JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ทำจิ๊กขึ้นแบบชิ้นงาน ช่วยผู้จัดการดูแลไลน์ผลิตให้เดินไปได้อย่างไม่มีสะดุด และวิเคราะห์การผลิตให้ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดวัตถุดิบ ประสานงานกับแผนกอื่น

เหล่าวัฒนา กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
2 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
15 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
15 ก.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร - ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
5 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
15 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ DCS (ควบคุมเครื่องจักรผลิต)
- ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตกระดาษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (DCS) ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ Material Storeรับสมัครด่วน !
1.ติดตามและตรวจสอบการตัดยอดบรรจุภัณฑ์ 2.จัดทำเอกสารการรับ การเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ 4.ปฎิบัติงานตามข้อบังคับและวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
9 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
10 . ช่างควบคุมเครื่องจักร/เดินเครื่องจักร
ควบคุม และประสานการผลิต ติดตามให้เป็นไปตามแผนการผลิต ประสานงานการซ่อม จัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักร จัดทำ PM เครื่องจักร ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ทำกิจกรรม 5 ส, ไคเซน, และระบบ ISO ฯลฯ

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000. บาท
15 ก.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ทำงานตามผู้บัญคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 350 บาท / วัน (ไม่รวมโอที)
15 ก.ค. 62
12 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายผลิตมีความขยันและอดทน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 325-500บาท/วัน
13 ก.ค. 62
13 . ช่างพิมพ์ / ลามิเนต (ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- ตรวจสอบใบสั่งผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม - ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต - แก้ไขปัญหางานต่างๆ ปรับงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
13 ก.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
13 ก.ค. 62
15 . ฝ่ายผลิต
1. ตำแหน่ง โรงกล่อง จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง Q.C.(วุฒิ ม.3) 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง ช่างแผนกเป่า(ตั้งเครื่องเป่าถุง) 2 อัตรา

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายวัน 325 บาท +โอที
13 ก.ค. 62
16 . STAFF "PRODUCTION" รับสมัครด่วน !
1. ศึกษากระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในแผนกที่ตนรับผิดชอบ 2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่ได้วิเคราะห์มากับหัวหน้าแผนก เพื่อพิจารณาทำการทดลองปรุงปรับกระ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
12 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
17 . ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ควบคุมคุณภาพ - รายงานผลการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพ - ปฎิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานกะเช้า 08.00 - 17.00 น. - ทำงานกะบ่าย 17.00 - 02.00 น.

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
13 ก.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
19 . Production Leader (Gravure Printing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
- รับผิดชอบสายการผลิตงานพิมพ์กราเวียร์ - ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต - รับผิดชอบความเรียบร้อยของเครื่องกราเวียร์ที่ใช้ในการผลิต - ให้คำปรึกษาและแนะนำพนักงานในทีม (ลูกน้...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 25-35K
12 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ IE
1.รายงานปัญหาประจำชั่วโมงของแผนกเย็บ ใน Monitor ประจำวัน 2.วิเคราะห์การไหลของไลน์เย็บด้วย Time Study อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ไลน์ 3.จัดทำ Line Balancingก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เพื่อวิ...

บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ