JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าบัญชี
งานบัญชีด้านรับ/รับชำระหนี้ ความรับผิดชอบหลัก 1.งานบัญชีด้านบันทึกบัญชี การชำระหนี้ ของบริษัทฯ 2.งานจัดทำรายงานภาษีขาย/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.งานติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
2 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/พนักงานขับรถ
- รับของ-ส่งของจากลูกค้า - รับเช็ควางบิล - เอกสารราชการต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและความสามารถ
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าสโตร์/ผู้จัดการสโตร์คลังสินค้า
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . Sale Marketing / เซลล์ การตลาด
- รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าและจัดทำข้อมูลลูกค้า พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและความต้องการของลูกค้า - เยี่ยมลูกค้าและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายและปิ...

บริษัท ฮุ่ยเหลียงสกรีนพริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (สามารถต่อรองได้)
26 มิ.ย. 62
7 . ธุรการบัญชี
- จัดทำเอกสารวางบิล - รับเช็ค - จัดทำใบสำคัญจ่าย - ดูแลจัดเก็บเอกสารบัญชีและเอกสารด้านอื่นๆ - สามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ

บริษัท ฮุ่ยเหลียงสกรีนพริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่และต่างจังหวัด - จัดสินค้าขึ้นรถเพื่อทำการจัดส่ง - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้ากะ (ควบคุมเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลส่วนงานการผลิตและทีมกะตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบสายงาน การจ่ายงาน ตรวจสอบงานการผลิตตามใบงานของแต่ละวัน

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานทำความสะอาดบริเวณโรงงาน
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของโรงงาน - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 2.จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการบำรุง) 4.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร 5.งานอื่นที่ได้รับมอง...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลทั้งกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมด 3.สามรถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้เป็นอย่างดีในการทำงาน 4.สรุปรายงานส่งให้ผู้จัดการเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงนต่อไป 5.บริหารจัดการเรื่องกำ...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1อัตรา
26 มิ.ย. 62
14 . Saleรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่อัพเดทข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์ 2.จัดโปรโมชั่นสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบริหารต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.เก็บข้อมูลการทำงานของฝ่ายผลิต (ช่วงเช้าเข้าไปเก็บข้อมูลในฝ่ายผลิต) 2.แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์คิดคำนวณต้นทุนการผลิต 3.สรุปรายงานส่งให้หัวหน้าเพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการทำงานต่อไป 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
16 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
17 . ประสานงานขาย
- ติดต่อ และติดตามงานกับลูกค้าทางอีเมล์และโทรศัพท์ - ติดตามงานกับฝ่ายผลิต ให้งานบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ - จัดทำ จัดการ และดูแลรับผิดชอบงานเอกสารในส่วนประสานงานขาย - ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ เอ็ม ดี โมทีฟ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
18 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมเครื่องจักรผลิตสมุด 2.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เงินเดือนดี มีความมั่นคง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงทำสมุดเม้งฮั้ว (มหาชัย )
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท(ตามตกลง)
26 มิ.ย. 62
19 . Production Supervisor (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Asst. Production Manager (Flexible Packaging) Subordinate: พนักงานฝ่ายผลิต (รวม 40 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1-2 เสาร์) ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
20 . Production Supervisor (Packing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Production Manager (Packing) Subordinate: หัวหน้าทีมบรรจุหีบพ่อ พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ (รวม 35-200 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ