JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า ในการรับคำสั่งซื้อหรือข้อร้องเรียน - ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน,จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา ให้พนักงานขาย 3.แนะนำโปรโมชั่น,รายละเอียดสินค้า 4.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานภายในโครงการ และภายนอกองค์กร - วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (ฝ่ายช่างาคาร, รปภ, แม่บ้าน) - ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและประกอบใน...

บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
6 . พนักงานข้อมูล ( ไลน์ผลิต )
1. จดบันทึกข้อมูลการผลิตประจำวันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานตามมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่โรงงานมหาชัย)
1. ติดต่อหาข้อมูลเพื่อนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ 2. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหาร เพื่อหาสินค้าหรือวัตถุดิบในกรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. สรรหาวัตถุดิบสินค้าจากในประเทศ แล...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าภาษาจีน
14 ก.ย. 62
8 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย - ทำเบิกตัวอย่างสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย - รับโทรศัพท์ลูกค้า รับเรื่องการขายแทนพนักงานขาย - ติดต่อประสานงานทั้งทางโรงงานและคลังสินค้า - วางแผนการจ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
-ออกใบเสนอราคา -ติดต่อประสานงานกับทีม Sale/ลูกค้า -ติดต่อประสานงานทั่งภายใน และ ภายนอก องค์กร

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อ,จัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายและเงื่อนไขการชำระเงิน 3. จัดทำสรุปข้อมูลในการซื้อด้านจำนวน,ราคาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละร...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท หรือตามตกลง
14 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สรรหาวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 2. ติดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง 3. พัฒนา Supplier ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4. สรรหาอะไหล่ชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงร...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-บันทึกเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบเอกสารที่บันทึกและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
13 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 ก.ย. 62
14 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
14 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Officer/Supervisor)
1. ติดต่อประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำบันทึกข้อมูลและรายงานต่างๆ 3. หา supplier รายใหม่ๆ 4. ควบคุมและจัดการการทำงานภายในฝ่าย

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ก.ย. 62
17 . พนักงานจัดซื้อ
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามสินค้าให้ส่งทันเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายขาย ฝ...

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
18 . หัวหน้าหน่วยธุรการ (Supervisor) ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วยงานความสะอาด และหน่วยงานซักรีด 2.ประสานงานดูแลการจัดทำเอกสารระบบในหน่วยงาน 3.ควบคุมดูแลงาน สต๊อคอุปกรณ์พนักงาน 4.ตรวจสอบผลการทำงาน/รายง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)
- จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งที่เป็นของสดและแช่แข็ง - เปิดใบสั่งซื้อและเปิด PO ในระบบสั่งซื้อ - สรุปผลการสั่งซื้อประจำเดือน โดยสรุปข้อมูลจากการจัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- แก้ไขปัญหากรณีสินค้าขาด / สินค้าทดแทนต่างๆในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถเจรจาได้ - ควบคุมการเบิกสินค้า ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน - สั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลัง - เบิกจ่ายวัตถุดิบ - คีย์ข้อมูล...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ