JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ QMS (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำและดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ , ทำลายเอกสาร , ฯลฯ ตามใบขอดำเนินการ (DAR) - ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารประจำเดือน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบคุณภาพ เช่น Mast...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดที่กำหนด 2. ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 4. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . พนักงาน QA
- ตรวจเช็คผ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ - ทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ทวนสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ อืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ QA
-ควบคุมและตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ -ดูแลชิ้นงานเป็นอย่างดีในระหว่างการตรวจสอบ -ควบคุมเครื่องมือวัด ดูแลเครื่องมือวัดทั้งหมดที่อยู่ใน CMM ROOMให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ปฎิบัติตนให้...

บริษัท ช.ชัยชนะกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
18 ก.ค. 62
8 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาสมุทรสาคร
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - ทำรายงานการตรวจสอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 325/วัน
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหนาที่ QMR รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบเอกสาร ของ GMP HACCP 2.ทบทวนระบบงานและระบบเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่ในระบบ 3.ทำรายงานประกันคุณภาพประจำปี 4.ติดต่อและประสานงานกับผู้รับการตรวจต่างๆของหน่วยงาน 5.วางแผนการรับการตรวจจากภายใน...

บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000
18 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.จัดทำแผนงานแผนกประกันคุรภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบ 2.ประสานงานกันส่วนงานคลังสินค้าและส่วนบริหารงานขายในการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าตลอดจนเอก...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
11 . QA ENGINEER
บริหารจัดการหน่วยงานประกันคุณภาพ จัดทำเอกสาร PPAPและเอกสารในระบบคุณภาพได้ วางระบบ จัดเตรียมระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า / จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจัด...

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . ประกันและควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.มีประสบการในด้านประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ในโรงงานอาหาร คนและสัตว์ 2.สามารถทำงานที่โรงงานสมุทรสาครได้ 3.มีความรู้ระบบ บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาหารสัตว์และบันจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ ควบคุมภาพสินค้า
-ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตให้ได้ชิ้นงานตรงตาม Drawing -ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ก่อนนำส่งลูกค้า -รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท เค.ซี. (กระทุ่มแบน) อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . QC ประจำโรงงานสมุทรสาคร
- ตรวจสอบรับเข้า วัตถุดิบตามสเป็ค - ทำการชั่งตวงวัดเครื่องมือ - ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . พนักงาน QC,พนักงานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ - สุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้ผ่านตามเกณฑ์กำหนด - สุ่มตรวจสินค้าในระหว่างผลิตให้ได้ตามเกณ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจการทดสอบและปฏิบัติงานประจำวัน แจ้งผลไปทางโรงย้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ตรวจสอบวิธี ปละผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลผ้า ที่ต...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ก.ค. 62
19 . QC Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพในส่วนของการรับวัตถุดิบ - ควบคุมคุณภาพในส่วนของไลน์การผลิต - ควบคุมคุณภาพการโหลดสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( ค่าตำแหน่ง )
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ดูแลงานประกันคุณภาพ 2.ประสานงานประกันคุณภาพ เช่น งานเคลม,งานปัญหาคุณภาพ, Incoming, WIP, FG 3.งานเอกสาร, ติดตาม NCR และติดตาม CAR จากลูกค้า

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ