JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบการบำงรุงรักษาเครื่องจักร ระบบ Utility - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร - การวางแผนงานการใช้เครื่องจักร - ควบคุม ประสานงาน ดูแล Project ต่าง...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000 หรือตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรพลังงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา รายงานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล
-ควบคุมดูแลเครื่องจักรในโรงงาน -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -สั่งชื้ออะไหล่ เครื่องจักร

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . วิศวกรบอยเลอร์
-ควบคุมดูแลการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้า

บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
5 . วิศวกรรม(Tools Draft Technician)
การเขียนแบบ อ่านแบบเครื่องกล การใช้ Software สำหรับงานวิเคราะห์ การออกแบบ งานเขียนแบบ หลักการทำงานของเครื่องมือกลพื้นฐาน หลักการทำงานของเครื่องมือกล CNC มาตรฐานชิ้นส่วนวิศวกรรม เทคโนโลยีการตัดเฉือน ...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล(หัวหน้าแผนก)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนบำรุงรักษาประจำเดือน/ปี ของเครื่องจักร ตามระบบPreventive Maintenance 2. ศึกษาออกแบบ กำหนดSpecification ในส่วนโครงการซ่อมสร้างดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ 3. จัดการ W...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . Project Management (Engineer)
- Project Management in Automation projects. - Work with managers, staff and engineers to develop business. - Communicate assigned customers requirements and expectations to Site Managers and ensure...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
8 . Mechanical Design (Senior Engineer)
- Designing of automation machines, jigs and fixtures. - Develop new technology to prepare automatic machine. - Design and develop to increase machine capability performance of automation machine. ...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกล - อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องจักร - เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร - ซ่อม,สร้างและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องจักร

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 25,000
23 ส.ค. 62
11 . Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
>ดูแลและควบคุมการออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ประกอบติดตั้ง ตามแผนงาน >วางแผนงานร่วมกับทีมงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก >รับผิดชอบงานโครงการ ประสานงานกับผู้ออกแบบ ให้ตรงตามเป้าหมาย >กำกับดูแลงานโครงการ...

บริษัท ยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000-40,000 บาท
23 ส.ค. 62
12 . Mechanical Design Engineer
• ออกแบบกลไกการทำงานเครื่องอัตโนมัติในระบบการผลิต (Automation System) • เขียนแบบ 3D เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการสร้างงานจริง • คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตอัตโนมัติในโรงงานอุตสาห...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
23 ส.ค. 62
13 . วิศวกรซ่อมบำรุง /ออกแบบเครื่องกล / วิศวกรติดตั้งเครื่องจักร
1. ดำเนินการซ่อมบำรุง ติดตั้ง และระบบเครื่องกลภายในโรงงาน 2. วางแผนการซ่อมบำรุง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงประสานงานจัดซื้ออะไหล่ 3. รายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้จัดการผ...

บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
14 . R&D and Production Engineer
1. ออกแบบ, เขียนแบบ และ ทำ Simulation โดยใช้ Autocad และ Solidwork. 2. วาดแบบ Autocad 2D และ 3D เพื่อส่งให้ลูกค้าและฝ่ายผลิต. 3. ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปอลูมิเนียม, เหล็กปั้ม และเหล็กหล่อ เพื่อส่...

บริษัท กิติวัฒน์อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 ส.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานแปรรูปไก่สมุทรสาคร)
1.บริหารจัดการงานโครงการงานด้านวิศวกรรม 2.ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้ง ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา ติดตามและพัฒนางานด้านวิศวกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.สนับสนุนงานจัดทำข้อมูลเพื่อการออกแบบประเมินราคา งานเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
16 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ตามสเปคด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (AutoCad 2D, 3D Solidwork)

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000บาท + ค่าภาษา 1,000บาท + ค่าใบกว. 1,000บาท
19 ส.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ