JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 323 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . QMR (Experience in Food Industry is preferable)
1. ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัยอาหาร และระบบอื่นๆ ตามนโยบาย ของบริษัทฯ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการตรวจและทบทวนเอกสารในระบบฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ก.ค. 62

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
3 อัตรา
17 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ค่าแรง)
1.ดึงเวลาประจำวัน 2.ลงบันทึกใบลา 3.สรุปโอทีประจำวัน 4.ประมวลค่าแรงตามระบบ B-PLUS 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
25 . ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น
1.ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องฟรีส ห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ, วาล์วต่างๆ ของแอมโมเนียให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 3.กรณีมีตู้...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
26 . หัวหน้า/ช่างซ่อมบำรุง
1.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อม สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 2.ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ควบคุม ดูแลการซ่อมแซมเครื่อง...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
27 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
28 . QC Supervisor
-รับผิดชอบการติดตามและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในด้านเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัส เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภคตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือกฎหมายของประเทศคู่...

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สาขาเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ทำความสะอาดร้านและปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดหรือปิด

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 - 16,000
17 ก.ค. 62
30 . ซุปเปอร์ไวเซอร์วิศวกรรมซ่อมบำรุง
1.ควบคุมบริหารงานหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง /แผน PM 2.ติดตามแผนงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานจัดซื้อ/Supplier ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม 4.ปฏิยัติตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บริหารอย...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
17 ก.ค. 62
31 . ประสานงานการตลาดต่างประเทศ /sale coordinatorรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 และอื่นๆ ตั้งแต่ Product Concept จนกระทั่งสินค้าวางจำหน่ายในตลาด 2.รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าร้านสะดวกซื้อ C-Store , G-Store และลู...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
32 . R&D SUPERVISOR (อาหารและเบเกอรี่เท่านั้น)
- จัดทำข้อมูลและรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำข้อมูลรายละเอียดของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายอาหาร - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและออกแบบกระบวนการ...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
33 . ผจก.ฝ่ายบัญชีต้นทุน
- ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ - วิเคราะห์บันทึกต้นทุน วัตถุดิบและอื่นๆเพื่อให้ทราบต้นทุนของสินค้า - ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คำนวณต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบBOMของฝ่ายผลิตและRDเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ - คำนวณและจัดทำรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนเพื่อปิดงบประจำเดือน -...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ติดต่องานราชการ 2.บันทึกเวลาการทำงาน และตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 3.งานธุรการในแผนก 4.งานด้านต่างด้าว 5.งานด้านฝึกอบรม 6.งานด้านต่อภาษี/พรบ.รถยนต์ของบริษัทฯ

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
36 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหางานด้าน IT คอมพิวเตอร์ Tablet ให้กับผู้ใช้งานภายในบริษัท 2.ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อมทั้ง Hardware/Software ได้ 3.ดูแล รักษาระบบกล้องวงจรปิดภายในบริษัท ...

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
17 ก.ค. 62

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
38 . Production Supervisor (ประจำสาขามหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ควบคุมการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
39 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำสาขามหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน,ปิดงบการเงินประจำปี 2.จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ 3.ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ 4.ตรวจสอบและสรุปเอกสารด้านภา...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
40 . พนักงานขับรถส่วนกลาง - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
- ขับรถยนต์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ - ดูแลและรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 323 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ