JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอิเล็กทรอนิคส์ (สายตรวจ)
- ออกสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ของ ลูกค้า หลังจากได้รับเเจ้งจากศูนย์ควบคุม - งาน Service ลูกค้า เช่น เปลี่ยน หรือเช็คอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เป็นต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า - มีความร...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินกง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000+
26 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือน 2.จัดทำรายงานภาษีและประกันสังคม และยื่นผ่าน Online 3.ดูแลและดำเนินงานกับส่วนงานภายนอก กรมแรงงาน กรมสวัสดิการ 4.ควบคุมดูแลงานสรรหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม จัดหา ลงโฆษณาผ่าน Web 5.สัมภ...

เอ.พี.โอ.ลอนดรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกกลง
26 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้าในอาคาร
เกี่ยวกับงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน

เอ.พี.โอ.ลอนดรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 ส.ค. 62
4 . .NET Programmer (Fresh graduate welcome / Samut Sakhon)[T01265]
- Develop and Maintenance for Production system and Inventory system with .NET

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 THB to 28,000THB (Depends on experience and skill)
26 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการสาขา ประจำสวนสนุก FUN Planet เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
1.การบริหารสาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.บริหารการสร้างความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.บริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลา...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
6 . Suppiy chain Manager
-มีความรู้การจัดหาวัตถุดิบ,จัดเก็บสินค้า,การส่งสินค้า,การกระจ่ายสินค้า เป็นอย่างดี -จัดการคลังสินค้าและการจัดสิ้นค้าทั้งระบบ -บริหารจัดการจัดส่งทั้งระบบ -วางแผนการจัดส่ง ควบคุม ให้เป็นไปตามแผน -จั...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกผลิต(Production Manager)
- รับนโยบายและกระจายในส่วนที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัทสู่นโยบายแผนก - ดูแลเครื่องจักรของแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมวัตถุดิบให้ตรงตาม SPEC ทีี่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถติดต่อประสาน...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 ส.ค. 62
8 . Production Supervisor (ผลิตเบเกอรี่)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร และกำลังคน ลดการสูญเสียและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
26 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant manager)
จัดการและดูแลงานต่างๆ ภายในร้าน ประสานงานระหว่างร้านกับสำนักงานใหญ่ ดูแลเอกสารทุกอย่างภายในร้าน รับโทรศัพท์ รับจองคิวลูกค้าและโทรคอมเฟริมลูกค้า จัดการปัญหาภายในร้าน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิวตี้ อิท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 ส.ค. 62
10 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย และวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ตรวจสอบงบบริหาร (Budget) ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็คแบบที่ต้องยื่นปร...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
11 . พนักงานขับรถยกสินค้า(โฟล์คลิฟ)รับสมัครด่วน !
1.ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้า ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถยกสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.จัดเรียงซ้อนเก็บสินค้าภายในห้องเก็บ 4.ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออก ห้องเก็บ ,ห้องฟรี...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
12 . พนักงานธุรการยานยนต์รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ไปติดต่องานภายนอก 2.ขับรถยนต์เพื่อติดต่องานเอกสารภายนอก 3.ทำความสะอาดและดูแลรถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบ 4.ทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำวัน 5.จัดทำเอกสารและใบอนุญาตต่าง...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500+++
22 ส.ค. 62
13 . Warehouse Administrator
1.ตรวจรับ-จัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าภายในเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบการจ่ายสินค้าให้หน่วยงานที่ทำการเบิกสินค้า /บรรจุ หีบห่อสินค้าอย่างเหมาะสม 3.ตรวจนับสินค้าคงคลัง 4.ดำเนินการในการรับสินค...

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
14 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1. ควมคุมเครื่องจักรปูถนนคอนกรีตพร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขเครื่องจักร เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการ ตามนโยบานขายเครื่องจักรพร้อมพนักงานคุมเครื่องจักร 2. วางแผนปฏิบัติงานเตรียมเครื่องจั...

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ