JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า / ช่างวิศวกรรม
- บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคตามแผนที่กำหนด - ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเมื่อได้ใบแจ้งซ่อม - บันทึกและรายงานผลการซ่อม หรือบำรุงรักษาให้หัวหน้าแผนกทราบ

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ