JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ )
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ตรวจประเมินการปฏิบััติการของสถานประกอบการใ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบหน้าที่ดูแลการจัดเก็บสินค้า

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ดูแล ควบคุม เอกสารของฝ่ายผลิต ติกต่อประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต กับฝ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
4 . ช่างกลึง
- ทำงานกลึงได้ กลึงเกลียว , กลึงชุบแข็ง , กลึงอะไหล่เครื่องจักร - ใช้เวอร์เนียได้ และขัดโลเลอร์ได้ - ทำงานตามคำสั่งจากหัวหน้างานได้ - ทำงานตามแผนปฏิบัติงานได้

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของแผนกตามที่ WI กำหนด (ISO 9001 : 2015) 2. จัดทำเอกสาร Packing List 3. คำนวณน้ำหนักสินค้าก่อนขึ้นรถ 4. ควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและจัดเรียงสินค้าบนรถ 5. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในคลังสิ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . พนักงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
9 . วิศวกรประเมินราคารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาแบบ และข้อกำหนดโครงการที่จะทำการเสนอราคา 2.ประสานงานและจัดเอกสารเพื่อเสนอราคา 3.ถอดแบบ รายการสินค้า วัสดุจากแบบ เพื่อประเมินราคา 4.จัดทำต้นทุน 5.จัดทำรายงานผลงานปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
10 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ - ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เปิดตลาดสินค้าใหม่ และสินค้าๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงานเสนอราคา พื่อพยายามปิดการขาย - ดูแลลูกค้...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
11 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล Project ตั้งแต่เริ่ม Project จนจบ Project - จัดทำ Budjet Price , Estimate Price , BOQ , Data Specification. - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เกี่ยวกับ Project ที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสินค้า (สโตร์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารการรับคืนสินค้าจากลูกค้าและจากคลังสินค้า 2. ตรวจเอกสาร Sales Order 3. ตรวจสอบรายงานการเบิกสินค้าจากคลังสินค้า 4. ตรวจสอบรายงานการรับและการเบิกของสินค้าจากสโตร...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
วางแผนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค(034 490698)

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีประจำวัน สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้ ปฏิบัติงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์ซิงค์/อลูมิเนียม/พลาสติก/พิมพ์ปั๊ม
-ซ่อมแซม แม่พิมพ์ซิงค์, แม่พิมพ์อลูมิเนียม, แม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
16 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ดูแล งานด้านจัดส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามงาน , ประสานงาน, ดูเส้นทางการจัดส่ง

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก
จัดทำ Invoice, Packing List, B/L และเอกสารอื่นๆ สำหรับส่งออก และประสานงานกับ Shipping Forwarder

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ ภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ