขาย - ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ เอ็ม ดี โมทีฟ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Prepare procurement system in line with business operation that consists of raw materials, tools,and equipments used in manufacturing,services,and office 2.Set KPI target in line with corporate goa...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
29 . ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ CRO
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้ามารับบริการ สอบถามและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น
18 ก.ค. 62
30 . ที่ปรึกษางานบริการ (SA)รับสมัครด่วน !
- การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม - รับฟังความต้องการของลูกค้าและบันทึกรายการซ่อมที่ลูกค้าต้องการ - ออกใบสั่งซ่อมและประเมินราคาครบถ้วนและถูกต้อง -ใช้อุปกรณ์ป้องกันความ...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
31 . Purchasing Supervisor / หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
RESPONSIBILITIES : - Manage Spare part, construction project and new project activities in order to meet our quality requirement relating to competitive costs and analyze cost to purchase - Im...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
32 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ก.ค. 62
34 . ธุรการ ขายต่างประเทศ
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงาน และเอกสารการขายต่างๆ 3. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
35 . ธุรการ ควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ซืออุปกรณ์โรงงาน และ สำนักงาน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• จัดการด้านระบบเอกสารของแผนกให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพและเป็นหมวดหมู่ • จัดเตรียมเอกสารซื้อ-ขาย / เอกสารประเมินผู้ขาย / เอกสารเครม / จัดทำ PO นำเสนอผู้บังคับบัญชา • บันทึกข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายส...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ส่วนบุคคลฯ )
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
39 . Assistant Purchase *Samutsakorn*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ลักษณะงาน - ติดต่องานหา Supplier ต่างประเทศและในประเทศ - ทำเอกสา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ Labelรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 -มีโอทีทุกวัน -ป้อนข้อมูลสั่งทำ Label ตามใบสั่งงาน -งานอื่นๆทั่วๆไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
18 ก.ค. 62
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ