JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนก (จัดซื้อวัตถุดิบ)
­ - ติดต่อ ประสานงานในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่ใช้การผลิตสินค้า กับ SUPPLIER และ โรงงาน - ตรวจประเมิน supplier และ improve supplier system - ­Support งาน เอกสาร และ ร่วมกับ ทีม supply chain ใ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนการผลิต
-­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.วิเคาระห์แผนการผลิตและแผนกจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนกการ...

บริษัท เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดีเวอล๊อปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . Production Supervisor
1.ร่วมวางแผนการผลิต เพื่อให้มีสินค้าส่งมอบลูกค้าตามที่กำหนด 2.จัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการผลิต 3.จัดเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 4.ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต ใ...

บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
-บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับ พนักงาน -วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผล KPI ดูแลเกี่ยวกับ IS...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
10 . ช่างกลโรงงาน (ช่างเทคนิค)
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแก้ปัญหาเครื่องจักร 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.กำหนดนโยบายจัดหา และปรับปรุงระบบในการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำหนดเป้าหมาย KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตรวจสอบติดตาม ควบคุมให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย KPI ที่กำหนด 3.วางแผน ควบ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการโรงงาน
1.ควบคุม-ติดตาม การวางแผนการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.บริหาร-สั่งการ วางแผนพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายบริษัทฯ ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกผลิต
1.ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตในไลน์การผลิตทุกขั้นตอน 2.แก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
14 . Assistant Internal Audit Risk Control Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for the timely execution of risk-based internal audits in accordance with the annual audit plan and projects - To improve our operations by bringing systematic and disciplined approach ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาทหรือมากกว่า( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
19 ก.ค. 62
15 . Senior Food Technical QA/QC Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Quality Assurance / Quality Control of Large Sized Food Manafacturer - มีเงินเดือนประจำ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม วันหยุดพักผ่อนประจำปี งานเ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 100,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่น ๆ
19 ก.ค. 62
16 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1. จัดการ PPC โอนและผลิตดิจิทัลด้วย PPC ผู้ประสานงานและทีมผลิตเพื่อส่งออกตามกำหนดเวลา 2. เป็นผู้รับผิดชอบขั้นสุดท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความสูญเสียและกระบวนการออกแบบให้มีความสมเหตุสมผลและมีประสิทธ...

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ QC
รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพตลอดสายการผลิต ตั้งเเต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการต้ม การบรรจุ การติดฉลากและการบรรจุกล่องให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดทำเอกสารกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบในระหว่างการผลิต...

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
18 . Leader Production (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนควบคุมการผลิตให้ได้ตามคุณภาพและปริมาณที่กำหนด 2.พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.บริหารงานพนักงานให้สามารถทำงานได้ตามที่บริษัทกำหนด 4.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ของหัวหน้า...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนก (Supervisor) คลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
1.จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2.จัดการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายและควบคุมดูแลจำนวนคงคลังของ วัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ 3.บริหาร ดูแลและประสานงานเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
20 . Factory Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุม...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ