JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง /ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุง 2.ซ่อมและPM เครื่องจักร 3.ดำเนินการPM ตามแผน 4.บันทึกผลการทำ PM 5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 6.ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
17 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรักษารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเครื่องมือของแผนกวิศวกรรมให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ - รายงานสรุป...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
17 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ดูแลระบบไฟฟ้า น้ำปะปา แอร์ และเดินระบบต่างๆ - สรุปรายงาน และวางแผนการทำงานในการซ่อมบำรุงแต่ละเดือน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ไฟฟ้า)
-รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชา -ทำงานตามใบแจ้งซ่อมที่กำหนดไว้ -ติดต่อประสานงานแผนกจัดซื้อ เรื่องอะไหล่เครื่องจักรที่เสีย -แจ้งปัญหากับแผนกนั้นๆเมื่อพบปัญหาไม่สามารถใช้เครื่องได้ต้องหยุดซ่อม ...

บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมจักร
1.ซ่อมจักรเย็บผ้า JUKI LH 3128, Siruba T828 - 72 - 064HL 2.ซ่อมจักรเย็บผ้า, จักรโพ้ง, จักรลา, จักรเข็มคู่, เข็มเดี่ยว 3.รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
17 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
14 . ช่างฝ่ายเทคนิค (วิศวกรรม)
1.ซ่อมและ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ดำเนินการ PM ตามแผน 3.บันทึกผลการทำ PM 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
16 ส.ค. 62
16 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรตัดกระดาษ
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมการผลิตกระดาษให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO พร้อมพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
18 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ