JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
23 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าหน่วยผลิตส่วนวัถตุดิบ
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าหน่วย ผลิต ( ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง ) 1. ควบคุมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า 2. วางแผนการผลิตรวมถึงควบคุมพนักงาน 3. เก็บรวบรวมข...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
23 ก.ค. 62
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 2. คัดเกรดผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและคัดเกรดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
23 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนก QA - RDรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต -รายงานปัญหา รวมถึงสรุปปัญหาที่พบ พร้อมทั้งหาวิธีการดำเนินการ -ตรวจรับ RM -ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.จัดทำแผนงานแผนกประกันคุรภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบ 2.ประสานงานกันส่วนงานคลังสินค้าและส่วนบริหารงานขายในการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าตลอดจนเอก...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . Process Creator (เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต)
-ควบคุมกำลังการผลิตและต้นทุนค่าใช้จ่าย -ควบคุมทรัพยากร -ดำเนินการในด้านระบบคุณภาพและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในหน่วยงาน -วิเคราะห์กระบวนการและการเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ตามประสบการณ์+ BB 3,500 - 6,000
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ - ทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ทวนสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ อืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . พนักงาน QC,พนักงานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ - สุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้ผ่านตามเกณฑ์กำหนด - สุ่มตรวจสินค้าในระหว่างผลิตให้ได้ตามเกณฑ์...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT(รายวัน)
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ 2.ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4.ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต 5...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ดูแล และ ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 2. ดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบภายในระบบ GMP HACCP BRC 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
13 . ประกันและควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.มีประสบการในด้านประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ในโรงงานอาหาร คนและสัตว์ 2.สามารถทำงานที่โรงงานสมุทรสาครได้ 3.มีความรู้ระบบ บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาหารสัตว์และบันจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
14 . พนักงานฝ่ายการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร(QMS)
1.จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและระบบอื่น 2.ดำเนินการทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและระบบอื่นๆ 3.ปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารปละระบบอื่นๆ 4.เก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร...

บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Baking Test (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ก.ค. 62
16 . QC. Officer (สายงานอาหาร)
• Ensure the products, materials and processes at the DC are conducted according to GMP and company standard by setting up control standards and performing checks • Conduct quality inspection of inc...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Salary negotiable
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ดูแลงานประกันคุณภาพ 2.ประสานงานประกันคุณภาพ เช่น งานเคลม,งานปัญหาคุณภาพ, Incoming, WIP, FG 3.งานเอกสาร, ติดตาม NCR และติดตาม CAR จากลูกค้า

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
19 . พนักงาน QA
- ตรวจเช็คผ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
23 ก.ค. 62
20 . พนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ - ทำรายงานการตรวจสอบ

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ