JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จป.
-ตรวจเช็คระบบความปลอดภัยในบริษัท

บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
• รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม • ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ เร่งรัดงาน...

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ