JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ดูแลกระบวนการผลิต

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1อัตรา
22 เม.ย. 62
2 . ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (Assistant QMR) (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรมสินสาคร)
1.ดำเนินการเรื่องแผนการขอ / ต่ออายุการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทมี 2.ติดตามความเคลื่อนไหวข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 3.คัดเลือก และนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรอง 4.ทบทวนนโยบายคุณภาพกระบวนการ และขั้นตอ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการโรงงานประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ค...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 -80,000 บาท
22 เม.ย. 62
5 . หัวหน่วยควบคุมคุณภาพ (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
- รับแผนการผลิตจากฝ่ายวางแผน เพื่อจัดเตรียมสูตรในการผลิต - ควบคุมการรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมและทำการทดสอบวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ก่อนเข้าไลน์ผลิต - ควบคุม Identity Preserv...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
22 เม.ย. 62

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
7 . QC Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพในส่วนของการรับวัถุดิบ - ควบคุมคุณภาพในส่วนของไลน์การผลิต - ควบคุมคุณภาพการโหลดสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ คน กำลังการผลิต บาท/ชิ้น 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield) 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
9 . Production Supervisor / หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานท่าเสา อ.กระทุ่มแบน)
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฎิบัติตา...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
10 . Supervisor แผนกผลิตผงปรุงรส
บริหารจัดการ การจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ, เครื่องจักร, อัตรากำลังคน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 - 50,000
22 เม.ย. 62
11 . หัวหน้าแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ควบคุมของเสียในการผลิตสินค้า 4.ผลิตสินค้าให้ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด 5.พัฒนาทักษะให้ผู้ใ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . QA & QC Manager **Samutsakhon**
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ลักษณะงาน: - ดูแลจัดการงานด้าน QA & QC ของโรงงาน - บริหารจั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30 - 50 K (Base Salary)
22 เม.ย. 62
13 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
14 . Supervisor
ดูแลการผลิตให้ได้คุณภาพ และตรงตามแผนการผลิต

บริษัท บิวท์เทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . Assistant Internal Audit Risk Control Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for the timely execution of risk-based internal audits in accordance with the annual audit plan and projects - To improve our operations by bringing systematic and disciplined approach ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 - 100,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
22 เม.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
1.วางแผนและจัดทำแผนการผลิตของแผนก 2.จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้งาน 3.ความคุมปริมาณการส่งมอบและจัดการของผิดปกติหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 4.ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของ...

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-25,000
22 เม.ย. 62
17 . หัวหน้างานแผนกผลิตUrgently Required !
- ควบคุมดูแลบริหารการผลิตสินค้า รวมถึงการวางไลน์ผลิต - บริหารจัดการกำลังคน - ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ GMP/HACCP - ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต Spray Dry
1.กำหนด Vision วิสัยทัศน์ , Mission พันธกิจ , Goal เป้าหมายของฝ่ายให้สอดคล้องกับทิศทาง Vision วิสัยทัศน์ Mission พันธกิจ , Goal เป้าหมาย ,KPI องค์กร และนโยบายองค์กร 2.ปรับแปลงแนวนโยบายกรรมการผู้จัดกา...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
22 เม.ย. 62
19 . QA Manager (บ้านแพ้ว สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ ควบคุมประกันคุณภาพในสายงาน Beverage ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดกับสินค้า - วางแผนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
20 . supervisor แผนกผลิตรับสมัครด่วน !
-สำรวจ SWOT และจัดทำและควบคุมแผนงาน (Work plan) -สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์และอาคาร และจัดทำแผนลงทุน -กำหนดความต้องการและแผนการอบรม -จัดทำและควบคุม KPIs -จัดทำและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ