JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างฝ่ายเทคนิค (วิศวกรรม)
1.ซ่อมและ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ดำเนินการ PM ตามแผน 3.บันทึกผลการทำ PM 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- เป็นบริษัทจากประเทศจีน - ควบคุมการปรับเป่าของเครื่อง(เครื่องเป็นแบบอัตโนมัติ) - วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆภายในโรงานและงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - มีประสบการณ์ด้านการเป่าขวดPET/PEจะพิจารณาเ...

SIAM FAMOUS CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 3. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4....

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
7 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น, 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย็น 4. ถอด-ประกอบ เครื่องทำความเย็นในกรณี...

Reefer Express Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา,ช่างสายการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
23 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 4.ปิดงานซ่อมและ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . Technical Operator (ช่างซ่อมบำรุง)
1.ดูแลรักษาและตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ (เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา,ระบบเครื่องปรับอากาศ) 2.ดูแลรักษาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน 3.ดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 4.ดูแลผู้รับเหมา...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล • ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการการซ่อมกรณีเครื่องจักรมีปัญหาฉุกเฉิน • ดำเน...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน - ทำการบำรุงรักษาแบบ PM (Preventive Maintenance) - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมเครื่องจักร / ช่างไฟฟ้า
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทั่วไปในไลน์ผลิต -วางแผนจัดการซ่อมบำรุง -ปรับปรุงระบบเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ