JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน QA ไลน์บรรจุรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของการชั่งน้ำหนักและอุณหภูมิการบรรจุให้ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 3.ทวนสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ 4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้าเก่า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำแผนการตลาดให้ลูกค้า 4.เดินทางไปพบลูกค้าในต่างประเทศ 5.สรุปรายงาน 6.ออกงาน trade fair

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานขาย ตจว (รุ่นใหม่)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
21 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าไลน์บรรจุ 1รับสมัครด่วน !
1. ประชุมแจกจ่ายงานประจำวัน 2. สอนวิธีการทำงาน ณ จุดปฎิบัติงาน ปฎิบัติตาม KPI แผนก 3. ควบคุมปริมาณการสูญเสีย ปฎิบัติตาม GMP พื้นฐาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกค่าใช้จ่าย 2. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
6 . ช่างคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต 2. ปรับตั้งเครื่องจักร 3. เขียนใบรายงานเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้งาน (กรณีเครื่องหยุด)

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+OT
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ผลิต/วางแผนรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม,ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายกระบวนการผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานขายเครดิต ตจว. รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
21 ส.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลระบบน้ำ / ลม / Boiler 3. ร่วมศึกษาและนำเสนอแนวทางโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้าง/ปรับปรุ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (โรงงานสมุทรสาคร)
1.เบิกจ่ายเงินสดย่อย 2.ตรวจนับเงินยอดขาย และรายได้ของโรงงาน 3.เช็คสต๊อกทุกต้นเดือน 4.สรุปรายงาน รับ-จ่ายการเงินทุกสิ้นเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD)
1) ดำเนินการ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 2) จัดทำเอกสาร ข้อตกลงในผลิตภัณฑ์ (Customer Agreement) ของลูกค้า โดยประสานงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
12 . RD Manager (โรงงานสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า (NPD) 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าใหม่ (...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้ 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (N...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
14 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบบำบัดน้ำดี - น้ำเสียภายในโรงงาน 2. ประเมินสภาพการทำงานเพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม 3. ตรวจสอบสาเหตุ และวางแผนแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนด้านสิ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน"ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่" (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน แยกตามประเภทสินค้า 2. ตรวจนับและคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด 3. ตรวจนับและคำนวณมูลค่าสินค้า / วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต 4. สรุปรายงานต้นทุนสินค้าแต่ละประเภท และรายง...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำ และรวบรวมเอกสาร Health Certificate 2. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ดำเนินการ วิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.พิจารณา ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนลูกค้า รวมทั้งความไม่สอดคล้องของกระบวนการผลิต เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข / ป้องกัน 2.พิจารณา อนุมัติ มาตรการการแก้ไข/ป้องกันข้อร้องเรียนและความไม่...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปเมื่อทำการ Test Run 2.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและนับจำนวนจากฝ่ายผลิต 2. ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเข้า - จ่ายออก 4. ลงรายงาน-บันทึกการรับเข้า-ออกสินค...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 ส.ค. 62
20 . หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร - ประมาณการยอดการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ