JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และ Content ต่างๆ ผ่าน Online marketing และ Social med 2. ปรับไอเดีย ให้เป็น Content ต่างๆ เพื่อใช้ในช่องทางon line แต่ละช่องทาง 3. งา...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
2 . Graphic Design
- ออกแบบลายเสื้อกีฬา - ออกแบบ banner สำหรับ social media ต่างๆ - ดราฟลายลายตามออเดอร์ลูกค้า - อัพเดท ภาพถ่าย รูปและวีดีโอ รีวิวผลงานที่ผ่านมา ลงเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ (ทางบริษัท หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท กรานิฟ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-18,000 บาท
20 มิ.ย. 62
3 . พนักงานออกแบบ-ตัดต่อ (พื้นฐาน)
- รับผิดชอบงานออกแบบละงานที่เกี่ยวข้อง - ตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

บริษัท เอส. อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 25,000
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อ ป้ายโฆษณา แผ่นพับของทางโรงพยาบาล - ออกแบบ ติดตั้ง บูธ Display Eventทั้งในและนอกโรงพยาบาล - ถ่ายรูปและจัดทำสื่อวีดีโอ - งานอื่นๆด้านกราฟฟิคดีไซน์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- ออกแบบ สร้างแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
6 . Graphic Art Officerรับสมัครด่วน !
1. นำข้อมูลไฟล์งานและลักษณะงานที่ฝ่ายขายได้รับมาจากลูกค้ามาตกแต่ง แก้ไข ปรับปรุง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้ 2. จัดทำไฟล์งานและแบบชิ้นงานตัวอย่างให้ถูกต้องตามมาตราฐา...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคสิ่งพิมพ์
-ดูแลงานด้านงานกราฟฟิิก ออกแบบ แก้ไขงาน - มีความรู้ความสามารถด้านงานออกแบบ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (Graphic Design)
1. ทำงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแล และปรับปรุง แก้ไขงานตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ออกแบบงานตาม แบบที่ลูกค้าเสนอให้ 4. ติดต่อประสานงานภายในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
9 . Prepress Specialist/Supervisor - Prepess (ประจำโรงงาน CSK นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบ Artwork ตามข้อกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์ ปรับแก้ไข File Artwork และปรับสีตามตัวอย่าง 2. ประสานงานและสนับสนุนทีมการตลาดและฝ่ายผลิตในข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำ Artwork 3...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่อาร์ต
1. รับผิดชอบดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2. แยกสีระบบ Letter Press และ Off Set 3. ทำอาร์ต,ดูแลงานเกี่ยวกับอาร์ตทั้งหมด 4. วางแผนดูแลควบคุมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
-ดูแลและดำเนินการออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ โลโก้ แบนเนอร์ ฯลฯ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทัั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อผลิตผลงานให้มีคุณภาพ และให้ทันตามกำหนดระยะเวลา -ออกแบ...

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - ออกแบบกราฟฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design - กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศท...

บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและปรับขยายแบบจากคำสั่งของลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อพิมพ์ลายลงบนผ้าใบสำหรับใช้ในการทอพรม

บริษัท เอราวัณ คาร์เป็ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
18 มิ.ย. 62
15 . graphic designer
1.รับไฟล์งานจากลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขตามที่ลูกค้ากำหนด 2.ส่งแบบงานให้ลูกค้ายืนยัน 3.สามารถใช้โปรแกรม Autocad ,Sketup ได้ดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว จี โปรโมชั่นแอนด์ดีไซด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยคุมเครื่องจักร
- ป้อนไฟล์สั่งเครื่องจากผลิตงาน เลเซอร์อะคริลิค เลเซอร์โลหะ +เครื่อง CNC - แยกไฟล์งานตามแต่ละ ชนิดของวัสดุเผื่อส่งผลิต - ช่วยยกวัสดุ + ใส่วัสดุเข้าเครื่องผลิต - เก็บชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้ว แยกกองต...

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
-ออกแบบ/แก้ไข File งานลูกค้า และ Artwork ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ Program Adobe illustrator (Ai) /Photoshop -ออกแบบแก้ไขไฟล์งานให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อใช้ในการทำแม่พิมพ์ -จัดวาง Layout ให้ต...

บริษัท โดงยูนกราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 บาท
17 มิ.ย. 62
18 . Graphic Designer
ออกแบบลายโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustration ได้ ลายจะเป็นประเภทลายผ้า เช่น ลายการ์ตูน ลายบาติก ลายดอก ลายศิลป์ เป็นต้น

บริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จำกัด / บริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด / บริษัท โรงทอเสื่อย่งเซ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน [พิจารณาตามความสามารถ]
17 มิ.ย. 62
19 . Graphic Design
1. จัดทำและออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ของบริษัท 2. จัดทำและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Art Design หรือ Brand Corporate Design เพื่อใช้ในองค์กร 3. งานออกแบบอื่น ๆ ที่ำด้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
13 มิ.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ