JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD)
1) ดำเนินการ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 2) จัดทำเอกสาร ข้อตกลงในผลิตภัณฑ์ (Customer Agreement) ของลูกค้า โดยประสานงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปเมื่อทำการ Test Run 2.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.ทดลองผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต และควบคุมดูแลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ R&D
1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เทคนิครับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท ไฮเทคอิ๊ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
17 ส.ค. 62
6 . R&D Manager / Supervisor (food)Urgently Required !
- ศึกษาข้อมูลและทดลองผลิตภัณฑ์ - ศึกษาสำรวจตลาด วิวัฒนาการและนวัตกรรมใหม่ - วิจัยและทดลองเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปต้นทุน - update กฎหมายอาหารทั้งไทยและต่างประเ...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
7 . Research & Development รับสมัครด่วน !
1. เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 2. ตรวจสอบ และ ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 3. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
16 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 RDรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และทำการทดลองร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในสายการผลิต รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่จนกระทั่งเข้าสู่กระบ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ R&Dรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 2.ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวัตถุต...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตกลง
16 ส.ค. 62
10 . Manager R&D (ประจำจ.สมุทรสาคร อ.เมือง)รับสมัครด่วน !
1.สรุปมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (แกะ Spec) จากตัวอย่างงานจริง และจากความต้องการของลูกค้า 2.รับข้อมูลจาก Sales/CS เพื่อร่างแบบมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (Spec Draft) ก่อนนัดประชุม...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60-70K
16 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2. ศึกษา Shelf life อาหาร 3. ขึ้นระบบเอกสาร WI และมาตรฐานควบคุมการผลิต

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ส.ค. 62
12 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ตรวจสอบ และ ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
13 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
- HAND BLEND และทดสอบหรือติดตามผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของแผนกขาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยแล...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
15 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ R&D
-รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อปรับปรุงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ - ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า - ร่วมจัดทำคู่มือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่ว...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 62
15 . Research & Development (R&D)
1. วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าในปัจจุบันให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 2. นำเสนอ concept สินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปกับแผน...

บริษัท เพอร์คาร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ส.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ