JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบ,ออกแบบ เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร,สินค้าสำเร็จรูปและวิธีการทำงาน รวมถึงติดตามงานและดูแลงานจะจบกระบวนการ -ออกแบบงานprojectต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . วิศวกร กระบวนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสียในกระบวนการผลิต 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . Process Engineer & R&Dรับสมัครด่วน !
- ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าภาชนะบรรจุของเหลวที่ผลิตจากพลาสติก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและภายใน - ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานผลต่อ...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . Engineer QC CMM (ประจำสมุทรสาคร)
สามารถเขียนโปรแกรม CMM ได้เป็นอย่างดี ตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดเช่น เวอร์เนีย,ไมโครมิเตอร์,ไฮเกจ,มินเกจ รับผิดชอบงาน New Model อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
6 . Industrial Engineer
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญหา ใน Line การผล...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตาาประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . Production Engineer
Production Engineer - To implement the controlling and following up the improvements methods/processes in the production lines - Optimizes for arrangement manpower, operation time and methods as sta...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน - แ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . Senior IE / IE / PPC (ประจำโรงงานประเทศเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานในการจับเวลาหามาตรฐานในไลน์การผลิต - ร่วมแก้ปัญหาในขบวนการผลิต - Balance Line เพื่อเพิ่มผลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - นำระบบการทำงานแบบ Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเป็น...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (ที่พัก+อาหารฟรี)
26 มิ.ย. 62
10 . Process Engineerr วิศวกรการผลิต
1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์กระบวนการผลิต 2. จัดสมดุลย์สายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Line Blancing) 3. แก้ปัญหาประสิทธิภาพเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต(Efficiency Machines) 4. วิเครา...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . วิศวกร IE
1. เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ 2. คำนวณหาเวลาการทำงาน, วิเคราะห์ปัญหา ใน Line การผลิต และแก้ปัญหา, ปรับปรุงประสิทธิภาพใน Line การผลิต ...

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต - ทำงานได้่ทัง Apex1 และ Apex2

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
26 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . QC/QA.Engineer
QC/QA.Engineer(Injection part) 1.ดูแลรับผิดชอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(Supplier Quality Control) 2.จัดทำเอกสารด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง(Quality Document Support) 3.ประสานงานกับกับผู้ส่งมอบเ...

บริษัท ไทยคาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) 2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจาก...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
17 . Planning Officerรับสมัครด่วน !
To complete production schedule and ensure the delivery on time. Customer orders are scheduled and producd and able to delivered all items in full on time. To ensure produc...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
25 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรการผลิต
1.กำกับดูแลประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ำหนด 2.จัดทำมาตรฐานการผลิต, การควบคุมคุณภาพ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน...

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
19 . Industrial Engineer IEรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ,ควบคุมการผลิต 2.คำนวนหาเวลาการทำงานได้และการจัดLine Balancing 3.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ We are a market leader in sublimation print for textiles, working...

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . Design Engineer
1.ดูแลเกี่ยวกับงาน new model จากลูกค้า 2.ออกแบบ/พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 3.คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน New model 4.ติดตามผลและประสานงานกับฝ่ายผลิตในการจัดทำชิ้นงาน...

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ