JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 2. จัดทำบู๊ทเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 3. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (IA)รับสมัครด่วน !
1.การวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2.ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และประเมิน 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
1.นำ Cheque และเงินสดฝากเข้าธนาคารต่างๆ 2.รับ Cheque ธนาคาร, ใบวางบิล และเงินสดจากลูกค้า เพื่อลงบัญชีต่างๆ ภายในบริษัท 3.รับ - ส่งเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดต่อและประสานงานกับหน่ว...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ IT
ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องระบบ IT ในบริษัท ฯ ควบคุมดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบริษัท ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิดในบริษัท ปรับปรุง Program สำเร็จรูปให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร งานอื่นๆที่ได้รับม...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ ISO / เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำและควบคุมระบบเอกสารในระบบ ISO9001:2015 , IATF16949:2016 2.ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งภายใน/ภายนอก 3.ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตาม KPI 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
8 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดที่กำหนด 2. ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 4. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . หัวหน้างานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ จ.สมุทรสาคร)
- ออกใบสั่งซื้อ,จัดเก็บ PO,ออกใบ PR,จัดเอกสารตั้งหนี้ วางบิล งานรับจ้าง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าใน PR ให้ถูกต้อง ติดต่อ Supplier/Subcontractor - เปรียบเทียบราคา,คุณภาพ,การจัดส่ง - วางแผนการจัดซื้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ ควบคุมภาพสินค้า
-ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตให้ได้ชิ้นงานตรงตาม Drawing -ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ก่อนนำส่งลูกค้า -รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท เค.ซี. (กระทุ่มแบน) อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . พนักงานผู้พิการ
ทางบริษัทฯ จะจัดหาตำแหน่งงานให้ตามประสบการณ์ความสามารถ และความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้สมัครงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
16 . พนักงานขาย (เหล็ก)
* หาลูกค้าใหม่และติดตามลูกค้าเก่า * ขายสินค้าประเภทเหล็กให้ได้ตามเป้าหมาย * ออกพบลูกค้า * งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะซันเมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
17 . วิศวกรรม(Tools Draft Technician)
การเขียนแบบ อ่านแบบเครื่องกล การใช้ Software สำหรับงานวิเคราะห์ การออกแบบ งานเขียนแบบ หลักการทำงานของเครื่องมือกลพื้นฐาน หลักการทำงานของเครื่องมือกล CNC มาตรฐานชิ้นส่วนวิศวกรรม เทคโนโลยีการตัดเฉือน ...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
จัดเก็บเอกสาร-คียืข้อมูล-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานทางบัญชี

บริษัท ลวดเหล็กไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
18 ก.ค. 62
19 . ช่างคุมเครื่อง CNC
ควบคุม ตั้งค่าเครื่องกลึง CNC ผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถตู้ หรือรถส่วนบุคคล รับส่งผู้บริหารที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ, รับส่งลูกค้าสนามบิน หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ