JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงาน ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย -เป็นผู้จัดทำเอกสารด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท -ติตามผลพนักงานที่ผ่านการ...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/HR
- สรรหา ว่าจ้าง พนักงานตามที่มีการร้องขอ - หาแนวทางสรรหาด้วยวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ได้พนักงงานตามที่ร้องขอ - ทำทะเบียนลูกจ้าง,ประวัติพนักงาน,ทำใบประเมินผลทดลองงาน - ทำ Manpower ประจำเดือน - ดำเนินกิจ...

บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- บันทึกประวัติการฝึกอบรม จัดเก็บ ลงทะเบียน ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่า - จัดทำเอกสาร การนำเสนอ Power-point - จัดทำและรวบรวมความต้องการด้านการฝึกอบรม และจัดหาหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารการอบรมรับสมัครด่วน !
1. เก็บรวบข้อมูล และลงทะเบียนการอบรม 2. ตรวจสอบและควบคุมเป้าหมายการการอบรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด 3. ประสานงานการอบรม และ บริหารจัดการด้านการอบรมภายนอก 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาฝึกอบรม
1. ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน 2.จัดทำปฐมนิเทศน์พนักงานเริ่มงาน 3.จัดทำสัญญาการจ้างงานและการประเมินทดลองงาน 4.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 5.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนพร้อมสรุปผล 6.ติดต่อ...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ