JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) รับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2.สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3.กำหนดรา...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถ 10 ล้อพ่วงรับสมัครด่วน !
1.ส่งมอบสินค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.จัดสินค้าเตรียมส่ง

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล(หัวหน้าแผนก)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนบำรุงรักษาประจำเดือน/ปี ของเครื่องจักร ตามระบบPreventive Maintenance 2. ศึกษาออกแบบ กำหนดSpecification ในส่วนโครงการซ่อมสร้างดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ 3. จัดการ W...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท/โรงงาน - ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียม, จัดเก็บเอกสารและ รายงานต่างๆ ของแผนกขาย - จัดทำและดูแลฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้องอ...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออก
ประสานงานงานเอกสารงานนำเข้าและส่งออกกับฝ่ายส่งออกที่สำนักงานใหญ่ ตรวจเช็คการLOADสินค้าเข้าตู้ และเอกสารงานประกันคุณภาพอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกผลิตเคมี
- วางแผนและควบคุมการบรรจุสินค้าในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของเครื่องจักร - ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานและนำเสนอการขออนุมัติการปรับยอดสินค...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . ช่างฉีดพลาสติก
1.ควบคุมการปรับฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก 2.ขึ้น-ลงแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและชิ้นงานระหว่างการปรับฉีด 4.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปก...

บริษัท ว.พลาสติก (2002) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.จัดหาบุคคลากรให้กับแผนกต่างในการณีที่เป็นพนักงานรายเดือนให้กับแผนกต่างๆที่แจ้งความต้องการพนักงานเพิ่ม ดูแลการรับสมัคร ทดสอบ นัดหมายและสัมภาษณ์ พนักงานใหม่ 2.ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนัก...

บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . พนักงานฝ่ายการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร(QMS)
1.จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและระบบอื่น 2.ดำเนินการทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและระบบอื่นๆ 3.ปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารปละระบบอื่นๆ 4.เก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร...

บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน,สมุห์บัญชี
ตรวจแบบและจัดทำภาษีประจำเดือน และยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 และใช้โปรแกรมบัญชี ในการทำบัญชี และปิดงบประจำเดือน และประจำปี ติดต่อประสานงานกับสรรพากรได้ สามารถใช้ MS Wo...

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงการ
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร
- สรรหาพนักงาน - คีย์ใบลาของพนักงาน - คีย์โอทีพนักงาน - เอกสารด้านประกันสังคม - ปฐมนิเทศพนักงานที่เข้างานใหม่ - ทำ KPI แผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำที่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารในOffice - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - รายงานการตรวจคุณภาพสินค้า - สุ่มตรวจสินค้า - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ ประจำที่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างจังหวัด,เอกสารและอื่นๆ พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 20,000 ขึ้นไป (เงินเดือน+ค่าเที่ยว )
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001:2015 /GMP /HACCP ของฝ่ายบุคคล 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดของพ่อบ้าน แม่บ้าน 4.บันทึกเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภาย...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมกับลงรายงานการตรวจสอบ 2. รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับพนักงานประจำเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
7 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QCไลน์ผลิต)
1. ตรวจสินค้าที่ผลิตให้ถูกต้อง มีคุณภาพและปริมาณตรงตามแผนที่ได้รับจากพนักงานวางแผนผลิต 2. ดูแลรักษาพื้นที่ในโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ดีทั้งก่อนและหลังการทำงาน 3. รายงานการผลิตประจำวันให้ผู้บังคับบัญช...

บริษัท บุญโชติเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา (สมุทรสาคร)
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
20 . เลขา / Interpretor
- ติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - บริษัทจากจีน

SIAM FAMOUS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ