JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างฝ่ายเทคนิค (วิศวกรรม)
1.ซ่อมและ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ดำเนินการ PM ตามแผน 3.บันทึกผลการทำ PM 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
3 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และซ่อมเชิงฉุกเฉินทั้งหมดภายในโรงงาน

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ส.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมเครื่องจักร / ช่างไฟฟ้า
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทั่วไปในไลน์ผลิต -วางแผนจัดการซ่อมบำรุง -ปรับปรุงระบบเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมจักร
1.ซ่อมจักรเย็บผ้า JUKI LH 3128, Siruba T828 - 72 - 064HL 2.ซ่อมจักรเย็บผ้า, จักรโพ้ง, จักรลา, จักรเข็มคู่, เข็มเดี่ยว 3.รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล • ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการการซ่อมกรณีเครื่องจักรมีปัญหาฉุกเฉิน • ดำเน...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 ส.ค. 62
15 . พนักงานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนPM - แก้ไขปรับจูนรอบ,จังหวัดของ เครื่องจักร ให้สมดุลกับการทำงาน - จดบันทึกรายงานการซ่อมทุกครั้งลงในประวัติเครื่องจักร - ใช้ความรู้ความสามา...

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและตามความสามาร/ถประสบการณ์
19 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
19 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า
-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน -ตรวจสอบ สังเกตการณ์ และบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง -ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรให้มี...

บริษัท ไทยแม็กซ์เวลล์ โค้ทติ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน - ทำการบำรุงรักษาแบบ PM (Preventive Maintenance) - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ