JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 2.จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการบำรุง) 4.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร 5.งานอื่นที่ได้รับมอง...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. กำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมในโรงงาน 2. วางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3. ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5. งานบริหารโครงการทางด้านวิศว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
วิศวกรไฟฟ้าและพลังงาน 1.ดูแลงานซ่อมของแผนกไฟฟ้า จัดทำข้อมูลสถิติการเสียของเครื่องจักร 2.ดุแลระบบไฟฟ้ากำลัง ดูแลการทำ PM หม้อแปลงไฟฟ้า PM ตู้ MDB 3. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุม / ดูแล / การปฎิบัติงานทั้งหมดของแผนกไฟฟ้า - ออกแบบระบบไฟฟ้า ตามความต้องการของลูกค้า - ประเมิณราคาและเสนองาน - ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ ประสานงานกับฝ่ายที่เ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ก.ย. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลงานซ่อมด้านไฟฟ้า Power , Control - ควบคุมพนักงานซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษา - ดูแลงาน Project ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
7 . วิศวกรผลิต
ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลของเครื่องจักร อาคาร และระบบจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า (ทำงานที่คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน)รับสมัครด่วน !
- ดูแล วางแผน ควบคุม แก้ไข ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - คำนวณเกี่ยวกับพลังงาน (การเดินเคร่ืองจักร ) - PM (Preventive Maintenance) เครื่องจักร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศกรแมคคาทรอนิกส์
ดูแลและบริหารระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรต่างๆ สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้หลากหลาย สำหรับผู้ที่จบในสาขาแมคคาทรอนิกส์ ต้องมีพื้นฐานทางช่างไฟฟ้ามาก่อน

บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลวางแผนงานซ่อมบำรุงโรงงานอาหารสัตว์

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
1 อัตรา
11 ก.ย. 62
11 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
- ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ - ออกแบบระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ให้สามารถทำงานร่วมกัน - เขียนโปรแกรม PLC ความคุมการทำงานของเครื่องจักร

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร เครื่องเคลือบแลคเกอร์และเครื่องพิมพ์สี การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
10 ก.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ