JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมการผลิตและเครื่องจักร
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและการผลิตในแผนกให้มี ประสิทธิภาพ - ควบคุม ดูแล พนักงานในแผนกให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ - ซ่อมแซม เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป++ (ค่าล่วงเวลา,ค่ากะ,ค่าตำแหน่ง)
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานผลิต (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการผลิต 3. ควบคุม ปรับแต่งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วนงานควบคุมเครื่องจักร (Wheat Flour mill)
1.ควบคุมเครื่องจักร(บรรจุ)ในสายการผลิตให้เป็นไปตามความสามารถของเครื่องจักร 2.ตรวจเช็ดดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและวิเคราะห์ปัญหากรณีก...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมเครื่องจักรผลิตสมุด 2.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เงินเดือนดี มีความมั่นคง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงทำสมุดเม้งฮั้ว (มหาชัย )
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท(ตามตกลง)
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานผลิต (บ.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จก.)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4. รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงาน

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . ช่างพิมพ์กล่องลูกฟูก
เดินเครื่องพิมพ์ INLINE กล่องลูกฟูก

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทมีค่าตรวจงานวันละ 100 บาท
26 มิ.ย. 62
8 . ช่างควบคุมเครื่องบรรจุ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร - ตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ตามใบสั่งงาน - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมงานผลิตตลอดจนดูความผิดปกติเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - เป็นงานเข้ากะ ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
10 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
1.ตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ตามใบสั่งงาน 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.และปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . Mechanical Engineer
1.ควบคุมดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต 2.ควบคุมการดำเนินงาน Preventive Maintenance, Spare Part Machine ในกระบวนการผลิต 3.ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Machine Down time 4.จัดวัสดุแ...

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน xx
25 มิ.ย. 62
12 . Calibration Supervisor
-จัดการวางแผนการสอบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด -ช่วยเหลือในการเขียนและปรับปรุงขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและถูกต้อง -การพัฒนาขั้นตอนการสอบเทียบและการวิเคราะห์เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงอย...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.สามารถทำงานในฝ่ายงานผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 2.สามารถทำงานเข้ากะได้ 3.ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้วัตถุดิบภายในกระบวนการผลิต 5.ลงบันทึกรายง...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์ (ลูกกลิ้งพิมพ์ลายพลาสติก)
จัดเก็บ,ทำความสะอาด บำรุงรักษา,เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อแม่พิมพ์ลูกกลิ้งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
18 . พนักงานควบคุมบอยเลอร์
ควบคุมเครื่องบอยเลอร์

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
1 อัตรา
21 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมดูแลการผลิตประจำวัน 2. ตั้งค่า parameter เครื่องจักรประจำวัน 3. ตรวจสอบยอดการผลิตและบันทึกผล 4. ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรเบื้องต้น 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ