JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา ประจำสวนสนุก FUN Planet เซ็นทรัล พลาซา มหาชัยรับสมัครด่วน !
1.การบริหารสาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.บริหารการสร้างความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.บริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลา...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 2. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด 3. ให้ความรู้และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
17 ก.ย. 62
3 . ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯต้องการ - วางแผนการผลิตสินค้าใหม่ๆร่วมกับแผนกอื่น - ผลักดันกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อย...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
13 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบริหาร ( ADMINISTRATION MANAGER )
บริหาร - วางแผน - ควบคุม - ดูแล รับผิดชอบ และกำหนดการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุม ได้แก่ ส่วนบัญชีส่วนคลังพัสดุ , ส่วนจัดซื้อ , และส่วนบุคคล/ธุรการ ตลอดจนบริหาร - วางแผน - ควบคุม - ดู...

บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ