JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- เป็นบริษัทจากประเทศจีน - ควบคุมการปรับเป่าของเครื่อง(เครื่องเป็นแบบอัตโนมัติ) - วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆภายในโรงานและงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - มีประสบการณ์ด้านการเป่าขวดPET/PEจะพิจารณาเ...

SIAM FAMOUS CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
25 ส.ค. 62
2 . ช่างฝ่ายเทคนิค (วิศวกรรม)
1.ซ่อมและ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ดำเนินการ PM ตามแผน 3.บันทึกผลการทำ PM 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา,ช่างสายการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมสร้างเชื่อมไฟฟ้า อาร์กอน - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ได้

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
7 . ช่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ใช้เครื่องมือวัดได้ 2.สามารถอ่านแบบได้ 3.เชื่อมงานได้ 4.ใช้เครื่องกลึง,มิลลิ่งได้ 5.สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 3. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4....

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
9 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 4.ปิดงานซ่อมและ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
24 ส.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเครื่องมือของแผนกวิศวกรรมให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ - รายงานสรุป...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
24 ส.ค. 62
17 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
20 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น, 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย็น 4. ถอด-ประกอบ เครื่องทำความเย็นในกรณี...

Reefer Express Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ