JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
17 ก.ค. 62
2 . ช่างควบคุมเครื่องจักร/เดินเครื่องจักร
ควบคุม และประสานการผลิต ติดตามให้เป็นไปตามแผนการผลิต ประสานงานการซ่อม จัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักร จัดทำ PM เครื่องจักร ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ทำกิจกรรม 5 ส, ไคเซน, และระบบ ISO ฯลฯ

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000. บาท
17 ก.ค. 62
3 . Leader (สาขามหาชัย)
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำสรุปกำลังคน, รายงานการผลิต, ค่าของดี - ของเสีย 3. กรณีเครื่องจักรหยุดไม่ปฏิบัติงานต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับแก้...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -13,000 บาท
17 ก.ค. 62
4 . STAFF "PRODUCTION" รับสมัครด่วน !
1. ศึกษากระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในแผนกที่ตนรับผิดชอบ 2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่ได้วิเคราะห์มากับหัวหน้าแผนก เพื่อพิจารณาทำการทดลองปรุงปรับกระ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
12 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ
1.หาแนวทางการพัฒนาทักษะ ความสามารถพนักงาน ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.พัฒนาทักษะการสอนงานของ Trainer / Line Leader ให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานและเทคนิคต่...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ DCS (ควบคุมเครื่องจักรผลิต)
- ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตกระดาษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (DCS) ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร - ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย 1.บริหารงานและจัดการงานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบในแผนกสเปรย์ดราย (Spray Day ) ครีมเทียม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายผลิตมีความขยันและอดทน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 325-500บาท/วัน
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Material Storeรับสมัครด่วน !
1.ติดตามและตรวจสอบการตัดยอดบรรจุภัณฑ์ 2.จัดทำเอกสารการรับ การเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ 4.ปฎิบัติงานตามข้อบังคับและวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ทำจิ๊กขึ้นแบบชิ้นงาน ช่วยผู้จัดการดูแลไลน์ผลิตให้เดินไปได้อย่างไม่มีสะดุด และวิเคราะห์การผลิตให้ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดวัตถุดิบ ประสานงานกับแผนกอื่น

เหล่าวัฒนา กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . พนักงานประจำเครื่องจักร (Part Time:เสาร์ และ/หรือ อาทิตย์)
- นั่งประจำเครื่องจักร - ตกแต่งชิ้นงาน - เวลาทำงาน 6 ชั่วโมง

WL Thailand
25 อัตรา
เงินเดือน 60บาท/ชั่วโมง
17 ก.ค. 62
15 . ช่างพิมพ์ / ลามิเนต (ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- ตรวจสอบใบสั่งผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม - ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต - แก้ไขปัญหางานต่างๆ ปรับงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
17 ก.ค. 62
16 . Production Leader (Gravure Printing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
- รับผิดชอบสายการผลิตงานพิมพ์กราเวียร์ - ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต - รับผิดชอบความเรียบร้อยของเครื่องกราเวียร์ที่ใช้ในการผลิต - ให้คำปรึกษาและแนะนำพนักงานในทีม (ลูกน้...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 25-35K
17 ก.ค. 62
17 . Production Supervisor (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
จำนวนที่รับ: 3 อัตรา 1. Production Supervisor (Gravure Printing) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 20 คน) 2. Production Supervisor (Dry Laminate) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 5-6 คน) 3. Production Supervisor (Bag Making...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 35-50K
17 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
17 ก.ค. 62
19 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
16 ก.ค. 62
20 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
16 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ