JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ซุปเปอร์ไวเซอร์วิศวกรรมซ่อมบำรุง
1.ควบคุมบริหารงานหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง /แผน PM 2.ติดตามแผนงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานจัดซื้อ/Supplier ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม 4.ปฏิยัติตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บริหารอย...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . ผช.หน.แผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุง ทั้งหมด - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO จัดเก็บเอกสาร,และทำเอกสารทั่วไป

บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ดคอนเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานติดตั้ง เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องมือวัด - รับผิดชอบงานถอด ประกอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด - วางแผนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
วิศวกรซ่อมบำรุง 1. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็น 2. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 3. สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรไม่ให้เกิด Break Down 4. ติดต...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 2.จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการบำรุง) 4.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร 5.งานอื่นที่ได้รับมอง...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ