JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.รายงานยอดขาย 2.ประสานงานระหว่างพนักงานขาย,ลูกค้า,แผนกจัดส่ง ตามช่องทางต่่างๆ เช่น e-mail,line,โทรศัพท์ 3.ติดตามงานขาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ฝ่ายบัญชี,การตลาด,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายโรงงาน ...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานธุรการ
● ดูแลการต่ออายุเอกสารต่างๆ ของบริษัท ● ประสานงานเรื่องการดูแลอาคารและสถานที่ ● ประสานงานจัดกิจกรรมภายในบริษัท เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมความปลอดภัย เป็นต้น ● จัดบอร์ดกิจกรรม/บอร์ดให้ความรู้ ● ...

บริษัท ซิตี้ไลอ้อนสตีม จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
20 มิ.ย. 62

บริษัท ซินเนอร์จี้แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 มิ.ย. 62
4 . Assistant Purchase *Samutsakorn*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ลักษณะงาน - ติดต่องานหา Supplier ต่างประเทศและในประเทศ - ทำเอกสา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
1. บันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผลิต 2.รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา 3.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานประจำเดือน 4.เบิกอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5.ติดต่อประ...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
20 มิ.ย. 62
6 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อUrgently Required !
การจัดซื้อ - วางแผนและตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือที่ต้องสั่งซื้อ - จัดทำเอกสารการสั่งซื้อส่งผู้จัดการอนุมัติ - จัดเก็บและดูแลเอกสารการสั่งซื้อ - ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับสินค้าและส่งให้บัญชี การส...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สำนักงานอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน ดำเนินงานส่วนสำนักงาน 2.ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆของฝ่ายซ่อมบำรุง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำและสรุปรายงานต่างๆของฝ่ายซ่อมบำรุง 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการแจ้งซ่อมต่างๆ ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 3. ดูแลจัดการเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนติด...

สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในส่วนของงานขายให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก ให้สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับยอดขายประจำวัน และทำตามการร้องขอของลูกค้า

บริษัท เอส.ยู.เอ็น.โกลบอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ อัตราเงินเดือนปรับตามความเหมาะสม (วุฒิและความสามารถ)
20 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกจัดซื้ออาวุโสรับสมัครด่วน !
• ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ ให้เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน • ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนา...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
13 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสารด้านงานขาย ทั้งเอกสารภายในและภายนอก 2. ประสานงานรับข้อมูลกับฝ่ายขาย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. เข้าร่วมประชุม ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน 5. งานอื่...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000
20 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
15 . ที่ปรึกษางานบริการ (SA)รับสมัครด่วน !
- การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม - รับฟังความต้องการของลูกค้าและบันทึกรายการซ่อมที่ลูกค้าต้องการ - ออกใบสั่งซ่อมและประเมินราคาครบถ้วนและถูกต้อง -ใช้อุปกรณ์ป้องกันความ...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
17 . ประสานงานขนส่ง และคลังสินค้า
1.ประสานงานภายในบริษัท 2.ทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า เช่น จัดของ เตรียมสินค้า ตรวจสอบสินค้า 3.ในบางวันอาจมีงานขนส่งสินค้าไปกับรถขนส่ง

บริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
18 . ประสานงานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์
1. ประสานงานอัพเดทข้อมูลกับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ อย่างละเอียดรอบคอบ 3. สร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้าเก่าและใหม่ 4. ติดต่อประสานงานเอกสารและธุรกรรมที...

บริษัท ภูสิริ 89 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
19 . พนักงานจัดซื้อ
-สรรหา จัดซื้อและจัดจ้างวัตถุดิบในบริษัทและ งานโครงการต่างๆ -ประสานงานและติดต่อการจัดส่งสินค้า รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง -วางแผนและควบคุมวัตถุดิบเกี่ยวกับคลังสินค้า -ติดต่อประส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสำนักงาน
- ติดต่อหาผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบต่อรองราคา จัดซื้อสินค้าตามความต้องการของโรงงาน - จัดทำเอกสารและช่วยงานในสำนักงาน

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ