JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อค
- รับผิดชอบการนำเข้า เบิกจ่าย เปลี่ยน-คืน สินค้าในระบบ - เช็คสต๊อคสินค้าประจำเดือน - ดูแลรับผิดชอบการจัดหมวดหมู่ของสินค้าให้เรียบร้อย - คำนวนต้นทุนการผลิตได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา พร้อมรายงานต้นท...

International Power Group Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ/ต่างประเทศ (Sales Department)
- ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในประเทศ/ต่างประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . พนักงานขายต่างจังหวัด ประจำเขตอีสาน
- เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าดีลเลอร์เขตภาคอีสาน - วางบิล เก็บเช็ค - หาลูกค้าใหม่ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสินค้า - ประสานงานการแก้ไขปัญหา ส่งซ่อม เคลมสินค้า

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
23 เม.ย. 62
5 . หัวหน้างานแผนกผลิตUrgently Required !
- ควบคุมดูแลบริหารการผลิตสินค้า รวมถึงการวางไลน์ผลิต - บริหารจัดการกำลังคน - ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ GMP/HACCP - ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
1.ควบคุมสต็อกวัตถูดิบสินค้า รับเข้า-จ่ายออก 2.ตรวจสอบสินค้ารับเข้า 3.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 4.งานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า 5.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ QCUrgently Required !
1.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม Spec ที่กำหนด 2.รู้ระบบมาตราฐานการตรวจสอบ GMP / HACCP 3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
9 . ผู้แทนขาย
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - จัดทำแผนการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบในยอดขายที่ได้รับ - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบังคับบัญชา

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 ตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
10 . พนักงานเช็คเกอร์
- ตรวจสอบการรับ-จัดเก็บ-การจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการเบิก จ่ายสินค้าให้ขนส่งและลูกค้า - จัดทำ ตรวจสอบสินค้าให้พร้อมขาย - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
11 . QC.Staff
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ 2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสิน...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
12 . Packaging Purchasing Staff
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ตามรายการขอซื้อ 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเที...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . IT support
1.ติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ 2.แก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 3.วิเคราะห์ขั้นตอนและรายงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค 4.วิเคราะห์ปัญหาและบันทึกเพื่อระบุแนว...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (เขตภาคใต้)
1.การทำยอดขายตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับ KPI เยี่ยมลูกค้าเก่า วาง Plan เยี่ยมลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายด้วยสินค้าใหม่ๆ เสนอราคา + สรุปการขายเป็น Order กับลูกค้า เปิดตลาด...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . Surimi Purchasing Section Manager
- Sourcing new surimi supplier for cost saving and avoid shortage raw materials from all country - Surimi Stock management for avoid shortage - Make a good relationship with surimi supplier - Con...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
16 . R&D Supervisor
1.วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต 3. ควบคุมการทดลองผลิตสินค...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 62
17 . Warehouse Supervisor/เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องทั้งในด้านจำนวน และ คุณภาพที่ดี รวมถึงงานด้านเอกสารและบริหารการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ก...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
18 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.การเตรียมงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าในส่วนของ วัตถุดิบ / ส่วนผสม ให้ทันต่อการผลิตในแต่ละวัน 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต 3.ตรวจสอบการควบคุมการผลิตของหัวหน้างานตามกระบวนกา...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
19 . Key Account Executive (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.ออกเยี่ยมร้านค้าของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 2.ตรวจสอบยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.ทำรายงานกิจกรรมของลูกค้าและคู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
20 . Refrigeration Unit Chief
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมแบบและเอกสารประกอบการออกแบบ ของแต่ละโครงการ - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ