JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer
•ออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว •ประสานงาน Suppliers และติดตามผล การทำสื่อโฆษณาต่างๆ •พัฒนาสื่อและช่องทางให้เหมาะกับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ