JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
1.ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.รวบรวมและบันทึกเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต ข้อมูลด้านการผลิตเพื่อนำไปคำนวณต้นทุน 3.จัดทำการรับ-จ่ายของวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป 4...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
3 . Assistant Purchasing Manager
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และควบคุม ดูแลการประเมิน พัฒนาผู้ขายรายเก่า 2. ควบคุมดูแลการวางแผน และประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชิ้นงาน 3. ควบ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด)
- ดำเนินการจัดซื้อสินค้าในหมวดวิศวกรรม และเบ็ดเตล็ดให้ตรงตาม Spec ที่ User มีการร้องขอ - ดำเนินการควบคุมการส่งมอบสินค้าจาก Supplier ให้ตรงตาม Spec ที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . เสมียนธุรการโรงงาน
-ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน -คีย์ข้อมูลภายใน -ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ จัดทำเช็คจ่าย -ติดต่อประสานงานเรื่องต่างด้าว

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ค่าเบี้ยขยัน
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขนส่ง (ผู้พิการ)
- ตรวจสอบเอกสารบิลต่างๆ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการเตรียมขนส่งสินค้า - ตรวจเช็ค GPS การปฏิบัติงานของพนักงานขัรถขนส่งสินค้า - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อ,จัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายและเงื่อนไขการชำระเงิน 3. จัดทำสรุปข้อมูลในการซื้อด้านจำนวน,ราคาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละร...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท หรือตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลือง สินค้าทั่วไปและอะไหล่ -จัดซื้อวัตถุดิบ -จัดหา,จัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก -หาซัพฯใหม่ๆ,เปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบใบอนุมัติการสั่งซื้อจากผู้ขอซื้อ -เปิด PO ส่ง Mail/Fax ให้กั...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ฝ่ายประสานงานขาย-เปิดบิลขาย-สรุปยอดขาย-ตอบข้อซักกถามลูกค้าเรื่องรายละเอียดสินค้าต่างๆได้ -ถ่ายรูปสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า- สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ได้และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ร้านดีเอส
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(พูดจีนกลาง)
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร(ภาษาจีนกลาง) - จัดทำเอกสาร (ภาษาจีนกลาง) - ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . จนท.จัดซื้อ
- งานจัดหาแหล่งผู้ขายในการจัดซื้อ - งานเปรียบเทียบราคา/คุณภาพในการจัดซื้อ - งานทะเบียนประวัติการจัดซื้อ - งานจัดซื้อ/คือนของ/แลกเปลี่ยน/ทดแทน

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . STAFF "ADMINS"
Admin คอยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนในบริษัท เช่นถ้าหากมีพนักงานเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินจะต้อง ขับรถยนต์พาพนักงานไปส่งโรงพยาบาล และงานทั่วไป รับโทรศัพท์ และงานอื่นๆที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงคุณสมบัติพิเศ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ - ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา - จัดทําเอกสารสั่งซื้อ (PO) - ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า - ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน - การจัดเก็บเอก...

บริษัท ซินเนอร์จี้แพค จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล) @สมุทรสาคร
บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ในเครือของยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ซึ่งมีบริษัทในเครือด้านไอทีที่น่าจะรู้จักเป็นอย่างด...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กระทุุ่มแบน)รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก -ดำเนินการเรื่องเอกสาร -ดูแลจัดซื้อและเบิกอุปกรณ์สำนักงานและฝ่ายผลิต -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
19 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
17 ก.ค. 62
20 . ประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.คอยติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายผลิต 2.ติดตามงานและประสานงานภายในให้เป็นไปตามแผนงาน 3.ดูแบบและถอดแบบจาก Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ติดต่อนัดหมายลูกค้าเพื่อทำการติดตั้งงาน

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
17 ก.ค. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ