เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เอสเอส แกรนด์ บิวดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ควบคุมและจัดทำเอกสารด้านการเงิน เอกสาร รับ-จ่าย ของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารทางบัญชี ปิดบัญชี - จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาครเสถียร วู๊ด แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++
17 ม.ค. 62
3 . Accounting Executive (AR / AP)
- All book keeping (ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีประจำวันให้ถูกต้อง) - Accounting / P&L Reporting / Liasing with external auditors and accountant (จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนและรายละเอียดประกอบ/ประสา...

Tree Home Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
17 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ของบริษัท - นำเสนอผลงานและติดตามความถูกต้องของแบบกับการทำงานจริง - ออกวัดหน้างานนอกสถานที่ - ประสานงานเรื่องแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเส...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
5 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์
1. เขียนแบบและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามแบบได้ 2. ควบคุมดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาในกระบวนการผลิต 3. มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถถ่ายทอดงานและนำพาลูกทีมแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 4. มีระเบียบวินัยต่อหน้าที...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
6 . Drafmanรับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CADและเขียนโปรแกรม 3 มิติได้ 2.เขียนแบบอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย 3.จัดทำและรับผิดชอบงานเขียนแบบ งานสถาปัตย์หรืองานระบบ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวพพอนส์ เดคคอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงขึ้นกับประสบการณ์
14 ม.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ