JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผลิต (บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้ปริมาณทันเวลาที่กำหนด และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
2 . ช่างคุมเครื่องจักรและคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตามปกติ 3.ซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆในขบวนการผลิต 4.ตรวจเช็คและบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน PM 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 24,000
15 ก.พ. 62
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร - ตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ตามใบสั่งงาน - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมงานผลิตตลอดจนดูความผิดปกติเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - เป็นงานเข้ากะ ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Urgently Required !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
5 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
- ดูแลการทำงานของเครื่องจักรบรรจุให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.พ. 62
6 . ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็น - งานซ่อมบำรุงเครื่องฯ - อิ่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น

บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
13 ก.พ. 62
7 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรดูแลพนักงานในเครื่องให้ทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. ตรวจเช็คชิ้นงานที่ผล...

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.พ. 62
8 . ช่างปะกล่องรับสมัครด่วน !
ปะกล่องออฟเซ็ต เช่น ปะข้าง,ปะข้างเกี่ยวก้น

บริษัท ปิรามิดการพิมพ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 62
9 . ช่างคุมเครื่องจักรผลิตกระดาษลูกฟูก
- ควบคุมเครื่องจักรให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ได้วางแผนไว้ - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจเชคและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อยู่ตลอดเวลา

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 62
10 . ช่างประจำเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุมเครื่องจักร ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ