JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
24 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
-กำหนดนโยบายและมาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของ บริษัทพร้อมกำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ -วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานกำหนดและหาแน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
24 ส.ค. 62
3 . จนท.คลังสินค้า
- ทำรายละเอียดเบิกสินค้า เปิดบิล - ทำรายละเอียดนำสินค้าเข้าคงคลังในแต่ละวัน - ตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจนับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามที่คำนวน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐาน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
-จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก -ออกใบ Invoice Export -ตรวจสอบใบขนขาเข้า -ตรวจสอบ Form -ตัดบัญชี -ติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับ BOI -สั่งปล่อยวัตถุดิบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
24 ส.ค. 62
5 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับออเดอร์ลูกค้าต่างประเทศ - ติดตามงานของลูกค้าประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับฝ่ายผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
7 . QA ENGINEER
บริหารจัดการหน่วยงานประกันคุณภาพ จัดทำเอกสาร PPAPและเอกสารในระบบคุณภาพได้ วางระบบ จัดเตรียมระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า / จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจัด...

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
เปิดบิลสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารการส่งของจาก Supplier ทำใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้Supplier จ่ายเช็คให้กับ Supplier จัดเก็บเอกสารสำคัญจ่ายที่จ่ายเช็คแล้วเข้าแฟ้ม คีย์ใบกำกับ...

บริษัท เอส.บี.- ซีร่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
9 . ฝ่ายขาย เจ็ทสกี
1. ประสานงานขาย 2. ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้า 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย 4. มี SIM Card โทรศัพท์ให้ 5. ขายไม่ยากเพราะ คู่แข่งน้อย ** มีการสอนงาน และมีหัวหน้างานคอยช่วยเหลือ และส่งเสริม...

บริษัท มอเตอร์ ฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (รายได้มาตรฐานจากเซลล์ปัจจุบัน 20,000 +
24 ส.ค. 62
10 . ช่างฉีคพลาสติก
Set up Mold ปรับฉีค Condition แก้ไขปัญหางานได้

SKB TECH. (THAILAND) CO., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
11 . ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ CRO
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้ามารับบริการ สอบถามและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น
23 ส.ค. 62
12 . ที่ปรึกษางานบริการ (SA)รับสมัครด่วน !
- การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม - รับฟังความต้องการของลูกค้าและบันทึกรายการซ่อมที่ลูกค้าต้องการ - ออกใบสั่งซ่อมและประเมินราคาครบถ้วนและถูกต้อง -ใช้อุปกรณ์ป้องกันความ...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด ...

บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
14 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model Engineer)
1. ทำการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำการผลิตงานตัวอย่างให้ได้ตามความต้องการ 2. วางแผนการผลิตงานตัวอย่างเพื่อให้ได้คุณภาพงานตามความต้องการและตรงต่อ เวลาที่กำหนดส่ง 3. ทำการจัดหาวัตถุดิบ แม่พิมพ์ อุ...

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
23 ส.ค. 62
15 . นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบ และเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
16 . จนท.ขายและการตลาด ประจำศูนย์กระจายสินค้า
- รับนโยบายการขายจาก ผจก.ศูนย์กระจายสินค้า - เสนอขายสินค้า และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า - ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ - บริหารด้านการจัดเก็บค่าสินค้า พร้อ...

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ)
23 ส.ค. 62
17 . ช่างเทคนิค
- ซ่อม,สร้างและพัฒนาเครื่องจักร (ด้านไฟฟ้า) - ดูแลระบบโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภค - มีความสามารถพิเศษทางด้านงานเชื่อม - มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
23 ส.ค. 62
18 . วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกล - อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องจักร - เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร - ซ่อม,สร้างและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องจักร

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 25,000
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อสารการตลาด
- วิเคราะห์และหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการใช้สื่อ - วางแผนการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามงบประมาณ โครงการที่ได้รับมอบ - นำเสนอแผนการและกระบวนการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา - จัดทำก...

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
23 ส.ค. 62
20 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ดำเนินงานซ่อมบำรุงโดยทั่วไป ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ