JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
22 . พนักงานคุมเครื่องทำความเย็น
- ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตลอดเวลา - จดบันทึกข้อ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
19 ก.ค. 62
23 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป่า พิมพ์ บรรจุ และงานช่างอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คูเเลคุมเครื่องจักรในการผลิตให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
24 . ช่างไฟฟ้า / ช่างวิศวกรรม
- บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคตามแผนที่กำหนด - ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเมื่อได้ใบแจ้งซ่อม - บันทึกและรายงานผลการซ่อม หรือบำรุงรักษาให้หัวหน้าแผนกทราบ

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
25 . ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าUrgently Required !
- ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน - ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฮาร์วาร์ด เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
19 ก.ค. 62
26 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
27 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมสร้างเชื่อมไฟฟ้า อาร์กอน - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ได้

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
28 . ช่างซ่อมบำรุง
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน และซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
29 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
30 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
31 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
18 ก.ค. 62
32 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. รับผิดชอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร(เครื่องบรรจุอัตโนมัติ)และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตามแผนงานประจำวัน 3. ดูแลพื้นที่บริเวณเครื่องจักรให้เป็นระเบี...

บริษัท บุญโชติเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
33 . ช่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ใช้เครื่องมือวัดได้ 2.สามารถอ่านแบบได้ 3.เชื่อมงานได้ 4.ใช้เครื่องกลึง,มิลลิ่งได้ 5.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 ก.ค. 62
34 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างติดตั้งระบบปรับอากาศ/ระบบไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

บริษัท เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
35 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน (ด่วนมาก)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. สนับสนุนงานฝ่าย...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
36 . ซ่อมบำรุง
ดูแลเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าต่างๆ งานซ่อมสร้าง, และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
37 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
38 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
17 ก.ค. 62
39 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
40 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ