JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาคร)
1.ดูแลควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.วางแผนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.มีประกันสังคม ค่าล่วงเวลา เสื้อฟอร์ม โบนัส 4.ทำงาน 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
22 ก.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า / ช่างวิศวกรรม
- บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคตามแผนที่กำหนด - ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเมื่อได้ใบแจ้งซ่อม - บันทึกและรายงานผลการซ่อม หรือบำรุงรักษาให้หัวหน้าแผนกทราบ

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้ - ควบคุมคุณภาพ แผนงาน รวมถึงประสานงานกับทีมงาน และทางลูกค้า - บริหารเวลาการทำงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด - ติดต่อสั่งซื้ออะไหล่เปรียบเ...

บริษัท ฟาสท์เทคโนโลยี จำกัด
5 อัตรา
22 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . ช่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ใช้เครื่องมือวัดได้ 2.สามารถอ่านแบบได้ 3.เชื่อมงานได้ 4.ใช้เครื่องกลึง,มิลลิ่งได้ 5.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
22 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกล/ช่างไฟฟ้า)
ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน ตรวจเช็คประจำวัน ฯลฯ

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมสร้างเชื่อมไฟฟ้า อาร์กอน - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ได้

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม - ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร - ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล - ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ...

บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องทอผ้า, เครื่องตัดเย็บ, บำรุงเครื่องจักร, ดูแลรักษาเครื่องจักรประจำหน่วยงาน

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
15 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
16 . ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (ห้างสรรพสินค้า มหาชัย สมุทรสาคร)
- ดูแลในส่วนงาน บำรุงรักษา ดูแลซ่อมบำรุง ประจำอาคาร ไฟฟ้า แอร์อาคาร หลังจากที่บริษัทฯได้ปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อย

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 ( มี OT)
22 ก.ค. 62
17 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง(สามารถเข้ากะได้ )
1.ตรวจเช็คเครื่องจักร และบำรุงรักษาตามแผนงาน 2.ซ่อมแซมเครื่องจักร,ระบบไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ IT ,เครน,ปะปา 3.ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่า KPI
22 ก.ค. 62
19 . พนักงานคุมเครื่องทำความเย็น
- ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตลอดเวลา - จดบันทึกข้อ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
22 ก.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ