JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี/ประสานงานขาย (AR & Sales Coordinator)
- ประสานงานเอกสารของลูกค้าและเก็บข้อมูลทำประวัติลูกค้า - รับออเดอร์จากลูกค้าและประสานงานกับลูกค้าให้แก่ฝ่ายขาย - จัดทำใบเสนอราคาให้ฝ่ายขายในกรณีเร่งด่วนตามที่มอบหมาย - เปิดใบสั่งขายในระบบและประสานง...

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าบ้าน 2,400 บาท+ค่าเดินทาง 500 บาท+เบี้ยขยัน 10% ของฐาน+300
25 มิ.ย. 62
2 . ธุรการบุคคลและสำนักงาน (HR & Office Admin)
- ประสานงานธุรการบุคคลและงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง - คีย์เบี้ยเลี้ยง โอที สรุปวันลาประจำเดือนของพนักงาน - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ประกันกลุ่ม AIA อื่นๆ - จัดกิจกรรม/สัมมนา/ประชุมของบริษัทฯ/ลูกค้า/พ...

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าบ้าน 2,400 บาท+ค่าเดินทาง 500 บาท+เบี้ยขยัน 10% ของฐาน+300
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถตู้ หรือรถส่วนบุคคล รับส่งผู้บริหารที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ, รับส่งลูกค้าสนามบิน หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่องานต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . ช่างคุมเครื่อง Robot
- ควบคุม Set up แขนกล Robot ,เขียนโปรแกรมตั้งคำสั่งการทำงาน ดูแลรักษาเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ออกแบบ Artwork สื่อโฆษณา Intographic บรรจุภัณฑ์ งานวีดีโอ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
ด้านสรรหา, ว่าจ้าง, ทำเงินเดือน, งานอบรม และธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรแม่พิมพ์ฉีดซิงค์,ฉีดพลาสติก,ฉีดอลูมิเนียม
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดซิงค์ หรือ ฉีดพลาสติก หรือ ฉีดอลูมิเนียม ดูแลควบคุมการซ่อมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์ซิงค์/อลูมิเนียม/พลาสติก
-ซ่อมแซม แม่พิมพ์ซิงค์, แม่พิมพ์อลูมิเนียม, แม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Software/Hardware ของ PC,Printer, Network 2.คอยแก้ไขปัญหาและ Support User ทั้ง Hardware และ Software 3.ติดตั้งและดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต, network ของ PC และ LAN 4.ซ่อมบ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตั้งโครงสร้างบูทแสดงสินค้า สำหรับจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานการผลิต ,จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ASME - ให้คำปรึกษากับส่วนงานต่างๆ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบคุณภา...

บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
25 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขาย
-หาลูกค้า เข้าพบลูกค้า รักษาฐานลูกค้า -วิเคราะห์ติดตามภาวะตลาดและคู่แข่ง -รับมอบนโยบายจากผู้บริหารและดำเนินการให้ได้ตามกำหนด

บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.มีความแม่นยำในหลักการด้านบัญชี และ ภาษี 2.บันทึกรายการบัญชีได้ถูกต้อง 3.ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี 4.เก็บข้อมูลบัญชีและตรวจสอบข้อมูลบัญชี 5.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 6.ปฏิบัติงานในส่...

บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
1.   จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านแผนกไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเสร็จตรงตามแผนงาน 2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 3. จัดงานและมอบหมายงานประจำวันให้เจ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ