JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Purchasing Manager
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และควบคุม ดูแลการประเมิน พัฒนาผู้ขายรายเก่า 2. ควบคุมดูแลการวางแผน และประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชิ้นงาน 3. ควบ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Coordinator
1. จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 2. ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อตอบเอกสารให้ลูกค้า 3. คำนวณราคาสินค้า จัดทำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน และสอนผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อย่างถูกวิธี 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านการทำงานอย่างปลอดภัย อบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน อบรมต่างๆตา...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
4 . IT Staff
1. ติดตั้งเครื่อง โปรแกรมและดูแลระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. ติดตั้งและตั้งค่าการใช้งาน Server 3. บริหารระบบ Server และระบบสำรองข้อมูล 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
5 . Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
17 ก.ค. 62
6 . Developer ERPรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท ชุง เชง พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ - ทำรายงานการตรวจสอบ

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
10 . Design Engineer
1.ดูแลเกี่ยวกับงาน new model จากลูกค้า 2.ออกแบบ/พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 3.คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน New model 4.ติดตามผลและประสานงานกับฝ่ายผลิตในการจัดทำชิ้นงาน...

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิต
• วางแผนผลิตในแผนก • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย • จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน • จัดเตรียมวัดถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต(เบิก) • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน เครื่องจักร และประสานงานกับหน่วยอื่นที...

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
13 . Marketing Application Engineer
Responsibilities • Understand customer’s specification and application to propose ventilation solutions. • Preparation of design/technical documentation and quotation for customers. • Liaison direc...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
17 ก.ค. 62
14 . Sales Coordinator Urgently Required !
• Manage order receiving from Kruger Associated. • Review draft production plan, schedule the production date and order completion date to meet customer delivery requirement. • Coordinate with custo...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 Positions
17 ก.ค. 62
15 . Sales Engineer
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
16 . วิศวกรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
-ช่วงเวลาปฏิบัติงาน: ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. Software -ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โมบายแอปพลิเคชั่น -ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยในการเขียนโปรแกรม -พัฒนาและปร...

IGNITION & C.D.I. INDUSTRIAL
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานอันตรายและหาวิธีป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงในการทำงานทุกจุดปฏิบัติงาน 4. วิเคราะห์แผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย 5. ตรวจประเมินกา...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
16 ก.ค. 62
18 . Digital Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาด)
•กำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อ Online ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย •ดูแลอัปเดตข่าวสารบนสื่อ Online ทั้งหมดของบริษัท •วางแผนการตลาด Online ผ่านช่องทางต่างๆ ติดตามสถานะและประเมินผล •จัดทำสื่อโฆษณาแล...

TN GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000
16 ก.ค. 62
19 . R&D Manager
- กำหนดแผนงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพิจารณาอนุมั...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
16 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง
-จัดสายการจัดส่งสินค้า ตามโซนลูกค้า ในแต่ละวัน -ควบคุมการจัดส่งแต่ละสายให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ ปลอดภัย -วางแผนและเตรียมการส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้ายอดขาย และให้ได้ตาม KPI -กำหนดเ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ