เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Staff
• จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย • จัดหา-ซื้อ หรือเบิก วัตถุดิบ-สารปรุงรสต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์ • จัดเก็บตัวอย่างตามระบบคุณภาพ • ดูแลรักษาความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ • ทำก...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
17 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ
• ตรวจสอบเวลาการทำงาน การลางาน ของพนักงานรายวัน • จัดทำสรุปและตรวจสอบเงินเดือนประจำทุกงวดการจ่ายค่าจ้าง • จัดทำสวัสดิการ ประกาศ สต๊อคอุปกรณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
• ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบผลิตให้เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน • ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
4 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน เครื่องSealer Pouch,ChillerและAir Condition - วางแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ร...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
5 . Demand Planning Sr.Supervisor
• Support Demand Plan and Operation Manager to Define key roles and accountabilities across the business to align Sale/Marketing/Category and Finance Functions. • Support Demand Forecasting input int...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน Negotiable
17 ธ.ค. 61
6 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำโรงงานที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร)
- ขับรถส่วนกลางของบริษัท รับผิดชอบการขับรถรับ-ส่งพนักงาน / ส่งเอกสาร/สินค้าหน่วยงานราชการ / เอกชน - ช่วยงานด้านธุรการ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ธ.ค. 61
7 . พนักงานขาย
-แนะนำเสนอขายสินค้าวัตถุดิบเบเกอรี่และวัตถุดิบไอศกรีมให้บริษัทและผู้ประกอบการ ร้านค้า ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 17,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 ธ.ค. 61
8 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งรับสมัครด่วน !
-กระบวนการเกี่ยวกับสินค้า 1.คัดแยก จัดเรียงเอกสารตามแผนขนส่ง 2.ตรวจเช็คนำหนักสินค้า ลงบันทึกเอกสารประจำเที่ยวขนส่ง 3.เขียนเบิก/จ่าย ใบเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนก 4.ตรวจสอบเอกสาร สินค้า และการรับค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 61
9 . หัวหน้าแผนกการเงิน,แผนกต้นทุนรับสมัครด่วน !
หัวหน้าส่วนการเงิน ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชีด้านการเงิน ดังนี้ 1.ดำเนินการด้านเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบงานด้านรับและจ่าย 3.จัดทำงบประมาณการ รายรับ-รายจ่าย 4.กระทบยอดรายการทางบัญชีคงเหลือในแต่ละเดือ...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 61
10 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QA /QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจรับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์,การสุ่มตรวจสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนให้เปฯไปตามข้อกำหนด - ดูแลด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล/ความสะอาด/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/เจ้าหน้าขายKey Accountรับสมัครด่วน !
ขายในประเทศ - รับคำสั่งซื้อสินค้า-ประสานงานอื่นๆกับลูกค้าทางโทรศัพท์,ไลน์,E-mail - ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าต้องการเอกสารรับรองต่างๆ - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆภายใน - ด...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (โครงสร้างบริษัทฯ)
17 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Event)รับสมัครด่วน !
- คิดรูปแบบและสร้างสรรค์งานกิจกรรม ตามรูปแบบและงบประมาณที่ได้รับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (โครงสร้างบริษัทฯ)
17 ธ.ค. 61
13 . พนักงานธุรการขาย (โรงงานสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับ เช่น ยอดขาย ,การบริหารสินค้าคงคลัง ,การจัดเรียง 2. มีทักษะด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเชียร์การขาย 3. การบริหารและรับผิดชอบด้านการเงิน 4. รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
14 . RD Manager (โรงงานสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า (NPD) 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าใหม่ (...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
15 . Sales Representative (โซนสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม แล...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่ IT Support (โรงงานสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบการให้บริการ การดูแล แก้ไขปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งในส่วน HW & SW 2. ควบคุมดูแลระบบงานเอกสารต่างๆ ของไอที เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆของ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้ 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (N...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
18 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบบำบัดน้ำดี - น้ำเสียภายในโรงงาน 2. ประเมินสภาพการทำงานเพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม 3. ตรวจสอบสาเหตุ และวางแผนแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนด้านสิ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน แยกตามประเภทสินค้า 2. ตรวจนับและคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด 3. ตรวจนับและคำนวณมูลค่าสินค้า / วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต 4. สรุปรายงานต้นทุนสินค้าแต่ละประเภท และรายง...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
20 . หัวหน้างานระบบคุณภาพ (QM) (โรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผน และกำหนดรายการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในโรงงาน (Internal Audit) ในระบบที่เกี่ยวข้องกับ Food System เช่น GMP-HACCP , BRC-IFS , HALAL เป็นต้น 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายใน และออกเอกสารแก้ไข-ปร...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ