JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และป้องกันงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ - ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานเอกสารด้านความปลอดภัย - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อผู้บริหาร - ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่เกี่ยวกัความป...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . หัวหน้ากะ (ควบคุมเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลส่วนงานการผลิตและทีมกะตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบสายงาน การจ่ายงาน ตรวจสอบงานการผลิตตามใบงานของแต่ละวัน

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . หัวหน้างานจัดส่งสินค้า (เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานขนส่ง,งานจัดส่งสินค้า - ควบคุมดูแลในสายงานแผนกจัดส่ง - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . BOI & Shipping (งานนำเข้า-ส่งออกสินค้า)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกตามมาตรฐาน BOI - วางแผนงานและกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทน Shipping - รายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . Software Tester/Web Developer
-จัดทำ Test Case,Test Plan -ทดสอบระบบตาม Requirement -ส่ง Defect Log ให้ Programmer -Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer -จัดทำ Test Summary Report -ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม User Manual

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
ลงบัญชี รับ-จ่าย ในโปรแกรม Express เคลียร์เงินทดรองจ่าย,เงินสดย่อย ปิดยอดภาษีซื้อ,ขาย ,ภงด. 1,3,53,ประกันสังคม เปิด PO,วางบิล,รับเช็ค และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน และ สรุปเงินเดือน B Plus • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
20 พ.ค. 62
8 . ล่ามภาษาจีน/ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- แปลเอกสาร-งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ล่ามจีน) - ออกพบลูกค้าเพื่อแปลภาษาให้กลับผู้จัดการ (ล่ามจีน) - ตอบเมล์ลูกค้า หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ - งานอื่นๆ ภายในแผนก...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
9 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/พนักงานขับรถ
- รับของ-ส่งของจากลูกค้า - รับเช็ควางบิล - เอกสารราชการต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
11 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและความสามารถ
20 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าสโตร์/เจ้าหน้าที่สโตร์/พนักงานสโตร์
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตัดกระดาษ
- รับผิดชอบควบคุมเครื่องจักร - ดูแลเครื่องตัดกระดาษ

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . ช่างพิมพ์ มือ 1 และ มือ 2
ควบคุมและดูแลเครื่องพิมพ์

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . ช่างเทคนิค
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยว...

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป / ตามความสามารถ
20 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล/บริหารจัดการ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในแผนกให้ได้ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร - ตรวจสอบใบเบิกจ่ายวัตถุดิบ ให้ได้ตรวครบถ้วน - ตัดยอดเบิกจ่ายในระบบ ตรวจสอบให้ตรงกับยอด...

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกซิลสกรีนรับสมัครด่วน !
- ควบคุม/บริหารจัดการ งานเคลือบในแผนก ให้ได้ตามมาตรฐาน ของฝ่ายผลิต - บริหารจัดการคน ให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย - สอนงาน/ฝึกอบรม ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถผลิตงานได้ ตามมาตรฐาน - ควบคุมคุณภาพก...

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . ช่างทำบล็อค/ทำเพลท แฟล็กโซ่รับสมัครด่วน !
-ทำบล็อคซิลสกรีน,ทำเพลทแฟล็กโซ่,ช่าง Dire เคทอง เตรียมงานให้ตรงกับตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ฝ่ายผลิต ไปทำการติดตั้งบนเครื่องกจักร และผลิตงานเคลือบให้ได้มาตรฐานส่งให้กับลูกค้า

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000.-บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
19 . ช่างเคลือบลามิเนท,ช่างเคลือบซิลสกรีน,ช่างเคทองรับสมัครด่วน !
- ทำการตั้งเครื่องคลือบ ให้ตรงตามตัวอย่างงานของลูกค้า,ผลิตงานให้ได้ตามมาตรฐาน ของบริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน โดยใช้ประสบการณ์ ที่เคยผ่านมา ได้ดี สอบงานลูกน้องให้สามารถทำงานได้

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
20 . พนักงานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนPM - แก้ไขปรับจูนรอบ,จังหวัดของ เครื่องจักร ให้สมดุลกับการทำงาน - จดบันทึกรายงานการซ่อมทุกครั้งลงในประวัติเครื่องจักร - ใช้ความรู้ความสามา...

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและตามความสามาร/ถประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ