JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 330 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support Supervisor
• จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงตามแผน • ติดตั้ง Software ต่างๆตาม IT Standard • บริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานของ User • ตรวจสอบการทำงานของระบบ Server,E-Mail,Network รวมไปถึง...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
2 . Project Section Manager
ดูเเลงาน Project ของบริษัทฯ

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
3 . Seamer/Packing Supervisor
• กำกับ ควบคุม ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต(Seamer/Packing) • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและมอบหมายงานกับทีมเพื่อให้ได้ตามแผน • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับ...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกจัดซื้ออาวุโสรับสมัครด่วน !
• ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ ให้เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน • ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนา...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
5 . ICT System Analyst
-Get requirement from Key Business Owner and Users. -Clarify business requirement with business and support SA to translate business requirement. -Prepare the Gap analysis document between t...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
6 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป 3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงร...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
8 . ช่างเขียนแบบ (Draftsman)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่เขียนแบบแพลนงาน (Auto Cad) 2.ออกแบบนำเสนองานทางเลือกที่เหมาะสม 3.ปรับปรุงพัฒนางานดูงานโครงการใหม่

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน N/A+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจวิเคระห์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการการผลิตขั้นตอนและวิธีการ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกผลิต แผนกคลังสินค้า 3.รายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาที่พบในแต่ละวันให้ผู้บังค...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลช่อมบำรุงรักษางานไฟฟ้า - จัดทำแผนการตรวจสอบและดูแลรักษาในงานไฟฟ้า - ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ปัญหาของงานไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไ...

INTEQC Group
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท/เดือน
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริหารการด้านเอกสารบุคคล - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตราการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - มีความเข้าใจในการทำงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9000 - ความรู้หรือได้รับการอบรมด้านความปล...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
18 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
- ตรวจสอบสินค้าก่อนการโหลด (จำนวน,ชนิด,สภาพสินค้า) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการส่งสินค้า (CPA,ใบรับคืน,Invoice) - ประสานงานเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (เบิกค่าน้ำมัน ,เบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก) - ตรวจ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
18 มิ.ย. 62
17 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่งรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานจัดส่ง - ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (จำนวน,สถานที่,คุณภาพ,เวลา,บริการ) - บริหารต้นทุนการขนส่ง

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลหอพัก และพนักงานหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบริษัท 2.เบิกจ่ายชุดฟอร์ม,จัดทำสต๊อก,สั่งซื้อ 3.ควบคุมดูแล พ่อบ้าน , แม่บ้าน , รปภ , โรงอาหาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานประกันคุณภาพ - ประกันคุณภาพ เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า และให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด - ป้องกันการเกิดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - รักษาระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
20 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ให้บริการขับรถรับ-ส่งพนักงาน,ลูกค้ารวมถึงติดต่อหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 330 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ