JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่IT Support (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรงุรักษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Network ,ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลเวลา (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานประจำวัน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. รับแจ้งและตรวจสอบดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 3. ติดต่อ ประส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และประเมินผล (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสาขาที่รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 2. จัดอบรมตามแผนงานที่กำหนด และสรุปรายงานผลการอบรม 3. งานเกี่ยวกับการโอนย้าย การโปรโมทพนักงานภายในสาขา ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบโครงสร้างตำแหน่งงาน และสรรหาพนักงานให้ได้ตรงคุณสมบัติที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4....

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลเอกสาร ประสานงานทั่วไปในโรงงาน

บริษัท บิวท์เทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . Supervisor
ดูแลการผลิตให้ได้คุณภาพ และตรงตามแผนการผลิต

บริษัท บิวท์เทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ขายคอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า , สาธารณุปโภค และเครื่องจักรภายในบริษัท - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , สาธารณูปโภค และเครื่องจักร - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายเดือน , รายปี - ควมคุมค่าใช้จ่ายใน...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
11 . Process Engineer & R&Dรับสมัครด่วน !
- ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าภาชนะบรรจุของเหลวที่ผลิตจากพลาสติก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและภายใน - ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานผลต่อ...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
12 . ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-บริหารงานด้านประกันคุณภาพ - ควบคุมและติตามจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมและติตามจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ควบคุมและติตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผ...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.วิเคราะห์สภาพการสต๊อกสินค้าและอะไหล่ อุปกรณ์ 2.ทำจัดซื้อจัดจ้าง ต่างประเทศ 3.จัดทำโครงการรองรับแผนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทส 4.ติดต่อ เจรจาการจัดซื้อ จัดจ้างกับทาง Supplier ต่างประเท...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . Online Marketing
1 ดูแลรับผิดชอบจัดทำ Content online 2 ดุแลรับผิดชอบ website,Line, IG,Facebook,YouTube 3 ออกแบบภาพกราฟฟิกให้เหมาะสมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Sociai Media website,Line, IG,Facebook,YouTube 4 คิด...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . Technicial Sale
1 ขายเครื่องจักรสำหลับผลิตรประตูหน้าต่างUPVC 2 ขายเส้นและอุปกรณ์สำหลับประตูหน้าต่างUPVC 3 สอนงานการผลิตประตูหน้าต่างUPVC 4 สอนงานติดตั้งประตูหน้าต่างUPVC 5 ติดตามและดูแลลูกค้าที่เป็นโรงงาน 6 เดิน...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองกรค์
23 เม.ย. 62
16 . สมุห์บัญชี
ดูแลงานด้านบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งระบบได้

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ญี่ปุ่น
สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ และ แปลภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น แปลและล่ามเอกสารงานต่างๆ ที่เป็นเอกสารต่างประเทศ รับ – ส่ง E-mail เป็นภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานและ...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
18 . Procurement Supervisorรับสมัครด่วน !
1. Evaluate, select and control suppliers. 2. Plan and purchase material for production. 3. Monitor the material inventory. 4. Other job that assigned from supervisory.

Alinco Group (Thailand)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 position
เงินเดือน Company Structure
23 เม.ย. 62

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
20 . Safety Officer for construction Urgently Required !
1. Take care for safety on customer site, check the safety of scaffolding in construction work and prepare safety report. 2. Coordinate with other departments and prepare safety training for scaffold...

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 position
เงินเดือน Company tructure
23 เม.ย. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ