JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA ENGINEER
บริหารจัดการหน่วยงานประกันคุณภาพ จัดทำเอกสาร PPAPและเอกสารในระบบคุณภาพได้ วางระบบ จัดเตรียมระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า / จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจัด...

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
20 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมีรับสมัครด่วน !
1.การตรวจสอบวัติถุดิบ - วางแผนตรวจสอบคุณภาพ และตรวจรับวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต 2.การตรวจสอบกระบวนการผลิต - วางแผนควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต - ประเมินและวางแผนแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
4 . Quality Management Representative (ประจำจ.สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร 2. รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบบมาตรฐานใหม่ที่มีในอนาคต 3. วางแผนการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุ...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50-70k
20 ส.ค. 62
5 . QA/QC Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1. กำหนดแผนงานของแผนก QA/QC 2. บริหารจัดการด้านควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยรวมของบริษัทฯ 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานระบบคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
7 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
9 . QC. Officer (ประจำสมุทรสาคร นาดี)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์วัสดุและกระบวนการที่ DC ดำเนินการตามมาตรฐาน GMP และ เป็นไปตามการตั้งค่ามาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเพื่อใ...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนก QA - RDรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต -รายงานปัญหา รวมถึงสรุปปัญหาที่พบ พร้อมทั้งหาวิธีการดำเนินการ -ตรวจรับ RM -ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QA
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบ - จัดเก็บเอกสารตามระบบ - ดูแลระบบเอกสารของระบบคุณภาพภายในฝ่าย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนก วัถตุดิบ
1. ควบคุมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า 2. วางแผนการผลิตรวมถึงควบคุมพนักงาน 3. เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
20 ส.ค. 62
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย QC
1.การตรวจสอบสินค้าเข้า วางแผนและตรวจสอบวัตถุดิบ 2.การตรวจสอบกระบวนการผลิต วางแผน ควบคุม แก้ปัญหากระบวนการผลิต 3.อนุมัติ NCR เมื่อพบชิ้นงานไม่ได้ตามข้อกำหนด 4.ตรวจสอบชิ้นงานขั้นตอนสุดท้าย -ควบคุ...

บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Baking Test (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 ส.ค. 62
15 . วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานการผลิต ,จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ASME - ให้คำปรึกษากับส่วนงานต่างๆ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบคุณภา...

บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายวัน 325 บาท + โอที
20 ส.ค. 62
18 . พนักงาน QC
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต 2.บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
19 . QC Supervisor
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการรับวัตถุดิบ, จัดทำเอกสารระบบคุณภาพและงาน R&D - มีความรู้และเข้าใจในระบบ GMP/HACCP, HALAL, BRC#8

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
20 . ผู้ช่วย QMR
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจ พื้นที่ตรวจ ระบบ...

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ