เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-ดูแลส่วนงานขายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ธ.ค. 61
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต
-เขียนแบบ,ออกแบบ เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร,สินค้าสำเร็จรูปและวิธีการทำงาน รวมถึงติดตามงานและดูแลงานจะจบกระบวนการ -ออกแบบงานprojectต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานซ่อมสร้างเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.รับมอบแผนงานและนโยบายของผู้บริหาร 2.ควบคุมและดูแลกฎระเบียบของบริษัทให้ดำเนินไปตามนโยบายของผู้บริหาร 3.ดูแลงานด้านต่างๆของฝ่ายบุคคล เช่น กาารคิดค่าแรง การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การติดต่องานราชก...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้าและผลิตภัณฑ์กับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านการขาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตและอุปกรณ์สำนักงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 16,000 ตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้ - งานด้านเอกสารต่าง ๆ - บันทึกข้อมูลในระบบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
19 ธ.ค. 61
8 . พนักงาน QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามสเป็คที่กำหนด 2. บันทึกผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
หลายอัตรา
19 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ QCรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารและจัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆภายในแผนก 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและsales 2.เปิดใบสั่งผลิตและจัดทำเอกสารทางด้านการขาย 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ธ.ค. 61
11 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป / วัตถุดิบ
- รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย - ควบคุมการรับสินค้าและเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าได้ให้เป็นระบบ - ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฝ่ายให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO - บริหารทีมงานภายในฝ่ายคลังสินค้าได้อย่า...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ธ.ค. 61
12 . หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ดูแลการบริหารงาน ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องจักร ,ไฟฟ่้าทั่วไป , ระบบเครน ,การอนุรักษ์ พลังาน เอกสารระบบISO ,ด้านงานระบ PLC

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - รับวางบิล รวบรวมเอกสารทำจ่าย - รับจ่ายเงินสด - จัดทำรายงานเพื่อนำส่งผุ้บริหาร - บันทึกเอกสารการจ่ายต่างๆในโปรแกรม

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
18 ธ.ค. 61
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปีและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) - ดูแลและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า - ดูแลงานและบำรุงรักษางานเครื่องกลโรงงาน - ดูแลงานและบำรุงรักษางานยานยนต์ภายในบริษัทฯ - วิเคร...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ภาคใต้, ภาคอีสาน, ภาคเหนือ ) / เจ้าหน้าที่ขาย Onlineรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ต่างจังหวัด(ภาคใต้,ภาคอิสาน,ภาคเหนือ) - ดูแลการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ วางไว้ - เข้าหาลูกค้าใหม่และให้คำปรึกษาการขายสินค้า - หากลยุทธวิธีการหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
6 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000.- บาท ไม่รวม (คอมมิชชั่น, ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก)
18 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - บันทึกรายการปรับปรุง ตรวจสอบ ซื้อ, ขาย, รับ, จ่าย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
18 ธ.ค. 61
17 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์มหาชัย)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
18 ธ.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัย)
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
19 . วิศวกรการผลิต / (ศูนย์มหาชัย) ** ยินดีต้อนรับ นศ. จบใหม่ **
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา และปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานใ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
18 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำงานเกี่ยวกับบัญชี-การเงิน - stock อุปกรณ์เครื่องเขียน - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ