เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ทำงานที่ ท่าจีน สมุทรสาคร)
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านเอกสารประเภทต่างๆ งานบุคคลทั้งระบบ

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ+จัดซื้อ
1.จัดหาวัตถุดิบเปรียบเทียบราคาเพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินในการทำงาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการซื้อวัตถุดิบในการผลิตแก่ผู้บริหารโดยตรง

บริษัท สกายไลท์ แอลอีดี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
18 ม.ค. 62
3 . Accounting and finance manager
• Responsible for supervising and control overall finance and accounting functions. • In charge of controlling the finance and accounting team and make sure that all functions in the department are c...

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
เงินเดือน 50-70 k
18 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
-ติดต่อประสานงานการนำเข้าส่งออก สินค้าจากต่างประเทศ -ประสานงานภายในบริษัทฯ -จัดทำข้อมูลรายงานนำเสนอผู้บริหารการเจรจรต่อสินค้า

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า และตรวจสอบอายุลูกหนี้ รวมถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระ -จัดทำ Commission ของSale แต่ละช่องทางจำหน่าย -ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้า -จัดทำภาษีซื้อ-ข...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
ทำเงินเดือน PC - ตรวจเช็คเวลาทำงาน-ขาดลามาสาย วันหยุดวันลาพนักงาน บันทึกเวลาทำงานทั้งหมดลงในระบบโปรแกรม - ตรวจเช็ค+คีย์โอทีพนักงาน - คีย์เวลาทำงาน PC - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สร...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ออกแบบค่าแสงสว่าง Dialux)
- ออกแบบค่าแสงสว่างหลอดไฟ โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยโปรแกรม Dialux - ติดตาม ประสานงาน สรุปข้อมูลแบบกับเซลและลูกค้า - วางแผนการดำเนินงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
18 ม.ค. 62
8 . Sourcing Officer( เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,500 - 17,000++
18 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
- จัดทำต้นทุนสินค้าที่ผลิตและขาย - จัดทำต้นทุนด้านค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ - ตรวจสอบรายงานการผลิตของสินค้า - ทำงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านบัญชีต้นทุน - ติดต่อประ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ดูแลประสานงานลูกค้า รับออเดอร์ - ทำใบเสนอราคาขาย คำสั่งซื้อ คำสั่งผลิต ใบสั่งขาย - การติดตามเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ทันตามที่กำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - จัดการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นไป...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
18 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของโรงงาน - ควบคุมดูแลงานด้านสำนักงานและธุรการในโรงงาน - จัดทรัพยากรและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารแผนก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบงานและสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบไฟตู้สวิทซ์บอร์ด รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต สิ้นสุดการผลิต ก่อนส่งสิ...

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
13 . ช่างวายริ่ง,ดัดบัสบาร์,ตู้คอนโทรลรับสมัครด่วน !
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า MDB,วายริ่ง-คอนโทรล เช่น Volt,Amp,power meter,Power factor meter,watthour meter,Air circuit breakers //งานส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านบัสบาร์// สวัสด...

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ , กำกับดูแลงานด้านบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เช่น การสรรหาว่าจ้าง , การพัฒนาบุคลากร , ระบบเงินเดือน , สวัสดิการ รวมไปถึงกฎระเบียบความเรียบร้อยเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด ...

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ม.ค. 62
15 . Sale Engineer/วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
-วางแผนเข้าพบลูกค้า/ติดต่อประสานงาน -ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ลูกค้า -คุยสเปคงาน กับลูกค้าเพื่อมาออกแบบและประเมิณราคา -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฮ-เด็น ฮีตเทค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
16 . Sales Engineer
ดูแลการขายสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ โครงการ คอนโด ที่อยู่อาศัย รวมถึงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
17 . Digital Marketing รับสมัครด่วน !
ออกแบบสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ วางแผน และคิดContent การทำการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางSocial อาทิWebsite, Facebook, Line ดูแลเดตข่าวสารบนสื่อ Online

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-บริหารงาน ระบบงานประกันคุณภาพ -ดูแลควบคุมคุณภาพของสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ -ทำงานร่วมกับตัวแทนบริหารฝ่ายคุณภาพในการดูแลเรื่องการตรวจรับรองระบบคุณภาพทั้งจากภายในองค์กร หรือ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
19 . R&D Engineer รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.รวบรวมผลการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและขบวนการผลิต 4.กำหนดความต้องการทางวิศวกรรมสำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าและอ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
20 . HROD SPECIALISTรับสมัครด่วน !
พัฒนาพนักงานในองค์กรตาม Core Value ออกแบบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน ( PMS ) และ KPI ทบทวน ปรับปรุง และประเมิน Competency ของพนักงาน พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนา วางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร วาง...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ