JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน -รับผิดชอบในการปฎิบัติงานก่อสร้าง ควบคุม การปฎิบัติของผู้รับเหมา ร่วมในการว...

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา
เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งาน Renovate โรงงาน

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานสมุทรสาคร)
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลตามแผนงาน - ผลักดันและควบคุมแผนการก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา (Draftsman)รับสมัครด่วน !
เขียนแบบ Drawing คำนวนโครงสร้าง ถอดแบบปริมาณวัสดุ BOQ สำรวจพื้นที่หน้างาน ตรวจสอบแบบ ประสานงานและติดตามงาน เขียนแบบและออกแบบงาน Solar ตามที่ได้รับมอบหมาย

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
6 . Project Section Manager
ดูเเลงาน Project ของบริษัทฯ

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง รับสมัครด่วน !
- ออกแบบโครงสร้าง และเซ็นต์ออกแบบโครงสร้างในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมกำหนดแนวทางและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่างๆของบริษัท - จัดทำแบบในส่วนของงานโครงสร้าง เพื่อประกอบการประกวดราคาการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ
- รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมงาน และประสานงานประจำหน่วยก่อสร้าง - วางแผน บริหาร ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ติดตาม และตรวจสอบคุณ...

บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
9 . ช่างควบคุมงานก่อสร้าง และงานสำรวจ(Foreman Survey)
- ปฏิบัติงานสำรวจภายในโครงการก่อสร้าง สามารถวางแนวถนน หมุดเสาเข็ม และหลักเขตที่ดินได้ เป็นต้น - ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ - สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้ - สามา...

Land 58 Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 ส.ค. 62
10 . วิศวกรโยธา
• ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานโยธาในโรงงาน อาทิ งานซ่อมสร้าง งานโครงสร้างโรงงาน เป็นต้น • วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ