JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- เป็นบริษัทจากประเทศจีน - ควบคุมการปรับเป่าของเครื่อง(เครื่องเป็นแบบอัตโนมัติ) - วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆภายในโรงานและงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - มีประสบการณ์ด้านการเป่าขวดPET/PEจะพิจารณาเ...

SIAM FAMOUS CO., LTD.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล • ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการการซ่อมกรณีเครื่องจักรมีปัญหาฉุกเฉิน • ดำเน...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรักษารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน 2.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ( PM ) 3.จัดหาอะไหล่ให้เพียงพอแก่การใช้งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 4.ซ่อมบำรุงและ Set ...

บริษัท พรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
14 . Technical Operator (ช่างซ่อมบำรุง)
1.ดูแลรักษาและตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ (เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา,ระบบเครื่องปรับอากาศ) 2.ดูแลรักษาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน 3.ดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 4.ดูแลผู้รับเหมา...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง /ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุง 2.ซ่อมและPM เครื่องจักร 3.ดำเนินการPM ตามแผน 4.บันทึกผลการทำ PM 5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 6.ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Ink และรถ Forkliftรับสมัครด่วน !
1. งานซ่อมบำรุงเครื่อง Ink กระป๋อง / ซองผลิตภัณฑ์ 2. งานซ่อมบำรุงรถ Forklift

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมสร้างเชื่อมไฟฟ้า อาร์กอน - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ได้

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
20 . ช่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ใช้เครื่องมือวัดได้ 2.สามารถอ่านแบบได้ 3.เชื่อมงานได้ 4.ใช้เครื่องกลึง,มิลลิ่งได้ 5.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
21 ส.ค. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ