JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Saleรับสมัครด่วน !
- จำหน่ายเคมีภัณฑ์ บำบัดน้ำในระบบหม้อไอน้ำ ( Boiler) ระบบหล่อเย็นแบบเปิด (Cooling) ระบบหล่อเย็นแบบปิด (Chiller) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water) สารกรองน้ำ (Filter media)

บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 20,000+++ ค่าคอมมิชชั่น, incentive, Bonus
16 ก.พ. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมในด้าน ระบบไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิคส์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 (มีโอที+โบนัสประจำปี)
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
-คุมเครื่องจักร -แพคกิ้งสินค้า -ตรวจสอบชิ้นงานให้ถูกต้องและสมบูรณ์

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน วันละ 500 บาท
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.รับ-จ่ายวัตถุดิบ ให้ตรงตามสเปกที่กำหนด 2.ทำรายงานสต็อก 3.ตรวจเช็คสินค้าตามสต็อก 4.ทำสรุปการเบิกจ่ายสินค้า

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+เบี้ยขยัน
16 ก.พ. 62

บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง -สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-รับผิดชอบรับวางบิล และจ่ายเช็ค -ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานเจ้าหนี้ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำสมุทรสาคร)
1.จัดทำผลการทดลองหรือผลการทดสอบการผลิต 2.คำนวณและกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.ดูแลขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานการทำงานให้ฝ่ายผลิต 4.วางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.ดูแลจัดกา...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความาสามารถและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี 2. กระทบยอดรายการทางบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายการปรับปรุง 3. ตรวจสอบรายการนำส่งภาษีอากร 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน 5. จัดทำและตรวจสอบงบการเงิน พ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิตรับสมัครด่วน !
1. รับใบสั่งขายเพื่อตัดสต๊อกและเปิดใบผลิตตามกรณีต่างๆ 2. จัดทำเอกสารแนบ เพื่อใช้ประกอบกับสินค้า 3. จัดทำใบเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต 4. จัดทำรายงานสรุปต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานในฝ่ายต่างๆที่เ...

บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
16 ก.พ. 62
11 . พนักงานขาย
- ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ติดตามและบริการความต้องการของลูกค้า

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 เงินเดือน+คอมมิชชั่น (รายได้โดยประมาณ 35,000-60,000)
16 ก.พ. 62
12 . พนักงานการตลาด(ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการยาง)รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สนับสนุนการตลาดและแนะนำเทคนิคด้านการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ตัวอื่นๆให้กับลูกค้า 3.ดูแลลูกค้าของบริษัท ตามที่ได้ร...

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
13 . Chemist (นักเคมี)
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง • แก้ปัญหาและหาทางป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด • ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก...

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง 15,000-20,000 บาท
16 ก.พ. 62
14 . Operation / Sale assistant (English – Chinese – Thai speaker)
- Providing Sales and administrative support. - Prepare and process necessary document for Sale Team. - Provide credit terms and prepare all documents: Invoice, Packing list, Receipt for order obtai...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.พ. 62
15 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาสมุทรสาคร
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - ทำรายงานการตรวจสอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 325/วัน
16 ก.พ. 62
16 . แม่บ้าน ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร
- ทำความสะอาดใน ออฟฟิต - เสิร์ฟน้ำลูกค้า - ดูแลต้นไม้

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
17 . วิศวกรฝ่ายผลิต/ฝ่ายวางแผนรับสมัครด่วน !
- การออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินการ - ทำ Project เป็นวิศวกร Project - จัดทำแผนการผลิต - ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป
16 ก.พ. 62
18 . แม่บ้าน (ประจำสาขามหาชัย)
ทำความสะอาดสำนักงาน

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
19 . หัวหน้าคลังสินค้า / หัวหน้างานผลิต สาขามหาชัยรับสมัครด่วน !
1จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์ 2ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการซื้อขายและเอกสารโอนย้ายระหว่างสาขา 3จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ แบ่งงานแล...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสาขามหาชัย)รับสมัครด่วน !
1. เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิต 2.จัดทำต้นมาตรฐานของสินค้า 3.เปรียบเทียบ ต้นทุนการผลิตจริง กับทุนมาตราฐานสินค้า 4.วิเคราะห์ ประเมิน ต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำงบประมาณและวิเคร...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ