JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
1.   จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านแผนกไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเสร็จตรงตามแผนงาน 2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 3. จัดงานและมอบหมายงานประจำวันให้เจ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
17 ก.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและสำนักงาน 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
ตรวจสอบ,ซ่อมบำรุงและพัฒนา อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า,เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า
- ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานให้อยู่ในความเรียบร้อย , พร้อมใช้ และ ปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้าเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบแผนผังวงจรไฟฟ้าเครื่องจักร ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ควบคุมคุณภาพ แผนงาน รวมถึงประสานงานกับทีมงาน และทางลูกค้า บริหารเวลาการทำงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด จัดทำรายการอะไหล่ที่ต้องส...

บริษัท ฟาสท์เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
7 . ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น
1.ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องฟรีส ห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ, วาล์วต่างๆ ของแอมโมเนียให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 3.กรณีมีตู้...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)
ปฏิบัติงานแผนกซ่อมบำรุง ดูแลระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานและโรงงาน และดูแลระบบ สาธารณูปโภคทั่วไป เช่น ประปา โทรศัพท์ ระบบ Lan และ ระบบ PM เครื่องจักร

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
3 อัตรา
17 ก.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
10 . ช่างไฟฟ้า ( โรงงาน )รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักรระบบไฟฟ้า 2.ทำงาน PM ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3.ดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า , สาธารณุปโภค และเครื่องจักรภายในบริษัท - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , สาธารณูปโภค และเครื่องจักร - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายเดือน , รายปี - ควมคุมค่าใช้จ่ายใน...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ดำเนินงานซ่อมบำรุงโดยทั่วไป ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลระบบน้ำ / ลม / Boiler 3. ร่วมศึกษาและนำเสนอแนวทางโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้าง/ปรับปรุ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
17 ก.ค. 62
14 . ช่างไฟฟ้าเครื่องจักรและเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+OT
16 ก.ค. 62
15 . ช่างไฟฟ้า
1.ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า 2.ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ด้านไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุงต่อไป

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ควบคุมดูแลเครื่องจักรการผลิต - ปฎิบัติงานตามแผน PM - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
16 ก.ค. 62
17 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟ้าภายในโรงงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
18 . ช่างประกอบตู้คอนโทรล
- ประกอบตู้คอนโทรล - ติดตั้งตู้คอนโทรล

บริษัท นนท์สุทธิภัทร จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ก.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร 3. วางแผนปร...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 -15,000
16 ก.ค. 62
20 . ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็นรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเดินเครื่องระบบทำความเย็น -ประสานงานกับฝ่ายที่ใช้ห้องเย็น -ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้าง
16 ก.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ