JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฏหมาย - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย - ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน - หน้าที่ตามกฏหมาย จป.12 ข้อ

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ Safety -รู้ระบบ ISO และแบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม -อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . จป.วิชาชีพ
จัดทำมาตราการด้านความปลอดภัยในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท สหศิลป์รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ตรวจวัดและประเมินสถาพแวดล้อมในการทำงาน , ประสานงานกับพนักงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภั...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . จป.เทคนิค ( Safety Site ) รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย...

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัยและศูนย์พระประแดง))
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา (ศูนย์ละหนึ่งท่าน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- วิเคราะห์หน้างานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทังกำหนดมาตรการ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 24,000
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน (คปอ.) - ตรวจสอบ และเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติเข้าเงื่อนไขของกฏหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม - ประเมินความเ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
การรายงาน รายงานตรงต่อ ตำแหน่ง HSE Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อ...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างประสบการณ์ ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
12 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย - วิเคราะห์งานและการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย - ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัย - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่...

URC (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยของบริษัทฯ - จัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด - จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช้งานอย่างถูกต้อง

บริษัท สยามฟริท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์หน้างานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทังกำหนดมาตรการ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย...

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ/เสนอแนะ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ตรว...

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . จป.วิชาชีพ
ทำหน้าที่จป.วิชาชีพ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
18 . จป.วิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่า...

H.K.Pharmaceutical
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน
17 มิ.ย. 62

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
3 อัตรา
17 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ )
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ตรวจประเมินการปฏิบััติการของสถานประกอบการใ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ