JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
1.เปิดบิลขาย . ประสานงานขาย 2.ลงบัญชีบันทึกรายการประจำวัน 3.จักทำภาษีซื้อ - ขาย 4. บันทึกรายการและงานคงคลัง 5.เปิดใบสั่งซื้อ ตั้งหนี้ 6.งานอื่นๆ

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนการตลาด 2. วิเคราะห์งบประมาณ เตรียมการวางแผนงานการตลาด 3. รวบรวมข้อมูลในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี 4. สามารถควบคุมงานได้อย่างดี

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 ก.ค. 62
3 . บรรณาธิการ (ภาษาญี่ปุ่น)
1. สามารถเทียบต้นฉบับจากภาษาญี่ปุ่นได้ 2. ดูแลและติดตามนักแปล 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. อาจมีแปลเอกสาร / โปรโมชั่นต่าง ๆ ในบริษัท แล้วแต่กรณี 5. ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน / เลขานุการ
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 2.สามารถ ประสานงานกับภายนอกแทนผู้บริหารได้ 3.ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร 4.จดบันทึกการประชุม 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
18 ก.ค. 62
5 . Frontend - Backend Developer
1. ออกแบบ และพัฒนา Web-based Application หรือ HTML 5 Angular CSS 2. มีความสามารถในการใช้งาน Codeigniter Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เขียน Code ในส่วนของ Server-side และ เชื่อมต่อกับ Databas...

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 60,000
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (อินเดีย)
- รับผิดชอบงานด้านการตลาด - ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ - วางแผนการตลาดเพิ่มช่องทางการขาย - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
18 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
1.บริหารจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินงานของบริษัท 2.บริหารจัดการและควบคุมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ ระบบเครือข่าย ฯลฯ ใ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ส่วนบุคคลฯ )
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1. บริหารจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ ในงานให้บริการรับฝากแช่เย็นคลังสินค้า และ กระบวนการผลิต 2. บริหารจัดการแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. บริหารจัดการประสานงานหน่วยงานภายใน - น...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
10 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
11 . ช่างไฟฟ้า
1. แก้ไขระบบไฟฟ้าในกรณีที่เครื่องเกิดการเสียหาย 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขในกรณีระบบไฟฟ้าเกิดการเสียหาย 4. ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานเอกสารการตลาด ( นำเข้า ) ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้า 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คฯ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. จัดแถวสินค้า ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของสินค้าที่ลูกค้านำมาฝาก 3. บันทึกการเก็บสินค้าและส่งให้กับพนักงานเช็กเกอร์ 4. ดูแลและบำรุงรักษารถโฟล์คฯ ให้อยู่ในส...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( ฝึกอบรม )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปีตามแผนขององค์กรที่วางไว้ 2. ดำเนินการส่งพนักงานกรณีอบรมภายนอก 3. ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 4. ดำเนินการติดต่อวิทยากร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ย...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
15 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ทำงานจป. วิชาชีพ จัดแผนอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ร่วมสอบสวนและแก้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขอุบัติเหตุ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *งานสบาย ไร้แรงกดดัน*

บริษัท เลี่ยงฮะเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ค. 62
17 . เสมียนธุรการรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานทั่วไป ประจำที่สำนักงานใหญ่(ถนนพุทธบูชา) และสาขาสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
18 ก.ค. 62
18 . พนักงานคุมเครื่องทำความเย็น
- ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตลอดเวลา - จดบันทึกข้อ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . เสมียนสำนักงาน Clerk
เอกสารสำนักงาน จัดส่ง ประสานงาน เก็บข้อมูลลูกจ้าง จัดทำสต๊อก อื่น ๆ

บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์แมชีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ