JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า / ช่างวิศวกรรม
- บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคตามแผนที่กำหนด - ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเมื่อได้ใบแจ้งซ่อม - บันทึกและรายงานผลการซ่อม หรือบำรุงรักษาให้หัวหน้าแผนกทราบ

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
2 อัตรา
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ดำเนินงานซ่อมบำรุงให้สำเร็จตามเป้าหมายของแผนกวิศวกรรม - ดำเนินงานตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเคร...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป่า พิมพ์ บรรจุ และงานช่างอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คูเเลคุมเครื่องจักรในการผลิตให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
14 . ช่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ใช้เครื่องมือวัดได้ 2.สามารถอ่านแบบได้ 3.เชื่อมงานได้ 4.ใช้เครื่องกลึง,มิลลิ่งได้ 5.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
20 ก.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง/ วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก ช่างซ่อมบำรุง 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ปิดงานซ่อมและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม 4.ทดสอบผลการซ่อม 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. รับผิดชอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร(เครื่องบรรจุอัตโนมัติ)และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตามแผนงานประจำวัน 3. ดูแลพื้นที่บริเวณเครื่องจักรให้เป็นระเบี...

บริษัท บุญโชติเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Ink และรถ Forkliftรับสมัครด่วน !
1. งานซ่อมบำรุงเครื่อง Ink กระป๋อง / ซองผลิตภัณฑ์ 2. งานซ่อมบำรุงรถ Forklift

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 Positions
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ