JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานกราฟฟิค
ทำแบบตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ โปรแกรม Ai และเคลียร์หน้างานให้จบก่อนลงงานจริง

บริษท ซินกวง เพลท เมกกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000 บ/ด
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้ตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2. ดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 3. เตรียมงานพิมพ์และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . พนักงานฝ่ายผลิต (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานทำความสะอาดบริเวณโรงงาน
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของโรงงาน - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62

บริษัท ไทย แคปปิตอล เกรเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
22 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการการเงิน
1. จัดทำ และ บริหาร งบประมาณกระแสเงินสด 2. จัดทำรายการรับเงินทั้งหมด ส่งแผนกบัญชี และแผนก บุคคล 3. ดูแลจัดเก็บสมุดบัญชี และ STATEMENT 4. บริหารเงิน L/C , T/R เพื่อให้สมดุลกับ C...

Topvalue Corporate ., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและความสามารถ
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประเภทธุรกิจออนไลน์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน และ สรุปเงินเดือน Tiger soft • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบการจัดทำภาษีและประกันสังคม ให้ถูกต้องและนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3.ดูแล-ควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานให้เป็นไป...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
12 . จป.วิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้าน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
13 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและความสามารถ
22 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าสโตร์/ผู้จัดการสโตร์คลังสินค้า
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
22 ก.ค. 62
15 . เลขาผู้บริหาร
- ติดต่องานภายในประเทศ และ ต่างประเทศ - ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.งานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-การจ่าย 2.จัดทำรายการจ่ายชำระ ให้ซัพพลายเออร์ และทำข้อมูล 3.จัดทำ-บันทึกการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
17 . ประสานงานขาย
- ติดต่อ และติดตามงานกับลูกค้าทางอีเมล์และโทรศัพท์ - ติดตามงานกับฝ่ายผลิต ให้งานบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ - จัดทำ จัดการ และดูแลรับผิดชอบงานเอกสารในส่วนประสานงานขาย - ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ เอ็ม ดี โมทีฟ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ติดต่อประสานงานกับ Suppliers เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ -จัดทำใบ PR/PO เสนอให้แก่ผู้บริหาร -ควบคุมและติดตามให้ได้สินค้าเข้าตรงเวลาที่กำหนดตามแผนการผลิต -จัดเก็บเ...

บริษัท เอ เอ็ม ดี โมทีฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
19 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 2.จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการบำรุง) 4.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร 5.งานอื่นที่ได้รับมอง...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
20 . Saleรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่อัพเดทข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์ 2.จัดโปรโมชั่นสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ