JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกล/ช่างไฟฟ้า)
ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน ตรวจเช็คประจำวัน ฯลฯ

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมจักร
1.ซ่อมจักรเย็บผ้า JUKI LH 3128, Siruba T828 - 72 - 064HL 2.ซ่อมจักรเย็บผ้า, จักรโพ้ง, จักรลา, จักรเข็มคู่, เข็มเดี่ยว 3.รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
16 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ