JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่QC (ปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาคร)
ดูแลแผนกบัญชีทั้งหมด รวมทั้ง 1.ใช้เครื่องวัด ทำการตรวจสอบชิ้นงาน เช็คยอดงานกับใบแจ้งจำนวน 2.บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บุคลิก -ความละเอียดรอบคอบ -การจัดลำดับความสำคัญ...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ - ทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ทวนสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ อืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
22 ก.ค. 62
5 . QC Supervisor
1.วางแผนการสุ่มตรวจวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2.กำหนดวิธีการตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 3.จัดทำรายงานวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
6 . พนักงาน QA
- ตรวจเช็คผ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
22 ก.ค. 62
7 . ประกันและควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.มีประสบการในด้านประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ในโรงงานอาหาร คนและสัตว์ 2.สามารถทำงานที่โรงงานสมุทรสาครได้ 3.มีความรู้ระบบ บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาหารสัตว์และบันจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลในส่วนของ Process เพื่อดูแนวโน้มคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาประจำวันและปัญหาประจำสัปดาห์ 2. ตรวจสอบ NCR ที่ออกให้ฝ่ายผลิต กรณีพบปัญหาจากการผลิต และทำการประเมินผลการแก้ไขแ...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
9 . QC Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพในส่วนของการรับวัตถุดิบ - ควบคุมคุณภาพในส่วนของไลน์การผลิต - ควบคุมคุณภาพการโหลดสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( ค่าตำแหน่ง )
22 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมีรับสมัครด่วน !
1.การตรวจสอบวัติถุดิบ - วางแผนตรวจสอบคุณภาพ และตรวจรับวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต 2.การตรวจสอบกระบวนการผลิต - วางแผนควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต - ประเมินและวางแผนแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ดูแลงานประกันคุณภาพ 2.ประสานงานประกันคุณภาพ เช่น งานเคลม,งานปัญหาคุณภาพ, Incoming, WIP, FG 3.งานเอกสาร, ติดตาม NCR และติดตาม CAR จากลูกค้า

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . QC ไลน์ผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,500 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Baking Test (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ก.ค. 62
14 . QC ประจำโรงงานสมุทรสาคร
- ตรวจสอบรับเข้า วัตถุดิบตามสเป็ค - ทำการชั่งตวงวัดเครื่องมือ - ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
16 . QC Incoming Raw Material /Packaging (Excutive)รับสมัครด่วน !
1.งานตรวจสอบรับเข้า Raw Material - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด Packaging - ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
17 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ ควบคุมภาพสินค้า
-ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตให้ได้ชิ้นงานตรงตาม Drawing -ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ก่อนนำส่งลูกค้า -รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท เค.ซี. (กระทุ่มแบน) อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA
1. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและอนุมัติใบ Certificate ก่อนส่งมอบลูกค้า 4. ตรว...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ