เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรในโรงงาน 3.เสนอแนวทางการปรับปรุง หรือแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักร 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 ต.ค. 61
2 . ช่างสอบเทียบ (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ช่างสอบเทียบ 1.ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนการสอบเทียบ 2.จัดหาผู้ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์และนำเสนอหัวหน้างาน 3.ติดตามผลการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 ต.ค. 61
3 . ช่างซ่อมบำรุง/วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
**ช่างซ่อมบำรุง หน้าที่หลัก 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ปิดงานซ่อมและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม 4.ทดสอบผลการซ่อม 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
4 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง สาขาบางนา, สาขาอ้อมน้อย
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงอาคาร 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามผล 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถเลือลงสาขาใกล้บ้านได้ บางนา และ อ้อมน้อย

CRC Thai Watsadu Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ต.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประจำบิ๊กซีมหาชัย สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา - ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - ซ่อมงานไฟฟ้าเบื้องต้นได้ - วางแผนงานซ่อม - ตรวจเช็คเครื่องเกมส์ในสาขา - เข้างานตามเวลาห้าง

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 61
6 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนการซ่อมบำรุง 2.ซ่อมเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม 3.ตั้งเครื่องจักรในการขึ้นรูปการผลิต 4.วิเคราะห์และประเมินผลอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดจากเครื่องจักรและ...

บริษัท ซัพพลายเมด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
22 ต.ค. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตสายไฟ
1. วางแผน ควบคุม ซ่อมแซมบำรุง ดูแลเครื่องผลิตสายไฟ 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อม 3. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมแซม ตามที่ได้รับใบแจ้งงานจากระบบของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบดูแล เครื่องจักร เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. เมื่อพบปัญาที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ร้านกาแฟ) รัชดา-ท่าพระรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในร้าน - งานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ซ่อมเครื่องทำความเย็น

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000
22 ต.ค. 61
10 . ช่างซ่อมบำรุง (นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ภายในโรงงาน - งานซ่อมอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 61
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องผสม เครื่องบรรจุ เครื่องแพ็ค - ดูแลซ่อมบบำรุงเครื่องจักรด้านระบบไฟฟ้าและแมคคานิค - ตรวจเช็คและหาสาเหตุขัดข้องของเครื่องจักรได้ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตาม...

บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 61
12 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
22 ต.ค. 61
13 . ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแล เฝ้าระวังและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
22 ต.ค. 61
14 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ออกติดตั้งงานภายนอกสถานที่เป็นครั้งคราว

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 61
15 . ช่างซ่อมบำรุง
- จัดทำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน (PM) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ - ดำเนินการ ตามการแจ้งซ่อม ให้เรียบร้อย - ตรวจรับงานซ่อมบำรุงจากผู้รับเหมาภายนอก - จัดทำรายงานการดำเนินงานของแผนกซ่อม...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
16 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
22 ต.ค. 61
17 . ช่างซ่อมบำรุงรถขนส่ง
ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถขนส่งให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน **ปฎิบัติงานประจำที่ ลานจอดรถสมุทรสาคร ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ต.ค. 61
18 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครน รถโฟร์คลิฟท์ - มึความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าโรงงาน - งานช่างทั่วไป

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ต.ค. 61
19 . ช่างบริการไลน์ผลิต (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 + โอที + อื่น ๆ
22 ต.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 61
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ