JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจการทดสอบและปฏิบัติงานประจำวัน แจ้งผลไปทางโรงย้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ตรวจสอบวิธี ปละผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลผ้า ที่ต...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ดูแลงานประกันคุณภาพ 2.ประสานงานประกันคุณภาพ เช่น งานเคลม,งานปัญหาคุณภาพ, Incoming, WIP, FG 3.งานเอกสาร, ติดตาม NCR และติดตาม CAR จากลูกค้า

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ - ทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ทวนสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ อืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ 2.ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4.ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต 5...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.จัดทำแผนงานแผนกประกันคุรภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบ 2.ประสานงานกันส่วนงานคลังสินค้าและส่วนบริหารงานขายในการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าตลอดจนเอก...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . QA ENGINEER
บริหารจัดการหน่วยงานประกันคุณภาพ จัดทำเอกสาร PPAPและเอกสารในระบบคุณภาพได้ วางระบบ จัดเตรียมระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า / จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจัด...

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on working experienced
16 ก.ค. 62
10 . วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานการผลิต ,จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ASME - ให้คำปรึกษากับส่วนงานต่างๆ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบคุณภา...

บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
16 ก.ค. 62
11 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาสมุทรสาคร
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - ทำรายงานการตรวจสอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 325/วัน
16 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA
1. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและอนุมัติใบ Certificate ก่อนส่งมอบลูกค้า 4. ตรว...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท
16 ก.ค. 62
13 . Supervisor LAB จุลชีววิทยาและเคมี
1. ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในส่วนของห้องปฏิบัติการทั้ง 3 สาขา คือ กายภาพ จุลชีวะวิทยา และเคมี 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
14 . Process Creator (เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต)
-ควบคุมกำลังการผลิตและต้นทุนค่าใช้จ่าย -ควบคุมทรัพยากร -ดำเนินการในด้านระบบคุณภาพและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในหน่วยงาน -วิเคราะห์กระบวนการและการเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ตามประสบการณ์+ BB 3,500 - 6,000
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ QMS (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำและดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ , ทำลายเอกสาร , ฯลฯ ตามใบขอดำเนินการ (DAR) - ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารประจำเดือน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบคุณภาพ เช่น Mast...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
17 . Technical Supervisor ( ประจำยูนิคอร์ด1)
-คอยติดตามข้อมูลกฎหมาย List รายการให้ทันสมัย ตามความถี่ที่กำหนด+แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ -หาข้อมูลกฎหมายอาหารตามที่แผนกต่างๆร้องขอมา

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
18 . QC
-รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต -ลงรายงานการตรวจสอบคุณภาพทำ

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
19 . พนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ - ทำรายงานการตรวจสอบ

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 ก.ค. 62
20 . QA (UHT Line ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพของสินค้า(UHT Line)ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการผลิต 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ