JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-รับผิดชอบรับวางบิล และจ่ายเช็ค -ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานเจ้าหนี้ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- คำนวณเงินเดือน รายวัน - รายเดือน พนักงานฝ่ายผลิต - จัดทำประกันสังคม ภงด. 1 - และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท หรือตามตกลง
25 มี.ค. 62
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
- เก็บชิ้นงานหน้าเครื่อง - แพคกิ้งสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ - ลงใบผลิตประจำวัน

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน วันละ325บาท+OT
25 มี.ค. 62
4 . เสมียนบัญชีโรงงาน
-ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน -คีย์ข้อมูลภายใน -เปิดบิลส่งสินค้า ใบกำกับภาษี -สรุปยอดบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 มี.ค. 62
5 . พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
- ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ทำการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 1X,XXX (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 มี.ค. 62
6 . พนักงานผลิต (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย **** หยุด 2 วัน ต่อ สัปดาห์ มีค่ากะพิเศษ****

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
7 . นักเคมี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเตรียมตัวอย่างสินค้าตามใบแจ้งขอตัวอย่างและติดตามผล - ตรวจสอบคุณภาพสารตัวทำละลายและสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทบทวนคุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ สารตัวทำละลาย และสา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
8 . พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า/เป็นพนักงานประจำรถเพื่อขนส่งสินค้า ตามใบนำส่งสินค้าของบริษัท โนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A - ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดรับสมัครด่วน !
- ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ - รายงานปัญหา อุปสรรค ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างและตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล
1. ออกแบบเครื่องจักรกลและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ดูแลรักษาและควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงาน 3. ตรวจสอบและบันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร 4. ประสานงานด้านการซ่อมและจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร 5....

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องมือวัด
- รับผิดชอบงานติดตั้ง เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องมือวัด - รับผิดชอบงานถอด ประกอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด - วางแผนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องจักร - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
14 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องทดสอบ (Lab)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิตรับสมัครด่วน !
1. รับใบสั่งขายเพื่อตัดสต๊อกและเปิดใบผลิตตามกรณีต่างๆ 2. จัดทำเอกสารแนบ เพื่อใช้ประกอบกับสินค้า 3. จัดทำใบเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต 4. จัดทำรายงานสรุปต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานในฝ่ายต่างๆที่เ...

บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
25 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน 2. จัดทำรายงานสรุปทางการเงินรายเดือนโดยแยกรายการเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3. จัดเก็บเอกสารทางกา...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
18 . พนักงานการตลาด(ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการยาง)รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สนับสนุนการตลาดและแนะนำเทคนิคด้านการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ตัวอื่นๆให้กับลูกค้า 3.ดูแลลูกค้าของบริษัท ตามที่ได้ร...

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
19 . นักเคมีรับสมัครด่วน !
1. หาข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 2. เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ลดตุ้น และจัดทำสถิติ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการผลิตงานให้ได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้ 4. หาช่องทางปฏิบัต...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเท่านั้น
25 มี.ค. 62
20 . 1.โรงกล่อง 2.จัดส่ง 3. Q.C.(รายวัน) 4. ช่างพิมพ์
1.ตำแหน่ง โรงกล่อง จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่ง จัดส่ง(ยกของขึ้นตู้) 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง Q.C.(รายวัน) 2 อัตรา 4. ตำแหน่ง ช่างพิมพ์(ตั้งเครื่องพิมพ์ถุง) 1 อัตรา

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
เงินเดือน รายวัน 325+โอที
25 มี.ค. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ