JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Admin
1.รับผิดชอบในการประสานขายฝ่ายขาย 2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารฝ่ายขาย 3.รับผิดชอบในการตรวจสอบ stock สินค้า 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

PCN Marketing & Distribution Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
16 ก.พ. 62
2 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
3 . ช่างไฟฟ้า
1. แก้ไขระบบไฟฟ้าในกรณีที่เครื่องเกิดการเสียหาย 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขในกรณีระบบไฟฟ้าเกิดการเสียหาย 4. ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
4 . พนักงานเอกสารการตลาด ( นำเข้า )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้า 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ( รับสมัครด่วน )
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยผลิตมาจัดทำฐานข้อมูลผลิตประจำวัน 2. นำฐานข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตสินค้า 3. เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานผลิ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
6 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คฯ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. จัดแถวสินค้า ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของสินค้าที่ลูกค้านำมาฝาก 3. บันทึกการเก็บสินค้าและส่งให้กับพนักงานเช็กเกอร์ 4. ดูแลและบำรุงรักษารถโฟล์คฯ ให้อยู่ในส...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 2. ดำเนินการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 3. ดำเนินการประสานงานส่งตัวผู้สัมภาษณ์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 4. ดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ 5. ควบคุมการทำงา...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
8 . บัญชีทั่วไป
1.จัดทำแบบ ภงด.1 3 53 , ภพ.30 ในแต่ละเดือน 2.บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่าง ๆ ในโปรแกรม CD Organizer 3.กระทบยอดบัญชีในแต่ละเดือน 4.อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-รับpo สั่งซื้อจากลูกค้าและฝ่ายขาย -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -เปิดบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า -คีย์ออเดอร์และประสานงานกับวางแผนและคลังสินค้า -สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถทำ...

บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เครื่องจักร, สินค้าเบ็ดเตล็ด, ขนม)รับสมัครด่วน !
1. แนะนำ เสนอขาย ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 20 บาท เครื่องครัว ถุงเท้าและเครื่องจักรอุปกรณ์ทางการเกษตรและขนมอบกรอบ 2. ดูแลและเพิ่มยอดขายของลูกค้า 3. สนทนากับลูกค้า หาข้อมูลความต้องการของลูกค้าใ...

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (มีการการันตีรายได้ )
16 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบัญชีภายในบริษัท • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี • รับผิดชอบดำเนินงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • สมัครพร้อ...

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
12 . บัญชีการเงิน
ลักษณะงาน 1. คิดค่าฝากสินค้า 2.ดูแลเรื่องค่าฝากสินค้า

บริษัท โกลเบิลฟีช จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
16 ก.พ. 62
13 . Sale

บริษัท เจียงซิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
15 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บันทึกการเข้า-ออกของสินค้า,สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ ประสานงานกับแผนกขาย,จัดส่งและคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารสต็อกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
15 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
16 . บุคคล
ทำเอกสารต่างด้าว,เงินเดือน,ติดต่อหน่วยงานราชการ,อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
17 . บัญชี
ทำบัญชีรับ-จ่ายภายในบริษัท , จัดทำเอกสารบัญชีภาษีส่งสำนักงานบัญชี , ตรวจเช็คภาษีสต็อกสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย ภาษีซื้อขาย , ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

บริษัท บ.บ้านแอร์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
15 ก.พ. 62

บริษัท ไอบีพลาสติก 1995 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
19 . QC Supervisor
Direct report to Japanese MD To carry out audit and line inspection periodical as company’s standard. Coordination with factory to handle and reduce customer complaint. Support and survey when japa...

J.S. Technical Services Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (Base Salary) + 4,000 Allowance
15 ก.พ. 62
20 . Graphic Design
- ออกแบบสื่อโฆษณา ออนไลน์ , สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ , แบรนเนอร์ - คิด Content เพื่อดูเเลเพจเฟชบุค - ใช้โปรแกรม Ai , Ps ได้อย่างเชี่ยวชาญ ** ส่งใบสมัครพร้อมแนบ Portfolio ผลงานมาด้วยนะคะ **

บริษัท แบลคอนทิเนนทอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
14 ก.พ. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ