JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้าง)
1.จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินค่าจ้าง เงินเดือน และรายการต่างๆในระบบ Payroll 2.ตรวจสอบ ตรวจทาน เอกสารการบันทึกเวลา การลา และรายการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องก่อนการประมวลค่าจ้าง

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ
• ตรวจสอบเวลาการทำงาน การลางาน ของพนักงานรายวัน • จัดทำสรุปและตรวจสอบเงินเดือนประจำทุกงวดการจ่ายค่าจ้าง • จัดทำสวัสดิการ ประกาศ สต๊อกอุปกรณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำ แก้ไขบัตรพนักงานใหม่/ชำรุด/หาย...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1. งานวางแผนกำลังคน 2. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 4. งานประเมินผลงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Payroll
เจ้าหน้าที่ Payroll :ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้างเงินเดือน ทั้งระบบ เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน บันทึกใบลา คำนวณและตรวนสอบค่าจ้างเงินเดือน จัดทำ ภงด1 ,ภงด 1 ก,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และงาน...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
ด้านสรรหา, ว่าจ้าง, ทำเงินเดือน, งานอบรม และธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
6 . HR Recruitment (ประจำสาขามหาชัย)
- สรรหาพนักงานใหม่ตามแผนกำลังคนของแผนกต่างๆ - คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น และนัดสัมภาษณ์งาน - ออกบู้ทรับสมัครพนักงานในงาน Jobfair ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ - ปฐมนิเทศ พนักงานเข้าใหม่ให้เข้าใจ นโยบายและระเ...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000+++
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ตรวจสอบ เวลาการทำงาน การลางาน ข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงาน - จัดทำสรุป และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างมีความถูกต้องและตรงต่อเวลาจีดทำรายงานเกี่ยวกับ Pay roll - งานอื่น...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
8 . ฝ่ายบุคคล
สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้,จัดทำค่าจ้างเงินเดือน,ทำประกันสังคม,รู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน,กฎระเบียบข้อบังคับ,มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว,งานเกี่ยวกับงานบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จงไท่ ซิ่งซิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรในการจัดทำแผนกำลังคนและแผนผังโครงสร้างองค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร - รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - จัดทำแผนฝึกอ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่คิดเงินเดือน ( Payroll Officer )รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงาน คำนวณ สรุปรายงาน และ การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างมีความถูกต้องและตรงตามเวลา จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Payro...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุุคคล Payrollรับสมัครด่วน !
1. จัดทำคำนวณค่าแรงเงินเดือนและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน(Business Plus) 2. สรรหาและ คัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 3.ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองงานของพนักงานใหม่ 4.ประสานงานและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ