JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
24 มิ.ย. 62
2 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
24 มิ.ย. 62
3 . Production Engineer (สมุทรสาคร )รับสมัครด่วน !
- Development process procedure and method of working time for both efficiency and effectiveness - Analysis on production machines are ready to offer solutions to the Supervisor - Perform other rela...

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . STAFF "PRODUCTION" รับสมัครด่วน !
1. ศึกษากระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในแผนกที่ตนรับผิดชอบ 2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่ได้วิเคราะห์มากับหัวหน้าแผนก เพื่อพิจารณาทำการทดลองปรุงปรับกระ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
12 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย 1.บริหารงานและจัดการงานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบในแผนกสเปรย์ดราย (Spray Day ) ครีมเทียม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบพนักงานผลิต 1.ปฏิบัติงานในแผนกผลิตตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และบันทึกเอกสารระบบคุณภาพ 2.จัดเตรียม และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ก่อนเริ...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
10 อัตรา
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนกลาง
1.จัดทำเอกสารการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ และสรุปรายงานประจำเดือน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Material Store รับสมัครด่วน !
1.ติดตามและตรวจสอบการตัดยอดบรรจุภัณฑ์ 2.จัดทำเอกสารการรับ การเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ 4.ปฎิบัติงานตามข้อบังคับและวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
13 . โฟร์แมน(ควบคุมการผลิต)
ดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตาม spec.

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
14 . ช่างพิมพ์ Gravure / Flexo (ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- ตรวจสอบใบสั่งผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม - ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต - แก้ไขปัญหางานต่างๆ ปรับงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
15 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายผลิตมีความขยันและอดทน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 325-500บาท/วัน
24 มิ.ย. 62
16 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
17 . ธุรการผลิต
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย สต๊อกอะไหล่เครื่องจักร - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเข็ม - ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และ อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรในการตัด,กรอ,สลิท เทปกาว

บริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000
24 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+โอที
24 มิ.ย. 62
20 . Operation Manager (Printing & Paper Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Operation Director Subordinate: Press Manager, Planning Manager, Planning Specialist/Officer, Assistant Press Manager, Converting Manager, Production Engineer, Daily & Monthly worker (Tota...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Competitive
24 มิ.ย. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ