JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Process Engineerr วิศวกรการผลิต
1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์กระบวนการผลิต 2. จัดสมดุลย์สายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Line Blancing) 3. แก้ปัญหาประสิทธิภาพเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต(Efficiency Machines) 4. วิเครา...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
2 . วิศวกรการผลิต,IPS,WCM
-วางแผน วัตถุดิบ บรรจุภัณท์ เครื่องจักร พนักงานผลิต และ ขบวนการ เพื่อทำการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต -ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามแผน -วิเคราะห์รายงาน ติดต...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
3 . Engineer QC CMM (ประจำสมุทรสาคร)
สามารถเขียนโปรแกรม CMM ได้เป็นอย่างดี ตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดเช่น เวอร์เนีย,ไมโครมิเตอร์,ไฮเกจ,มินเกจ รับผิดชอบงาน New Model อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 เม.ย. 62
4 . Industrial Engineer
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญหา ใน Line การผล...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตาาประสบการณ์
22 เม.ย. 62
5 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์พระประแดงและศูนย์มหาชัย)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
6 . วิศวกรรมการผลิต (IE) / IE Project (ประจำโรงงานประเทศเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานในการจับเวลาหามาตรฐานในไลน์การผลิต - ร่วมแก้ปัญหาในขบวนการผลิต - Balance Line เพื่อเพิ่มผลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - นำระบบการทำงานแบบ Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเป็น...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้สูง(ที่พัก+อาหารฟรี)
22 เม.ย. 62
7 . Process Engineer (Die-Cast)
สถานที่ทำงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) 1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . ENGINEER STAFFรับสมัครด่วน !
1. เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต (Kaizen) 2. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ที่บริษัทได้รับการรับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอจากล...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
9 . Process Engineer & R&Dรับสมัครด่วน !
- ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าภาชนะบรรจุของเหลวที่ผลิตจากพลาสติก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและภายใน - ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานผลต่อ...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
10 . วิศกรฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน และ...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
11 . QC Engineer
-รับผิดชอบควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 เม.ย. 62
13 . Engineer ประจำสาขามหาชัย
- ควบคุมสายการผลิต วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต - รายงานปัญหาและสาเหตุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมเอกสารวิศวกรรมเพื่อควบคุมขบวนารผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด - แก้ไขปัญห...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
20 เม.ย. 62
14 . วิศวกรงานผลิต PU และงานตัดเย็บรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ ส่งทันเวลา 3.ติดตามความคืบหน้าของผลการผลิตแต่ละวัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4.พัฒนาสินค้าใหม่ ทดลองผลิตงาน...

บริษัท จีเอฟ. แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
19 เม.ย. 62
15 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
- เก็บข้อมูลด้านกระบวนการผลิตเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา Line ผลิต - ติดตามกิจกรรมและโครงการสายการผลิต - ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม TPM TPS - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000บาท + ค่าภาษา 1,000บาท + ค่าใบกว. 1,000บาท
19 เม.ย. 62
16 . Production Engineer/ Production Technology Engineer
Production Engineer - To implement the controlling and following up the improvements methods/processes in the production lines - Optimizes for arrangement manpower, operation time and methods as sta...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
18 เม.ย. 62
17 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
18 . Production Engineer
-ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้ทำงาน -ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน -แก้ไขปัญหาและลดของเสีย...

Bangkok Metropolis Motor Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ