JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยห้อง LABรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับห้อง LAB

บริษัท ไฮเทคอิ๊ง (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ LABรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการในห้อง LAB - ศึกษาค้นคว้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสินค้า - วัตถุดิบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
1. ร่วมจัดทำ ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ 2. ตรวจสอบและทวนผลการวิเคราะห์ 3. ติดตามการแก้ไขใบ CAR และตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. ประสานงานหน่วยงานภายนอก และภายใน รวมทั้งรับการตรวจประเมินภายนอก 5. วางแผ...

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ - วางแผนการทดสอบหรือการผลิตที่เกี่ยวข้อง

B.R.S. INTERTRADE LTD., PART
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
9 . นักวิทยาศาสตร์เคมี
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ยารอบรรจุ และยาสำเร็จรูป - ดูแลห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือวิเคราะห์ ให้พร้อมในการวิเคราะห์คุณภาพ - จัดทำมาตรฐานวิธีการใช้ และการทำความสะอาดของเครื่องมือวิเคราะห์...

บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ