JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ดำเนินงานซ่อมบำรุงให้สำเร็จตามเป้าหมายของแผนกวิศวกรรม - ดำเนินงานตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเคร...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Ink และรถ Forkliftรับสมัครด่วน !
1. งานซ่อมบำรุงเครื่อง Ink กระป๋อง / ซองผลิตภัณฑ์ 2. งานซ่อมบำรุงรถ Forklift

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
19 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
10 . ช่างปรับสภาพเครื่องจักร
•ปฏิบัติการถอด - ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพมาตรฐานพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับแต่งเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน •ตรวจเช็คชิ้นงานที่สั่งทำจากภายนอก โดยเป็นชิ้นส่วนของเครื่อง Seamer และเครื่องส...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 3
•ควบคุมดูแลปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เครื่องจักรที่รับผิดชอบ •ปฏิบัติแผนงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามวิธีปฏิบัติงาน •เตรียมเครื่องจักร ให้พร้อมสำหรับการผลิตตลอดเวลา •เตรียมการเดินหม้อไอน้ำให...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ