JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001:2015 /GMP /HACCP ของฝ่ายบุคคล 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดของพ่อบ้าน แม่บ้าน 4.บันทึกเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภาย...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมกับลงรายงานการตรวจสอบ 2. รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับพนักงานประจำเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
7 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/วิจัยตลาด ด้านเคมี
1. วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนกลยุทธ์ การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า และการขยายตลาด 3. ติดต่อนำเสนอขายสินค้า ของบริษัทฯ...

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
--ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชี -บันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานทางบัญชี -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกผลิตเคมี
- วางแผนและควบคุมการบรรจุสินค้าในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของเครื่องจักร - ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานและนำเสนอการขออนุมัติการปรับยอดสินค...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงต่างๆ ภายในบริษัทฯ งานเชื่อมเหล็ก ควบคุม Hot oil Boiler งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับเข้าสินค้า / วัตถุดิบ ในคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี - ปิดงบการเงิน - ทำบัญชีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - งานอื่นๆในด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก
1.ทำเอกสารนำเข้า หรือส่งออก 2.มีความสามารถในการเคลียร์ศุลกากร ทั้งขาเข้าและขาออก 3.มีความรู้เรื่อง Letter of Credit 4.มีความรู้เรื่อง FORM E และ FORM D

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . Graphic design
• ออกแบบแคตาล็อก ฉลากสินค้า-กล่องใส่สินค้า • ออกแบบและดูแลระบบ Web Site และ Facebook ของบริษัท • ออกแบบสื่อโฆษณา ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมในบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและดูแลระบบ ISO 14001 - จัดทำรายงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท - ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใ...

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
25 มิ.ย. 62
14 . Process Engineer (บ. ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . พนักงานผลิต (บ.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4. รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงาน

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . นักเคมี (บ.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์ (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และผลักดัน งานบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานที่กำหนด ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
20 . เลขา / Interpretor
- ติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - บริษัทจากจีน

SIAM FAMOUS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ