JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Sales Representative (สาขา จ.อยุธยา)
- นำเสนอขายสินค้า และปิดการขาย

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานอันตรายและหาวิธีป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงในการทำงานทุกจุดปฏิบัติงาน 4. วิเคราะห์แผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย 5. ตรวจประเมินกา...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
14 ก.ย. 62
3 . Digital Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาด)
•กำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อ Online ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย •ดูแลอัปเดตข่าวสารบนสื่อ Online ทั้งหมดของบริษัท •วางแผนการตลาด Online ผ่านช่องทางต่างๆ ติดตามสถานะและประเมินผล •จัดทำสื่อโฆษณาแล...

TN GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000
14 ก.ย. 62
4 . Internal Audit (IA)
1.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติประจำปี 2.จัดทำแผนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำ Preliminary Audit Program เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และข...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
5 . R&D Manager
- กำหนดแผนงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพิจารณาอนุมั...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
14 ก.ย. 62
6 . โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาสน 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ 1.1 เก็บ รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานขององค์กร ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม และทดสอบความถูกต้องของโปร...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
14 ก.ย. 62
7 . QC Engineer
-รับผิดชอบควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
8 . Export Sales (วิศวกรขายต่างประเทศ) รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ 2. บริหารจัดการลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3. พัฒนาคู่ค้า และช่องทางการตลาดใหม่ๆ 4. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า 5. ร...

TN GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
9 . วิศวกรเขียนแบบรับสมัครด่วน !
• เขียนแบบ ออกแบบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Auto Cad , Solid Works • สนับสนุนงานวิศวกรรม ด้านการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆสำหรับการผลิต

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 ก.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการบันทึกต้นทุนมาตราฐานและการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามใบส่งผลิตเพื่อนำมาใช้ในการปิดต้นทุนตามใบสั่งผลิต 3.จัดทำรายงานต้นทุนสินค...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
11 . คลังสินค้า/QC/ช่างเทคนิค
1.แก้ปัญหาระบบไอทีเบื้องต้น 2.ตรวจสอบสินค้า 3.แพ็คสินค้า 4.ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

HNT INTERNATIONAL (2008) CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 ก.ย. 62
12 . พนักงานสโตร์ (คลังสินค้าวัตถุดิบ)
1. รับผิดชอบการรับ การจัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้าวัตถุดิบ 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
13 . Project Management (Engineer)
- Project Management in Automation projects. - Work with managers, staff and engineers to develop business. - Communicate assigned customers requirements and expectations to Site Managers and ensure...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
14 . Administrator Officer (Thai-Chinese-English)
- Assistant of Executive. - Helping maintain alignment in the Executive's life. - Translate document Thai-Chinese-Thai. - Coordinating with stakeholders. - Miscellaneous tasks for executive-person...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
15 . Machanical Design (Supervisor)
- Designing of automation machines, jigs and fixtures. - Develop new technology to prepare automatic machine. - Design and develop to increase machine capability performance of automation machine. ...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
16 . Mechanical Design (Senior Engineer)
- Designing of automation machines, jigs and fixtures. - Develop new technology to prepare automatic machine. - Design and develop to increase machine capability performance of automation machine. ...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
17 . FAE (AGV) Engineer (Senior Engineer)
Responsibilities: Provide AGV application for customer Collaborate with Sales team/RD team to service customer Modify and develop HW for Automation machine or system Troubleshoots technical equi...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
14 ก.ย. 62
18 . Electrical Control Design Section (Assistant Manager)
Modify and develop HW for Automation machine or system Assembly machine, wiring Troubleshoots technical equipment problems Basic PLC,Keyence,Mitsubishi experiences Robot experience, such as Epson,...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
14 ก.ย. 62
19 . วิศวกรเครื่องกล
- จัดทำแผนงาน กำหนดปริมาณวัสดุ และควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด - ออกแบบคำณวนการใช้วัสดุ เกี่ยวกับงานติดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี เทคกรุ๊ป
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
20 . Electrical Fatory Staff/ ช่างไฟฟ้าโรงงาน
- เดินสายไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อม บำรุง เครื่องจักร - รับแจ้งปัญหาจากแผนกที่รับผิดชอบ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และเมื่อพบปัญหาต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที -งานอื่นๆตามที่ได้ร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี เทคกรุ๊ป
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ